Október - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Szekciók

Ezen az oldalon rövidesen megtalálhatók lesznek a 2019. évre meghirdetett szekciók és azok ismertetései. A meghirdetett szekciók listája és a szekcióismertetők egyben is elérhetők lesznek a TDK Kisokos 2019 anyagból.

A szekciók szervezési feladatait szekciótitkárok látják el, akik általában a szekciót gondozó tanszék oktatói. A témát érintő kérdéssel kapcsolatban az itt feltüntetett elérhetőséget használva a szekciótitkárral érdemes a kapcsolatot felvenni és egyeztetni. A tanárok (szekciótitkárok, témavezetők) egyéb elérhetőségei az itt feltüntetettek mellett megtalálhatók az egyetemi telefonkönyvben is. A szekcióismertetők a tanszékek által rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák, melyek általában a következőket foglalják magukban:

 • gondozó szervezet (általában tanszék);
 • a szervezet szekciótitkárának neve és elérhetősége;
 • a szekció témájának ismertetése;
 • illetve egyes esetekben javasolt dolgozattémák is.

A témát illetően nincsenek kötöttségek. Ahhoz, hogy a dolgozat a hallgató által kívánt szekcióban indulhasson, az illetékes szekciótitkár jóváhagyása szükséges, melyet a dolgozatregisztrációk lezárását követően fognak megadni. Előfordulhat az is, hogy nem fogadják be a dolgozatot. Elutasítás esetén a szekciótitkárokkal egyeztetve a TDK-koordinátorok fognak új szekciót keresni a dolgozatnak.


A szekciók a jelentkezések és a beérkezett dolgozatok számának függvényében indulnak el, ebből adódóan előfordulhat, hogy egyes szekciókat össze kell vonnunk vagy szét kell bontanunk.


A dolgozatregisztráció során ugyanezen szekciók közül kell kijelölni azt az egyet, ahol a hallgató indítani kívánja dolgozatát. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a szekciókba csak angol nyelvű dolgozatok is benyújthatók, de a szóbeli konferencián ezeket a dolgozatokat is magyarul kell bemutatni.

Adózási szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdasági Jogi Tanszék

Szekciótitkár: Czoboly Gergely, Erdős Gabriella (szoba: E 321a)

A szekcióba elsősorban adózással (magyar, összehasonlító, európai uniós és nemzetközi adózás) és transzferárazással kapcsolatos dolgozatokat várunk. A dolgozatok témája lehet aktuális adózási kérdés (esettanulmány) vagy elméleti (pl. adópolitikai) problémafelvetés is.

Ajánlott témák:

 • Beruházások adóvonzatai
 • Beruházás ösztönzés
 • Befektetési stratégiák
 • Crowd funding adózási kérdései
 • Angyalbefektetések adózása
 • Bizalmi vagyonkezelés
 • Vállalkozási formák
 • Nemzetközi adósturktúrák (finanszírozási és szellemi tulajdon holdingok)
 • Treaty shopping
 • Adóelkerülés elleni irányelv
 • Nemzetközi kiküldetések adózási szabályai (expat szabályok)
 • Részvény és részvécsopciós programok külföldi példái
 • Digitális gazdaság adóztatása
 • Digitális eszközök alkalmazása az adócsalás elleni küzdelemben
 • Adózási compliance digitalizációja
 • Adóügyi információcsere
 • Sharing economy adózási kihívásai
 • Szellemi vagyon transzferárazása
 • Telephelynek betudható nyereség
 • Cash-pool adózása
 • Cost-sharing megállapodások

Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési szekció

Meghirdető szervezeti egység: Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

Szekciótitkár: Török Áron (szoba: E 222)

Az agrárközgazdasági szekció a széles értelemben vett agrárközgazdaságtan területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárközgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

Témavezetők és ajánlott témák:

  Dr. Balogh Jeremiás 

1. Klímaváltozás agrárgazdasági- környezeti hatásainak az elemzése 

2. Globális klímaegyezmények, kereskedelmi megállapodások hatásai a mezőgazdaságra 

3. Online borkereskedelem és bormarketing 

4. Média, közösségi média használat a borkereskedelemben és fogyasztásban 

5. Söripar és sörkereskedelem vagy más alkoholos italok (cider, whisky, pezsgő) kereskedelme 

Dr. Csáki Csaba 

1. Élelmiszerválság és áringadozások 

2. Nemzetközi agrárkereskedelmi tárgyalások 

3. Vidéki térségek helyzete 

Dr. Forgács Csaba 

1. Élelmiszer(csoport) termékpálya elemzés 

2. Mezőgazdasági kis -és nagyüzemek specializációja 

3. Koncentráció a mezőgazdaságban 

4. Kisgazdaságok szerepe 

5. Települések stratégiai fejlesztési terve 

Dr. Jámbor Attila 

1. Nemzetközi agrárkereskedelem 

2. Globális élelmezésbiztonság 

3. Mezőgazdaság versenyképessége 

4. Nemzetközi agrárpolitikák 

5. Közép-Kelet-Európa agrárgazdasága 

Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid 

1. Állati termékpályák szabályozása az Európai Unióban 

2. Állattenyésztési ágazatok helyzete 

3. Agrobusiness menedzsment 

4. Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben 

5. Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben 

6. Digitalizáció a vidéken és az agráriumban 

Dr. Mizik Tamás 

1. Borpiac 

2. GMO 

3. Bioüzemanyagok 

4. Közös Agrárpolitika 

5. Precíziós mezőgazdaság 

Dr. Nemes Gusztáv 

1. Vidékfejlesztés Magyarországon, Európában és a nagyvilágban -intézmények, szakpolitikák, fejlesztési irányok, stílusok 

2. Fenntartható fejlesztés, helyi fejlesztés - helyi közösségek, falusi turizmus, helyi élelmiszer rendszerek, rövid ellátási láncok 

3. Kulturális örökség és vidékfejlesztés 

4. Digitális technológiák alkalmazása a vidékfejlesztésben (térinformatika, social media, youtube, smart phones, stb.) 

5. Innováció és társadalmi innováció a vidékfejlesztésben 

Dr. Podruzsik Szilárd 

1. Élelmiszerláncok 

2. Regionális élelmiszerellátás 

3. Élelmiszerbiztonság (food safety) 

4. Új lehetőségek és eszközök az élelmiszer-marketingben 

5. Magyarország élelmiszerbiztonsága 

Dr. Tóth József 

1. Tudás- és innováció menedzsment az élelmiszerlánc mentén 

2. Hatékonyság- és versenyképesség vizsgálatok 

3. Piacműködési zavarok elemzése 

4. „Willingness to pay” vizsgálatok 

Dr. Török Áron  

1. Eredetvédelem, földrajzi árujelzős termékek 

2. Hungarikumok versenyképessége 

3. Rövid élelmiszer-ellátási láncok 

4. Jövedelmezőség a mezőgazdasági vállalkozásoknál 

5. Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek versenyképessége

Befektetések és vállalati pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Bihary Zsolt (szoba: E 287)

Befektetések, pénzügyi matematika, vállalati pénzügy

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Lásd a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék oktatóinak honlapjain.
 

