December - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Határidők, letölthető anyagok

2021. évi Tudományos Diákköri Konferencia fontosabb időpontjai

Letölthető szabályzatok és nyilatkozatok

TDK-regisztráció végső határideje (lezárása): március 1. (hétfő) 23.59

TDK-dolgozatok leadási (feltöltési) határideje: március 29. (hétfő) 16.00

Végleges szekcióbeosztás: április 7. (szerda)

Szóbeli konferencia időpontja: május 18–22. (hétfő–péntek)

Zárófogadás: május 25. (kedd 11:00

részletes szabályzat

2021-es versenyfelhívás

nyilatkozatok

Az intézményi TDK-val kapcsolatos fontosabb információk, hasznos tudnivalók

Regisztráció

 • Regisztrálni/jelentkezni elektronikusan kell, miután megnyit a regisztrációs felület.
 • A jelentkezéshez a következő információkat kell megadni:
  • dolgozat előzetes címét;
  • A dolgozat tartalmát összefoglaló, TUDOMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLENÜL SZÓKÖZÖKKEL LEGALÁBB 500, LEGFELJEBB 2500 KARAKTERES ABSZTRAKTOT (rezümét), A dolgozat tartalmát összefoglaló, amely megfelel a következő követelményeknek. A REZÜMÉ NYELVE MAGYAR. Amennyiben a pályamunka nyelve angol, ebben az esetben a rezümét a szerző(k)nek magyarul és angolul is be kell adnia, kivéve az angol nyelvű szekciókban, ott elegendő angolul beadni a rezümét. A rezümé szerkezete kövesse a dolgozatban is megjelenő tudományos jelleget, vagy a regisztráció feltöltésekor rövid összefoglalásban tartalmazza:
   1. a vizsgált tudományos kérdést;
   2. a használt kutatásmódszertan bemutatását;
   3. a dolgozat feltöltésekor véglegesített absztraktnak ezek mellett tartalmaznia kell az elért saját eredmények rövid ismertetését is (maximum 500 karakterben);
  • választott szekciót;
  • témavezető nevét.

Társszerzős dolgozatok regisztrálásának módja

 • A dolgozat minden szerzőjének regisztrálnia kell személyes adataival a regisztrációs oldalon.
 • Csak egy szerzőnek kell regisztrálnia a közös dolgozatot. Aki a dolgozatot regisztrálta, lehetősége van társszerző felvételére a "Dolgozatok" menüben, a dolgozat címére kattintva, majd a "Társszerző felvétele" almenüben egy legördülő menüből ki tudja választani a már regisztrált felhasználók közül a társszerzőjét (társszerzőit).
 • A társszerző felvételére csak a regisztrációs idő alatt van lehetőség. A tévesen felvett társszerzőket csak a TDK szervezői tudják törölni ezen időszak alatt. 

Szekciók kiválasztása

 • A meghirdetett szekciók listája rövidesen megtalálható lesz ezen a honlapon a "Szekciók, szekcióismertetők" menüpontban. Ezek közül kell egyet megjelölni.
 • A jelentkezéseket továbbítjuk a megjelölt szekció titkárához, aki a rezümé alapján dönti el, hogy elfogadja-e a jelentkezést. Amennyiben nem, más szekcióba irányít, melyről tájékoztatunk. A TDK koordinátorai módosítják a dolgozatod szekcióbesorolását, így a dolgozat adatairól ezen a honlapon és regisztrációs oldalon keresztül is aktuális információkhoz juthatsz. Arról, hogy melyik szekcióban indulsz, az előzetes szekcióbeosztás tájékoztat, melyet ezen a honlapon is közzéteszünk. 

Formai követelmények

 • A dolgozat témája kötetlen, magyarul vagy angolul is leadható.
 • Ajánlott már most az OTDK szigorú formai követelményeit alkalmazni a későbbi átszerkesztési feladatok megelőzése érdekében (ha a dolgozatot az intézményi TDK-n a zsűri az OTDK-n történő indulásra javasolná).
 • A dolgozat tartalmi részének (Bevezetés első oldalától az Összefoglalás utolsó oldaláig) ajánlott terjedelme:
  • OTDK Közgazdaságtudományi Szekciójába készülő dolgozatok esetén: max. 80 oldal (alsó korlát nincs)
  • OTDK Társadalomtudományi Szekciójába készülő dolgozatok esetén: 20–40 oldal + a nem tartalmi rész (címlap, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, mellékletek) terjedelme max. 20 oldal
 • Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv (bővebb információk rövidesen elérhetők lesznek a 2019-es TDK versenyfelhívás 1. sz. mellékletében).
 • Megjegyzés: A dolgozat címlapján a következő információkat kérjük feltüntetni: Tudományos Diákköri Dolgozat, a dolgozat címe, dátum, a szerző neve, a képzés típusa, szak, évfolyam, kar, a témavezető neve. 