Döntéselmélet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet, Döntéselmélet Tanszék

Szekciótitkár: Kiss Gabriella (szoba: E 242)

A szekcióba minden olyan dolgozatot szívesen látunk, amely a döntéselmélettel: döntések meghozatalának elméleti vagy gyakorlati megközelítésével kapcsolatos. A meghirdetett témakörök a döntéstervezés, a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek döntési helyzetei, és a társadalmi innovációk témakörét is felölelik.

Konzulensek és ajánlott témák:

 1. Szántó Richárd: Döntéstervezés (choice architecture) alkalmazhatósága Magyarországon
  • A döntéstervezés koncepcióját Richard Thaler és Cass Sunstein (2011): Nudge - Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról c. könyve hozta be a köztudatba. A nudge (ösztökélés) koncepciójának lényege, hogy az emberi döntések szisztematikus torzításait, tévedéseit úgy aknázzuk ki, hogy ismerve ezeket a tévedéseket, olyan döntési környezeteket alakítsunk ki, amelyekben az emberek nagyobb eséllyel hoznak számukra kedvező döntéseket. Célunk, hogy feltárjuk, jelenleg milyen nudge-okat (rejtett ösztönzőket) alkalmaznak Magyarországon.
 2. Gáspár Judit, Matolay Réka: Döntési technikák a gyakorlatban – társadalmi, szervezeti és személyes problémahelyzetekben
  • Hogyan alakítjuk saját és környezetünk jövőjét itt a jelenben? - reflexió egy problémafelismerési és megoldási folyamatra. Cél: egy szabadon választott - társadalmi, szervezeti, csoportos vagy egyéni szinten megfogalmazott - probléma mélyebb megértése, és a problémamegoldási folyamatban alkalmazott döntéshozatali technikák, módszerek és megközelítések bemutatása, külön reflektálva az egyéni és társadalmi (szűkebb és tágabb) környezetben értelmezhető tapasztalatokra, tanulságokra.
 3. Gáspár Judit, Matolay Réka: Kutatás a közösségért a közösséggel - civil szervezetek bevonásával valódi problémamegoldás, a Corvinus Sciences Shop támogatásával
  • Olyan TDK írásához adunk teret és konzultációt, amely civil/társadalmi/nonprofit szervezet aktuális és valódi kérdésére, döntési helyzetére épül. A civil szervezetek kérdéseit a Corvinus Science Shop gyűjti és kínálja a diák és a konzulense számára, azaz a témát ez a kiírás előre nem határozza meg. A választott civil kérdés feldolgozása és megválaszolása képezi a TDK elméleti és empirikus részeit. A folyamatban a szervezet, a diák és az oktató közösen dolgozik a kérdés megválaszolásán.
 4. Matolay Réka: társadalmi vállalkozások döntési helyzetei
  • Milyen dilemmákkal, döntési helyzetekkel szembesülnek a társadalmi vállalkozók? Olyan empirikus munkák születésén dolgozunk, amelyek létező vagy születőben lévő, hazai vagy nemzetközi társadalmi vállalkozásokban vagy az őket támogató szereplők, azaz a társadalmi vállalkozási ökoszisztéma bizonyos tagjainál merülnek fel.
 5. Wimmer Ágnes: Információk a döntéshozatalban
 6. Wimmer Ágnes: Viselkedéstudományi megközelítés, pszichológiai tényezők az üzleti döntésekben
 7. Wimmer Ágnes: Heurisztikák a szállító-kiválasztásban és a vevő-szállító kapcsolatok kezelésében
 8. Wimmer Ágnes: Kulturális hatások az üzleti döntésekben, siker- és kudarctényezők vizsgálata
 9. Pataki György: Társadalmi innovációs esetek elemzése (empirikus kutatás): digitális társadalmi innovációk (pl. Hackerspace, FabLab. LivingLab, Makerspace), városi társadalmi innovációk (pl. átalakuló város mozgalom, közösségi kertek) stb.
 10. Pataki György: Társadalmi vállalkozás ökoszisztéma szereplőinek és jellegzetességeinek elemzése (empirikus kutatás): társadalmi vállalkozás accelerator, impact investing stb., újító szervezeti formák (pl. Bcorp, fair share company), társadalmi hatás mérése, globális hálózatok elemzése (pl. Ashoka, Impact Hub) stb.
 11. Pataki György: Társadalmi részvétel a gyakorlatban (empirikus kutatás): deliberáción és részvételen alapuló döntési technikák (pl. deliberative poll, citizens’ jury, participatory budgeting)
 

Economics

Meghirdető szervezeti egység: Department of Macroeconomics

Szekciótitkár: Izabella KUNCZ (szoba: E 225)

We welcome papers to this track in which authors make research in theoretical and/or empirical economics. There is no further specification, any area of economics is welcome. The professors of the faculty provided some research topics below, however any other research agenda is welcome. The main criteria of this track are to have a clear research question, a sound and reasonable methodology and solid results.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Andor, László
  • EU economic gonvernance
 • Berde, Éva
  • Demographic elements of economic growth
  • Price discrimination in Budapest Fitness Centers
  • The microeconomics of the gig economy (sharing economy)
  • Labor market situation of those who are older than 55
 • Bod, Péter Ákos
  • Economic and monetary sovereignty and the Global Value Chain
 • Brodszky, Valentin
  • Pharmacoeconomic modelling
 • Csató, László
  • Ranking methods in sport and other fields
 • Golovics, József
  • Economics of Migration
  • Applications of Institutional Economics
 • Gulácsi, László
  • Major issues in health policy and financing in developed and developing countries: health seeking behavior, health economics aspects of healthy lifestyle, diet, prevention and screening
 • Major, Klára
  • Empirics and theory of real business cycles
  • Investment and financial uncertainties
  • Exchange rates and financial globalization
 • Mihályi, Péter
  • Understanding endogenous economic growth (Nobel prize, 2018)
  • The role of education, knowledge and skills in economic growth
  • The relationship between health status and economic development levels (regional comparisons)
 • Németh, András Olivér
  • Economics and economic policy of growth
 • Péntek, Márta
  • Measurement and valuation of health states for clinical studies and economic analyses
 • Pintér, Miklós
  • Game Theory
 • Piroska, Dóra
  • Fintech innovation and financial markets
 • Rencz, Fanni
  • Health preference research
 • Sárvári, Balázs
  • Economic Policy of China
  • Economic Lessons from Christian, Buddhist, Confucianist and Daoist traditions
 • Solymosi, Tamás
  • Cooperation and allocation on networks
 • Tallos, Péter
  • Difference and differential equations with applications in economics
 • Weszl, Miklós
  • Valuation of medical technologies
 • Zrubka, Zsombor
  • The value of digital innovation in healthcare

Egészségügy-gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Rencz Fanni (szoba: E 113)

A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, melyek tárgya tágabban vagy szorosabban kapcsolódik az egészségügyi közgazdaságtan, gyógyszer-gazdaságtan, egészségpolitika vagy egészségbiztosítás témakörökhöz.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Brodszky Valentin: Betegséggel összefüggő költségek, költségszámítás, költség-hatékonysági modellezés
 • Gulácsi László: Egészségpolitika, egészségügyi menedzsment és finanszírozás, gyógyszerközgazdaságtan, az idősödés és a munkaerőpiac egészségügyi közgazdaságtana
 • Péntek Márta: Az egészség és szépségipar közgazdaságtana, életminőség és egészséggel kapcsolatos várakozások vizsgálata
 • Rencz Fanni: Egészségügyi hasznosságmérés és krónikus betegségek gazdasági terhének vizsgálata

Energiagazdaság szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)

Szekciótitkár: Felsmann Balázs (szoba: E 117.1)

Az energiagazdaság szekció az energiaszektorral kapcsolatos széles tématerületet ölel fel. Szekciónkba az áram-, gáz-, olaj- vagy hőpiacok akár európai szintű, akár régiós vagy hazai aktualitásait elemző dolgozatokat várunk. A dolgozatok fókusza lehet a globális, európai vagy régiós trendek elemzése, a piacok átalakulása és a szektorvállalatok adaptációs stratégiáinak elemzése. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, egy iparági szegmens vagy akár egy konkrét, az energiaszektorban tevékenykedő vállalat stratégiájának elemzését állítja középpontba.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • A következő témalista inkább csak kedvcsináló, az energiaszektor egyes területeihez kapcsolódóan más témakörökben is szívesen fogadunk dolgozatokat:
  • Energy transition - az európai villamosenergia-piacok átalakulása;
  • Innováció az energiaszektorban;
  • Kihívások a hazai villamosenergia- és gázszektorban;
  • E-mobilitás;
  • Energiahatékonyság;
  • A régiós és a hazai energiaárak alakulása és azok magyarázó tényezői;
  • Energiaár és versenyképesség;
  • Megújuló energiák térnyerése és ennek gazdasági hatásai.
 • További témaötletekért javasoljuk a REKK honlapjának megtekintését, ahol számos általunk készített tanulmány anyaga hozzáférhető.

Európa szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Intézet

Szekciótitkár: Miklós Gábor (szoba: C Fszt. 9)

Az Európai Unióval és az EU kívüli de még Európán belüli elsősorban aktuális kérdésekkel foglalkozó dolgozatokat várjuk ebbe a szekcióba. Európa és az EU gazdasági integrációjának jelenét és jövőjét elemző munkáknak elsősorban összehasonlítóknak érdemes lenniük, amelyek lehetnek elméleti és gyakorlati megközelítésre épülő dolgozatok. Különös hangsúlyt érdemes fektetni Magyarország és a magyarság helyzetére gazdasági és politikai megközelítésben az európai integrációban és Európában.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Európai Unió jövője gazdasági, integrációs, jogi szempontból EU tagállamok makrogazdasági változása, fejlődése Magyarország szerepe és felelőssége az EU-ban EU és az EU-n kívüli együttműködések és konfliktusok Európai Unió Amerika és Ázsia szorításában Migrációs nyomás és ellene való védekezés Európán Magyar kisebbségek és autonómia törekvések Európában

Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

Szekciótitkár: Kováts Gergely (szoba: E 375)

A szekció elsősorban a felsőoktatáshoz és tudománypolitikához kapcsolódó témákkal foglalkozó dolgozatokat vár. Minden olyan dolgozat releváns a szekcióban, amelynek fő fókusza a felsőoktatási ágazat vagy a felsőoktatási intézmények működése, és a tanulságok a felsőoktatás szereplői számára fogalmazódnak meg. A szekcióban szívesen fogadunk empirikus dolgozatokat, esettanulmányokat és koncepcionális írásokat, hazai és nemzetközi összehasonlításokat.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Felsőoktatás-policy: finanszírozás, intézményintegrációk, hozzáférés és esélyegyenlőség,
 • Felsőoktatási intézmények menedzsmentje: intézményirányítási modellek és értékelésük, HR, gazdálkodás, minőségmenedzsment, teljesítményértékelés, IT rendszerek a felsőoktatásban
 • Tanulás- és oktatásmenedzsment, pedagógiai paradigmaváltások, lemorzsolódás, expanzió, programmenedzsment,
 • A Bologna-folyamat
 • Kutatásmenedzsment, tudománymetria, tudománypolitikai elemzések
 • A felsőoktatás nemzetköziesedése
 • Nemzetközi és hazai rangsorok
 • Digitalizáció a felsőoktatásban, smart universities
 • Intézményi stratégia, intézményi üzleti modellek
 • Felsőoktatási innovációk
 • Harmadik misszió a felsőoktatásban: a felsőoktatás társadalmi szerepe
 • Ipar és egyetem együttműködése
 • A felsőoktatás története

Témavezetők:

 • Drótos György
 • Golovics József
 • Kováts Gergely
 • illetve a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának tagjai

A kutatóközpontról további információ itt érhető el:

http://nfkk.uni-corvinus.hu

A megfelelő konzulens megtalálásában a szekciótitkár tud segíteni.

Fenntartható és társadalmilag felelős vállalatirányítás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézettel együttműködve)

Szekciótitkár: Harangozó Gábor (szoba: E 123.2)

A szekció a gazdasági és társadalmi folyamatok környezeti és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a vállalatok, vállalkozások működésére. A környezeti és társadalmi problémák elemzését és megoldási javaslatokat tartalmazó dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Néhány ötletadó témakör:
  • Versenystratégia és környezetvédelem
  • Karbon és ökológiai lábnyom számítás
  • Ellátási láncokon átívelő környezeti és társadalmi hatások menedzsmentje
  • Fenntarthatósági kommunikáció
  • Vállalati környezeti menedzsment
  • Vállalatok társadalmi felelőssége
  • Új üzleti modellek a fenntarthatóság jegyében (megosztáson alapuló gazdaság, társadalmi vállalkozások stb.)
  • Vállalati és egyéni környezeti tudatosság
  • Környezetirányítási rendszerek
  • Környezeti számvitel, kontrolling és pénzügyek
  • Környezeti attitűdök
  • A karbonpiac működése, szén-dioxid kvótakereskedelem
  • Ökodesign
 • A szekciótitkár Harangozó Gábor szívesen ad javaslatot konzulensekre is egy rövid beszélgetés után.

Filozófia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Intézet

Szekciótitkár: Toronyai Gábor (szoba: C 322)

Filozófiatörténet, politikai filozófia, etika, tudományfilozófia, matematika és logika filozófiai kérdései, gazdaságfilozófia, gazdaságpszichológia, kultúraelmélet, kultúragazdaságtan.