Dolgozat leadása  

 • A dolgozatot elektronikusan kell feltölteni a regisztrációs oldalon, idén nem kell kinyomtatni azt, viszont feltöltés után nem módosítható!
 • Csak a pontosan beérkezett és a formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat fogadjuk el. A koronavírus okozta új helyzetben konzulensi nyilatkozat nem kell. Amennyiben a témavezető nem támogatja a dolgozat TDK-n való részvételét, de a hallgató a dolgozatot mégis leadja, ezt a témavezető e-mailben jelezze az ETDT felé április 21. (kedd) éjfélig.
 • A dolgozattal együtt le kell adni egy hozzáférési nyilatkozatot is. A hozzáférési nyilatkozatban a szerző(k) a dolgozatuk nyilvánosságáról foglalnak állást, amelyet a könyvtárnak továbbítunk majd.
 • A leadott TDK-dolgozatok nyilvánosak. A dolgozathoz a leadási határidőt követően az összes versenyző és az érintett oktatók hozzáférhetnek a TDK elektronikus rendszerén keresztül. 
 • A szerzők a dolgozat eredetiségéért és tartalmáért teljes mértékben felelősséggel tartoznak. Ez a felelősség minden szerzőre egyaránt és egyforma mértékben terjed ki.
 • A Budapesti Corvinus Egyetemen hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező, de az Egyetem által elfogadott egyik szakkollégiumban tagsággal rendelkező szerzőnek a dolgozattal együtt  le kell adnia a "nyilatkozat más intézmény hallgatóinak az OTDK részvételről" című dokumentumot.

Bírálási folyamat

 • A dolgozatokat beérkezés után kiküldjük a szekciótitkároknak. Ők két bírálót jelölnek ki, akik bizonyos formai és tartalmi szempontok alapján értékelik azt, szövegesen és egy 0-tól 30-ig terjedő pontszámmal (bővebb információk rövidesen elérhetők lesznek a 2019-es TDK versenyfelhívás, 3.1. sz. mellékletében). A bíráló a szöveges értékelésben megfogalmaz két kérdést a témával és a dolgozattal kapcsolatban, melyekre a hallgató a szóbeli konferencián válaszol a zsűri előtt. Ha a két bíráló által adott pontszámok összege nem éri el a 36-ot, akkor a dolgozat nem vehet részt a szóbeli megmérettetésen. A bírálatokat a pályázó megkaphatja és a hat legmagasabb pontszámot (de legalább 36 pontot) elérő dolgozat szerzője ezek ismeretében készülhet fel a szóbeli konferenciára. 
 • A bírálói értékelést a regisztrációs oldalon (mindenki a saját dolgozatánál) tekintheti meg.
 • A Hallgatói Tudományos Tanács örökös kizárással szankcionálja azokat, akik:
  • ugyanazzal a dolgozattal egy évben több szekcióban is elindulnak;
  • ugyanazt a dolgozatot előzőleg publikálták, mesterszakos szakdolgozatként vagy korábbi TDK-dolgozatként már leadták;
  • plágiumot követnek el (pl. más dolgozatát adják be)

Szóbeli forduló

 • A szóbeli fordulók 2019. május 6. és 10. között kerülnek megrendezésre. 
 • A szóbelin minden pályázó legfeljebb 15 percet kap dolgozata ismertetésére. Ezt az időt fordíthatja a főbb tételek felvázolására, az azóta elért új eredmények elmondására. Az ezt követő 10 percben a jelenlévők által feltett kérdésekre kell válaszolnia. 
 • A zsűri a szóbeli értékelési szempontok alapján értékel (bővebb információk rövidesen elérhetők lesznek a 2019-es TDK versenyfelhívás 3.2. sz. mellékletében) és a szóbeli után megállapítja a sorrendet a pályázók között, és eredményt hirdet. 
 • A nyilvános előadást magyarul kell tartani. 

Díjazás

 • Az I., II., és III. helyezettek pénzjutalomban részesülnek.
 • A konferenciát ünnepélyes díjátadás és fogadás zárja, amelyre minden díjazott versenyzőt és a szekciókban tevékenykedő oktatót szeretettel várunk. 

Amennyiben a fenti szöveg bármiben eltér a szabályzattól vagy a versenyfelhívástól, a hivatalos dokumentumok az irányadóak, ez csak tájékoztató jellegű.  

Kérjük az oktató kollégákat, ajánlják a hallgatóiknak a TDK-rendezvényeket és biztassák őket a TDK-n való részvételre!

Utolsó frissítés: 2020.11.10.