Fintech szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Pesuth Tamás (szoba: E 289)

A Pénzügy Tanszék az MKB Bankkal együttműködve hirdeti meg a FinTech szekciót. A szekció szívesen fogad pénzügyi technológiákkal kapcsolatos dolgozatokat (pl. banki digitalizáció és új technológiák; innovatív termékek és banki üzleti modell változása stb.) A TDK témájának kiválasztásában és a konzulensi munkában a Pénzügy Tanszék és az MKB Bank munkatársai is segítenek. A szekcióval felmerülő további kérdéseikkel keressék a szekciótitkárt.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Collins, Mary
  • Pénzügyi szokások (Fiatalok pénzügyi szokásai, edukáltsága és viszonyulása pénzügyi termékekhez – kitől, hogyan és milyen szolgáltatásokat fognak 10 év múlva igénybe venni?)
 • Flores, Mark
  • Jelzáloghitelezés (Jelzáloghitelezés jövője Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban a FinTech forradalom tükrében)
 • Mészáros György
  • Azonnali fizetés rendszere és jövője (A kötelezően nyújtandó szolgáltatások mellett, milyen új kiegészítő szolgáltatások megjelenésére lenne igény?)
 • Gaál Norbert
  • Banki ügyfélélmény (A társadalom mely szegmense milyen igényekkel rendelkezik bankjával szemben, honnan származnak elvárásai? Elképzelhető-e, hogy az ügyfélélmény miatt a FinTech cégektől vennék-e igénybe a szolgáltatásokat?)
 • Pereczes János
  • Befektetések (Hogyan növelhető a megtakarítási hajlandóság a fiatalok körében? Hogyan segíthetnek a FinTech cégek?)
 • Pongrácz Gábor
  • Vállalati PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésben (Annak a felkutatása, hogy az új vagy kis piaci résztvevők körében, milyen funkciókkal/tulajdonságokkal ellátott applikációk lehetnek közkedveltek)
 • Sebők Ádám Archibald
  • Lakossági PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésben (Mi a kulcsa az ügyfél bizalmának megszerzéséhez? Milyen funkciókat/tartalmat várnának el ahhoz, hogy valóban napi szinten használják. Ügyféligények feltárása, hogy milyen elvárásaik vannak egy bankfüggetlen pénzügyi applikációval szemben?)
 • Weidinger Tamás
  • Digitális fizetés lehetőségei jövője (További digitális fizetési lehetőségek keresése)

Folyamatmenedzsment, controlling és teljesítménymenedzsment

Meghirdető szervezeti egység: Vezetéstudományi Intézet Vezetés és Kontroll Tanszék

Szekciótitkár: Móricz Péter (szoba: E 375)

A szekció a Vezetés és kontroll tanszék kutatási és oktatási területéhez kapcsolódó témákban várja TDK-írók jelentkezését. Egyik központi témánk a szervezeti kontroll értelmezése és gyakorlati megvalósítása, ahol kiemelt trend a menedzsmentkontroll digitalizációja. Másik fókuszunk a digitális transzformáció, akár a folyamatok átalakulásán és menedzsmentjén, akár az erre épülő üzleti modellek kapcsán. Harmadik területünk abból adódik, hogy tanszékünk kiemelten foglalkozik az üzleti mellett a közszolgálati (egészségügy, felsőoktatás stb.) és a nonprofit szektor (teljesítmény)menedzsmentjével, az üzleti szektorból pedig a szolgáltatóközpontok vezetés-szervezési kérdéseivel.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Controlling- és teljesítménymenedzsment-rendszerek (pl. tervezési és beszámolási rendszerek, stratégiai mutatószámok, intellektuális tőke)
 • Üzleti intelligencia, adatvezérelt vállalatirányítás (advanced analytics, big data)
 • Felelősségi és elszámolási rendszer kialakítása a szervezetben; a controller és a controllingszervezet működése
 • Az egyéni és szervezeti teljesítmény fejlesztése; hálózatok teljesítménye, hálózatos szervezetek irányítása
 • Szervezeti és informatikai projektek menedzsmentje, agilis módszerek
 • Információs erőforrás menedzsment, IT és versenyképesség, digitalizációra épített üzleti modellek
 • Folyamatszervezés, folyamatmenedzsment; folyamatok és szervezetek digitalizációja; folyamatautomatizálás (pl. RPA – robotic process automation, AI – mesterséges intelligencia)
 • Üzleti szolgáltatások menedzsmentje
 • Teljesítménymérés a közszektorban
 • Az egészségügyi rendszer szervezése, az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása, egészségügyi szolgáltatók menedzsmentje
 • Non-profit szervezetek menedzsmentje; társadalmi hatásmérés
 • Oktatási intézmények menedzsmentje

Konzulensek:

 • Antal Zsuzsanna
 • Bodnár Viktória
 • Drótos György
 • Kiss Norbert
 • Kováts Gergely
 • Krenyácz Éva
 • Lázár László
 • Marciniak Róbert
 • Móricz Péter
 • Révész Éva
 • Szukits Ágnes
 • Tirnitz Tamás

Ha szükséges, az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét. Tanszékünkről bővebben itt olvashat: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=27056

Földrajz, geopolitika, regionális és fenntartható fejlődés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Szekciótitkár: Jeney László (szoba: C 517)

A Földrajz, geopolitika, regionális és fenntartható fejlődés szekció a társadalmi-gazdasági jelenségek, egyes társadalmi csoportok földrajzi megjelenésének, területi egyenlőtlenségeinek és folyamatainak vizsgálataitól kezdve a települések és vállalatok fenntartható és környezettudatos fejlődésén át a fejlesztéspolitika, környezetügy és geopolitika valamennyi aspektusáig terjedő témában várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Forman Balázs
  • Budapest átalakulása ipari központból szolgáltatás alapú gazdaság felé
  • A magyarországi lakásépítési piac és a tőkepiacok kapcsolata
  • Regionális folyamatok Németországban és a skandináv országokban
  • Amerika társadalom- és gazdaságföldrajzi változásai
 • Hideg Éva
  • Az integrált jövőkutatás elméleti és módszertani kérdései
  • Az integrált jövőkutatás művelése a gyakorlatban
  • Az interaktív előrejelzés-készítés folyamata különböző előrejelzési témákon bemutatva
  • Integrált foresight helye és szerepe az intézmények stratégiaformáló gyakorlatában
  • Az intézmények foresight érettségi szintjének összetett mérése egy-egy intézménycsoport esetében
  • Horizon scanning a gyakorlatban
 • Jeney László
  • Egy választott ország gazdaságföldrajzi különbségeinek vizsgálata regionális elemezési módszerekkel
  • Sikeres foglalkoztatási fejlesztések hátrányos helyzetű településeken
  • A fejlesztéspolitikai támogatások földrajzi összefüggései az Encsi járásban
  • Dél-Abaúj településeinek népesedési folyamataik szerinti típusai
 • Kocsis János Balázs
  • Az integrált jövőkutatás elméleti és módszertani kérdései
  • Település, közösség, identitás és irányítás
  • Urbanizációs folyamatok társadalmi vetülete
 • Tózsa István
  • Településmarketing
  • Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem
  • Területi identitás
 • Varga Ágnes
  • Vidéki tereink újraértelmezése a posztmodern korban: kényszerpályák, lehetőségek, dilemmák
  • Településföldrajzi, településhálózati kutatások a Kárpát-medencében/ V4-es országokban
  • Gazdaság- és társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek a hazai térszerkezetben
  • Smart city megoldások bevezetésének lehetőségei

Gazdaság- és társadalomtörténet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia és Társadalompolitika Intézet, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ

Szekciótitkár: Pogány Ágnes (szoba: C 406)

A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ ebben az évben is várja a történelem iránt érdeklődő hallgatókat. A szekció az elmúlt évszázadok gazdaság- és társadalomtörténetéről készült, tudományos igénnyel megírt, történeti forrásokat feldolgozó pályamunkákat fogadja be. Egyaránt várjuk a magyar és az egyetemes történeti kérdéseket vizsgáló dolgozatokat.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Javasolt témák:
  1. Társadalomtörténet a XVIII-XX. században
  2. Gazdaságtörténet a XVIII-XX. században
  3. Történeti demográfia a XVIII-XX. században
  4. Pénz- és banktörténet a XIX-XX. században
  5. Vállalkozástörténet a XIX-XX. században
  6. Fogyasztástörténet a XVIII-XX. században

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, Matematika Tanszék, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Szekciótitkár: Csató László (szoba: S 208/a)

A közgazdasági módszertan különböző területeiről várunk elméleti és empirikus dolgozatokat. A szekció témáit az alábbi tanszékek profiljából állítottuk össze:

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
 • Matematika Tanszék
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Ajánlott témák:

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék:
  • Matematikai közgazdaságtan és mikroökonómia (általános egyensúlyelmélet, társadalmi választások elmélete, mechanizmus- és implementációs elméletek, játékelmélet közgazdasági alkalmazásai)
  • Matematikai közgazdaságtan és makroökonómia (közgazdasági dinamika, dinamikus modellek, bifurkációs elméletek, kaotikus jelenségek, monetáris makrogazdaságtan)
  • Lineáris modellek elmélete és alkalmazásai (input-output modellek, lineáris erőforrás-allokációs modellek, újratermelési és árelméletek)
  • Alkalmazott ökonometriai és makrogazdasági modellek (számszerűsített általános egyensúlyelméleti modellek, energia- és környezetgazdasági modellek, makropénzügyi modellek)
 • Matematika Tanszék:
  • Pénzügyi matematika (tőzsdei árfolyamok modellezése, árfolyam-ingadozások elemzése, kockázatbecslés (VaR), lakossági és vállalati hitelkockázatok modellezése)
  • Konvex analízis és döntéselmélet (kereslet- és kínálatelmélet, relációelmélet)
  • Fogyasztói döntések elmélete (hasznosság-elmélet, keresleti függvény, termelés-elmélet)
  • Játékelmélet (Kooperatív játékelmélet, Algoritmikus játékelmélet, Elosztások axiomatikus vizsgálata, mandátumszámítási eljárások, választókerületek szabdalása, oligopol játékok)
  • Ütemezéselmélet (egy- és többgépes ütemezés, optimális és közelítő algoritmusok, heurisztikák)
  • Stabilitás, működőképesség és irányítás dinamikai rendszerekben (decentralizált dinamikai modellek, egyensúly és stabilitás, működőképesség és egyensúly kapcsolata, irányítási rendszerek, optimális és működőképes irányítások)
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék:
  • Döntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
  • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
  • Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
  • Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
  • Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
  • Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
  • Kockázat és biztosítás
  • Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése - Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)

Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Székely-Doby András (szoba: E 226)

A tanszék szívesen fogad minden olyan TDK dolgozatot, amely gazdasági rendszerekkel, a posztszocialista átmenettel vagy szabályozási kérdésekkel foglalkozik, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a gazdasági rendszerelmélet, a politikai gazdaságtan, az átment gazdaságtana, az oktatás-gazdaságtan vagy a piac- és versenyszabályozás diszciplínák valamely témaköréhez kapcsolódik.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ádám Zoltán: A poszt-szocialista átalakulás összehasonlító gazdaságtana
 • Gedeon Péter: A modern kapitalizmus modell-változatai; a posztszocialista átalakulás politikai gazdaságtana; a jóléti állam politikai gazdaságtana
 • Hámori Balázs: Versenyképességi kérdések, értelmezésük makroszinten és a vállalkozások életében. Jóléti, és globalizációs problémák: fenntartható-e a jóléti gazdaság, milyen változások figyelgetők meg? Miként függ össze az állam gazdasági szerepvállalása az egyes nemzetgazdaságok fejlődési útjának a történeti sajátosságaival? Miért nem alakult ki elmélyült és erős gazdasági együttműködés a kelet-közép európai térség országai között?
 • Horváth József: Jóléti állam és globalizáció; Kína és India gazdasági reformjai
 • Medve-Bálint Gergő: Közép-európai kapitalizmus változatok; az európai integráció hatásai a kelet-európai tagállamok politikaigazdasági intézményrendszerére
 • Rosta Miklós: Közigazgatási reformok intézményi elemzése; önkormányzati rendszerek intézményi elemzése; puha költségvetési korlát
 • Székely-Doby András: A kelet-ázsiai fejlődés politikai gazdaságtana: különböző fejlődési stratégiák összevetése, sikeres és kevésbé sikeres felzárkózási kísérletek tapasztalatai és tanulságai; a kínai átalakulás aktuális kérdései; gazdasági fejlődés, reformok és átmenet: modellek és empirikus vizsgálatok
 • Veres Pál: A felsőoktatási rendszer finanszírozási és irányítási kérdései; a globalizáció intézményi kihívásai, különös tekintettel a nemzetgazdaságok esélyeire és kockázataira

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságpolitika Tanszék, Makroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Németh András Olivér (szoba: E 263)

A szekció a gazdaságpolitika és makroökonómia széles tárgykörében írt dolgozatokat várja, legyen szó akár elméleti megközelítésekről, akár a nemzetközi vagy a magyar tapasztalatok elemzéséről. Szívesen látunk minden dolgozatot az elméleti makrogazdasági kérdésektől a költségvetési vagy monetáris politikai szabályozáson át az egyes ágazati szakpolitikákig bármilyen gazdaságpolitikai és makroökonómiai témában.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Andor László: Az EU gazdaságpolitikája
 • Bod Péter Ákos: Nemzetközi pénzügyi intézmények működése és gazdaságpolitikai szerepe
 • Kálecz-Simon András: A kultúra gazdaságtana
 • Kuncz Izabella, Németh Petra: Demográfiai folyamatok gazdasági hatásai
 • Mihályi Péter: Az egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás közgazdaságtana
 • Misz József: Az innováció gazdaságtana
 • Németh András Olivér, Varga Gergely: A költségvetési politika elméleti és gyakorlati kérdései
 • Piroska Dóra, Szabó-Bakos Eszter: A monetáris politika elméleti és gyakorlati kérdései
 • Takács Tibor: A gazdaságpolitika intézményrendszere és gazdaságpolitikai döntéshozatal
 • Tőkés László: Gazdasági ingadozások, gazdasági növekedés

HR és szervezetfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetéstudományi, Szervezeti Magatartás Tanszék

Szekciótitkár: Bácsi Katalin (szoba: E 381)

A szekció a vezetés és szervezés témakörein belül a szervezetek "soft" oldalát helyezi előtérbe, vizsgálati fókusza egyrészről az emberi tényező, másrészről pedig a szervezeti valóságok különböző megközelítései. Olyan főbb témaköröket ölel át, mint az emberi erőforrás menedzsment és - fejlesztés kérdései, szervezetfejlesztés, szervezetelméletek és a szervezeti magatartást meghatározó tényezők.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés
 • Szervezetfejlesztés
 • Vállalati gyakorlat eltérő szervezeti paradigmák és szervezetelméletek szerint
 • A szervezeti magatartást meghatározó tényezők
 • Szervezetfejlesztés és szervezeti tanulás
 • Interkulturális menedzsment
 • Szerep - személy - szervezet
 • Szervezeti szocializáció és identitás
 • Employee voice

Infokommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Infokommunikációs Tanszék

Szekciótitkár: Duma László (szoba: S Fszt. 20)

Az Infokommunikáció szekcióba várunk minden olyan TDK-zót, akit infokom világ bármely része érdekel: üzleti modellek, social media, blog, játékipar, zeneipar, szexipar, online üzleti megoldások, e-pénzügyek, az internet társadalmi és szociológiai kérdései, média- és tartalomipari kérdések, szerzői jogok, e-business és IT projektek menedzsmentje és gazdasági kérdései, új és feltörekvő technológiák és hatásaik, stb., hogy csak egy néhányat említsünk.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Balogh Zsolt
  • Elektronikus kereskedelem jogi és szabályozási kérdései
 • Duma László
  • Robotika, biometria és egyéb feltörekvő technológiák egyedi alkalmazásai
  • Információrendszerek a közlekedésben (a jövő autói, repülői, közlekedési rendszerei)
  • Technológiai innovációk és üzleti hatásaik, intelligens technológiák
 • Kis Gergely
  • Innovatív online boltok
  • Online marketing
  • Az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztések Magyarországon és a világban
  • Frekvencia gazdálkodás, távközlés
 • Pintér Róbert
  • Információs társadalom
  • Okostelefonok terjedése, társadalmi és gazdasági beágyazódása
  • Közösségi média és közösségi hálózatok
  • Online kutatás
 • Urbán Ágnes
  • Új üzleti modellek a tartalomiparban
  • Médiapolitikai kihívások az új technológiai és piaci környezetben
  • Látens szabályozás: az állami beavatkozás formái a magyar médiapiacon

Információmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Információrendszerek Tanszék

Szekciótitkár: Varga Krisztián (szoba: S 222)

A szekció témái elérhetőek ezen a honlapon. Ezen az oldalon szakdolgozat témák is találhatóak, azok közül is választhatnak az érdeklődők. Bármilyen egyéb témával keressék a szekciótitkárt!

Informatika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Informatika Intézet, Számítástudományi Tanszék

Szekciótitkár: Láng Blanka (szoba: S Fszt. 7)

A szekció az információs technológia fejlesztésének, működtetésének és alkalmazásainak kérdéseivel foglalkozik és felöleli a termelés, a szolgáltatások és közintézmények minden területét. Tematikailag az algoritmikus megoldásoktól a koncepcionális javaslatokig terjed.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Baksa-Haskó Gabriella
  • Adatbáziskezelő rendszerek valamilyen szempontú összehasonlítása. A dolgozatban egy olyan összehasonlító elemzést kellene készíteni két vagy több adatbáziskezelő rendszerről, ami akár egy projekt indításakor segítséget nyújthat, hogy melyiket érdemes választani az adott körülmények között. Lehet olyan összehasonlítást is választani, hogy egy bizonyos problémát (pl. recovery management) hogy oldanak meg az egyes rendszere
  • Túl az ACID biztosításán. Egy, vagy néhány új adabázis funkció tesztelése, konkrét példán bemutatása, annak felmérése, hogy mennyire hasznos, gazdaságos vagy népszerű
  • Adatbázis-kezelő rendszer kiválasztási folyamata. Valamilyen valós problémához adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása, kiválasztási folyamat megtervezése, szempontrendszer összeállítása. A valós problémát a hallgatónak kell hoznia
  • Adatbázis tervezés. Valamilyen valós problémához adatbázis megtervezése az igények feltérképezésétől a futtatható DDL parancsok megírásáig. A valós problémát a hallgatónak kell hoznia. Lehet akár egy programfejlesztés is, aminek a hátterében adatbázist is kell fejleszteni.
 • Barna Balázs, Fodor Szabina
  • A gamification (magyarul játékosítás) eszközeinek használata az üzleti élet számos területén egyre népszerűbb és fontos szerephez jut az oktatás hatékonyságának növelésében is. A gamifikáció eszközeinek és hatékonyságának vizsgálata izgalmas kutatási terület.
 • Fodor Szabina
  • Alkalmazott adatelemzés  Napjainkban egyre több a digitálisan elérhető adat, és ezzel együtt a velük kapcsolatos kihívások is megnőttek. Külön tudományággá vált, hogy hogyan kezeljünk nagy mennyiségű, gyakran strukturálatlan, adatokat, mint ahogy az is, hogy mire és hogyan használhatjuk fel őket.
 • Láng Blanka
  • Függvényoptimalizálás metaheurisztikus algoritmusokkalA korszerű metaheurisztikus algoritmusokat különböző optimalizálási feladatokra használhatjuk. Különböző közismert tesztfüggvények esetén vizsgálandó, milyen metaheurisztika alkalmazása vezet a függvény maximumának/minimumának minél hatékonyabb, gyorsabb megtalálásához.

Intézmények és gazdasági viselkedés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Székely-Doby András (szoba: E 226)

A tanszék ebben a szekcióban elsősorban olyan dolgozatokat vár, amelyek betekintést engednek az intézményi közgazdaságtan és a gazdasági viselkedés különféle problémáiba. Ennek során többek között örömmel foglalkozunk a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések kérdéseivel, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok mindig aktuális problémaköreivel. A dolgozatok foglalkozhatnak például a legfontosabb gazdasági intézményekkel, és a kapcsolódó viselkedési és szabályozási kérdésekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal és a gazdasági szereplőknek az azokra adandó racionális és érzelmi reakcióival. Ugyancsak üdvözlünk minden a piac, a vállalat és az állam intézményi elméletének és viselkedési kérdéseinek, azok empirikusan vizsgált problémáinak a bemutatására vállalkozó, továbbá az intézmények és viselkedési sajátosságok gazdasági rendszerré szerveződését tárgyaló kutatást/munkát.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ádám Zoltán: A populizmus, az autoriter politikai rendszerek és a demokratizálódás intézményi gazdaságtana
 • Golovics József: Elvándorlás Magyarországról; a képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása; az intézményi közgazdaságtan alkalmazási lehetőségei aktuális kérdésekre
 • Győrffy Dóra: Intézményi minőség és gazdasági teljesítmény Magyarországon és a tágabb régióban
 • Hámori Balázs: Intézményi kérdések, intézményi átalakulás és intézményi innovációk az átmeneti gazdaságokban; a piactípusok és gazdasági szereplők kapcsolódó viselkedési sajátosságai, általában a gazdasági viselkedés sajátosságai, az érzelmek, indulatok viszonya a racionális magatartáshoz, mi számít racionálisnak és mi nem, s miért nem baj az, ha valamilyen gazdasági/üzleti magatartás nem fér bele a közgazdaságtan racionalitási elképzeléseibe?
 • Kertész Krisztián: Piaci és kormányzati kudarcok
 • Veres Pál: A tulajdonjogok értelmezhetősége a felsőoktatásban rendszer és szervezeti szinten. A tulajdonjogok elosztása és tulajdonformák - hazai és nemzetközi tények, viták és tendenciák

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Szekciótitkár: Mike Károly (szoba: E 277)

A Közgazdálkodás és közpolitika szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek a különböző szintű (helyi, nemzeti, európai) kormányzatok és tágabban a közszektor (és a nonprofit szektor) működését, intézményeit, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják; illetve valamely szakpolitika, szabályozás, kormányzati döntés elméleti és/vagy empirikus elemzését végzik el a közgazdaságtan, a menedzsmenttudományok, a közpolitikai elemzés, a szociológia, a politikatudomány vagy más társadalomtudomány eszközeivel.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Egy-egy szakpolitika(i részterület) közgazdasági elemzése (pl. oktatás, egészségügy, szociálpolitika, közlekedés)
 • Európai integráció kormányzási és szakpolitikai kérdései
 • Települési és regionális kormányzatok működése, szakpolitikai funkciói
 • Közszolgáltató és szabályozott vállalatok
 • Irányítás, vezetés a közszektorban
 • Adózás, adórendszerek, adóigazgatás
 • Közintézményi menedzsment reformok és közpolitikai döntéshozatal
 • Nonprofit szervezetek
 • A megadott témák példálózó jellegűek. A témakörökbe nem sorolható, ám a közszektor más kérdéseit, problémáit leíró vagy előíró elemző dolgozat is beadható!

Közlekedés és mobilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Szekciótitkár: Jászberényi Melinda (szoba: E 341)

Szekció célja, hogy teret adjon a közlekedés és turizmus sokrétű kapcsolódását, a közlekedés fejlesztését, annak fenntarthatóságát, aktuális tendenciáit és a közlekedés alágazati jellegzetességeit bemutató dolgozatoknak. Alábbi témák iránt érdeklődők keressék a szekciótitkárt, aki megfelelő egyetemi és külső szakmai konzulensekhez irányítja a hallgatókat.  

Ajánlott témák:

 • Közlekedési és turisztikai szolgáltatások Budapesten és Európában 
 • Közlekedésfejlesztés és a fenntarthatóság 
 • Repülőtér fejlesztések, azok várható hatása a térség turizmusára 
 • Légi közlekedési aktuális tendenciái  
 • Balaton körüli közlekedés és a fenntartható közlekedésfejlesztés  
 • Folyami- és tengerhajózás tendenciái, azok hatása a turizmusra 
 • A nagysebességű vasúti szolgáltatás és fejlesztési stratégia 
 • Vasúti közlekedés fejlesztése, vasúti pályaudvarok szerepe a XXI. században
 • Nemzetközi autóbusz közlekedés tendenciái, low-cost járatok megjelenése 
 • Kerékpáros közlekedés és aktívturizmus  
 • Kitekintés a jövőbe, technológia, digitalizáció, közlekedéspszichológia 
 • Overtourism jelenség, annak okai, kezelése Európában

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan, Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Szekciótitkár: Kiss János (szoba: E 123.2)

A szekció felöleli az ellátási lánc menedzsment, beszerzés, disztribúció, szállítás, termelésmenedzsment, lean menedzsment, logisztikai teljesítménymérés, fenntarthatóság a logisztikában témaköreit.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Demeter Krisztina
  • Globális termelés
  • Termelési stratégia
  • Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
 • Diófási-Kovács Orsolya
  • Az újrafelhasználás gazdasági elemzése
  • Fenntarthatóság a logisztikában
 • Gelei Andrea
  • Logisztikai menedzsment és stratégia
  • Ellátásilánc-menedzsment
  • Kapcsolatmenedzsment
  • Ellátási hálók menedzsmentje
 • Kiss János
  • Innováció az ellátási láncban
 • Losonci Dávid
  • A lean menedzsment mint a versenyképesség javításának eszköze - vezetők, kultúra, emberierőforrás-menedzsment aspektusai.
  • Digitális ipar (4.0) - a vállalati gyakorlatban esettanulmány alapján
  • Digitális ipar (4.0) Magyarországon: tényleg a felzárkózás lehetősége?
 • Matyusz Zsolt
  • Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
  • Logisztikai szolgáltatások, szállítmányozás, fuvarozás
  • Minőségmenedzsment
  • Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
 • Nagy Judit
  • Ipar 4.0 a logisztikában
  • Ipar 4.0 az élelmiszeriparban
  • Menedzsment problémák az élelmiszeripari ellátási láncban
 • Vörösmarty Gyöngyi
  • Vállalati beszerzés
  • Beszerzési folyamat, beszállítómenedzsment és eszközei
  • Környezeti szempontok a beszerzésben
  • Kkv-k beszerzése
  • Beszerzési szerepek és feladatok a beszerzési szervezetben
 • Wimmer Ágnes
  • Teljesítménymérés, teljesítménymenedzsment az ellátási láncban
  • Logisztikai teljesítménymérés és kontrolling
  • Vevő-szállító kapcsolatok értékelése, üzleti kapcsolatok értékelése és menedzsmentje
  • Az emberi tényező szerepe az üzleti kapcsolatokban
  • Viselkedéstudományi megközelítés a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben

Magatartástudományi és kommunikációelméleti szekció

Meghirdető szervezeti egység: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Szekciótitkár: Csillik Olga (szoba: C 308)

A Magatartástudományi és kommunikációelméleti szekció felöleli a kommunikáció pszichológiája, a társadalmi és szervezeti kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció, a média és az újmédia, valamint az oktatás témaköreit. Lehetőséget nyújt elméleti jellegű dolgozat megírására, de várjuk azon hallgatók jelentkezését is, akik szívesen folytatnak újszerű kérdéseket felvető, jelenidejű problémákat vizsgáló kutatásokat.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Bodnár Éva: Generációs eltérések a munkaerőpiacon
 • Bodnár Éva: Önkéntesség személyiségháttere
 • Sass Judit: Információfeldolgozási mód és világkép
 • Benczes Réka: Fogalmi keretezés és metafora
 • Benczes Réka: Nyelv és gondolkodás
 • Pelle Veronika: A médiatudatosság kérdései: történeti és konceptualizációs megközelítések, gyakorlati aspektusok, generációs különbségek, médiatudatosság az újmédiában
 • Pelle Veronika: A médiaoktatás kihívásai: történeti, tartalmi és gyakorlati kérdések, lehetőségek, kihívások, jó gyakorlatok, célok és törekvések magyarországi viszonylatban és kontrasztív megközelítésből
 • Pelle Veronika: Az újmédia jelenségköre: a webkettő kommunikációs színterei, közösségi platformok és sajátosságaik, használat és hatások
 • Bokor Tamás: Újmédia mint iskolarendszeren kívüli oktató-nevelő eszköz
 • Bokor Tamás: Újmédia-jártasság mikrovállalkozók körében
 • Komár Zita: Gender-kérdések
 • Csillik Olga: Online tanulás
 • Csillik Olga: Cyberbullying, iskolai zaklatás

Marketing-, média, designkommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék

Szekciótitkár: Ásványi Katalin (szoba: E 341)

A marketingkommunikáció a XXI. században már nem ATL és BTL eszközök kombinációjaként vizsgálandó. Minden kommunikál, megjelennek közvetlen és közvetett üzenetek. Az infokommunikációs technológiák forradalma nemcsak a média színtéren vezetett radikális szerkezeti átalakulásokhoz, hanem a vállalati kommunikáció területén is komoly változásokat idézett elő az ezredfordulót követően. A designkommunikáció nem csupán funkció és forma, hanem tartalom, üzenet, stílus és kultúra is egyben. Ez egy szemlélet, amely a designt és az életünket meghatározó gazdaságot, valamint a stratégiai kommunikációt próbálja összekötni a hozzáillő státusszal együtt. A kommunikáció ebben a formában nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, problémamegoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe.

A TDK szekció munkája során arra keressük a választ, hogy mit jelent a vállalati kommunikáció klasszikus és legújabb eszközei közötti átjárás tartalmi és technikai értelemben, az egyes eszközök szinergiái milyen feltételek között és hogyan használhatók ki, mik az üzenethordozók fogyasztói/felhasználói befogadásának tényezői, támogatói és hátráltatói. Kitérünk így a klasszikus és új generációs kommunikációs eszközökre, az olyan közvetett kommunikációs eszközökre, mint a termék, márka, csomagolás, vagy a divat, vizsgáljuk a kommunikáció gazdasági hátterét és művészi megoldásainak hatásait. TDK szekciónkba újszerű, tudományos kérdéseket felvető a technikát bátran használó, kísérletező kedvű szerzőket és szerzőcsoportokat várunk.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ásványi Katalin: CSR a helyi közösségekért, Felelős marketing a gyakorlatban, CSR kommunikáció megvalósulása hazai és nemzetközi szinten
 • Csordás Tamás: Pénzintézetek reklámtevékenysége (ATL / ATL vs. online összehasonlítás / paid vs. owned media összehasonlítás)
 • Horváth Dóra: Desingkommunikáció vs. designgondolkodás - elmélet / gyakorlat
 • Simay Attila: Az online média Kínában
 • Varga Ákos: Neuromarketing; Online marketing; Hírek, álhírek a közösségi médiában
 • Faludi Julianna: Cobranding, Open design, Interkulturális márkázás
 • Markos-Kujbus Éva: Az offline és online szájreklám marketingkommunikációs szerepe; Az online közösségek szerepe és működése
 • Komár Zita: Gender és reklám, femvertising; Self branding /personal branding

Marketingkutatás és fogyasztói magatartás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Szekciótitkár: Kasza-Kelemen Kata (szoba: E 357)

Tanszékünk oktatói ebben az évben is várják azon hallgatók jelentkezését, akik elkötelezettséget éreznek a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki a piaci környezettel és a piac szereplőivel kapcsolatos információszerzéssel, és az információ marketing döntéshozatalban való felhasználásával kíván foglalkozni. Várjuk azokat a hallgatókat is, akik a vásárlók viselkedésének, illetve gondolkodásának megismerésére és megértésre kívánják helyezni a hangsúlyt, és dolgozatukban a vásárlási döntési folyamat külső (kultúra, társadalmi osztály, referenciacsoport, háztartás, család) vagy belső (percepció, tanulás, motiváció, attitűd) befolyásoló tényezőinek vizsgálatát tűzik ki célul.

A szekcióba a marketingkutatás, fogyasztói magatartás és nemzetközi marketing bármely területének vizsgálatával foglalkozó dolgozatot befogadunk és a Tanszék profiljának megfelelően konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik úgy döntenek, hogy elkezdik ezt a tudományos munkát, minél hamarabb keressenek témavezetőt. Ha a konzulens-választás nehézségekbe ütközik, akkor keressék a szekciótitkárt.

Javasoljuk a hallgatóknak, hogy kellőképpen leszűkített, és tudományosan megalapozott dolgozattal jelentkezzenek, amelynek feldolgozásában a konzulens nyújt segítséget.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Neulinger Ágnes: Fogyasztói magatartás a családban/ háztartásban, Fogyasztási rítusok, Fogyasztói jól-lét
 • Malota Erzsébet: Kultúraközi kommunikáció, nemzetközi marketing
 • Bogáromi Eszter: Akkulturáció, fogyasztói akkulturáció
 • Hofmeister-Tóth Ágnes: Szimbolikus fogyasztás a fiatalok körében
 • Kasza-Kelemen Kata: Fogyasztói elköteleződés a fenntartható fejlődési célok (SDG) iránt, Társadalmi vállalkozások fogyasztói szemmel
 • Piskóti Marianna: Társadalmi marketing

Marketingstratégia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing Tanszék

Szekciótitkár: Mitev Ariel (szoba: E 355)

A marketingstratégia szekcióban olyan dolgozatokat várunk, melyek a marketing stratégiai kérdéseit, valamint az azokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásokat tárgyalják, ideértve a piaci stratégia, versenyelemzés, online-marketing, kereskedelem, szolgáltatások, valamint a non-profit területek marketingstratégiai témakörét is. A szekció a mainstream területek mellett az alternatív megközelítésekben gondolkodókat is szívesen várja (pl. posztmodern). Bátorítjuk az olyan dolgozatokat, amelyek más tudományterület és a marketing módszereit közösen alkalmazzák. A TDK keretében várjuk azokat a hallgatókat, akik elméletileg felkészültek, megfelelő kutatási kérdéseket képesek megfogalmazni akár egy gyakorlati területen is és azt tudományos igénnyel elemezni tudják. A résztvevőknek a konzulensek széleskörű irodalmi és kutatási támogatást nyújtanak, magyar és idegen nyelvű irodalom ajánlásával, kutatási módszertani megoldások megvitatásával.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Gyulavári Tamás: Árképzés
 • Agárdi Irma: Kiskereskedelem, CRM
 • Bauer András: Marketingstratégia
 • Keszey Tamara: Marketingtervezés
 • Kenesei Zsófia: Szolgáltatásmarketing 2.0 - a digitalizáció hatása a szolgáltatásokra
 • Kolos Krisztina: A szolgáltatások és a jóllét kapcsolata, transzformatív szolgáltatások
 • Mitev Ariel: Társadalmi marketing és alternatív megközelítések

Mikroökonómia, versenypolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Mikroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Bakó Barna (szoba: E 225/a)

A Mikroökonómia Tanszék idén elsősorban versenypolitikával, fogyasztói viselkedéssel és piacelméleti problémákkal foglalkozó dolgozatokat vár szekciójába.

Nemzetközi gazdálkodás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Központ

Szekciótitkár: Jenes Barbara (szoba: E 385) 

A szekció a nemzetközi gazdasági és gazdálkodási folyamatok gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a globális és regionális folyamatokra, illetve a vállalatok, vállalkozások működésére. Olyan dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban, amelyek  a nemzetközi, az egyes nemzeti, valamint az európai piacok jellemzőivel, a piacra lépés technikáival, elemzésével foglalkoznak. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Jenes Barbara
  • nemzetközi marketing, nemzetközi reklám, kulturális különbségek, nemzetközi márkázás
 • Kacsirek László
  • nemzetközi kereskedelem, kereskedelempolitika, globális gazdasági és kereskedelmi trendek, nemzetköziesedés, egyes ország és regionális szereplők, D. Trump kereskedelempolitikája
 • Kiss Attila
  • exportfinanszírozás, exportösztönzés, nemzetközi adózás
 • Meisel Sándor
  • nemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika, európai integráció, EU politikák
 • Mészáros Ádám
  • közvetlen külföldi beruházások, beruházásösztönzés, magyar külgazdasági kapcsolatok
 • Miskolcziné Gábriel Mónika
  • nemzetközi szállítmányozás és logisztika, elllátási lánc menedzsment

Nemzetközi tanulmányok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Szekciótitkár: Lehoczki Bernadett (szoba: C 515)

A szekció a 20-21. század nemzetközi kapcsolatainak témakörében vár dolgozatokat. A nemzetközi rendszer aktorait, kihívásait, konfliktusait bemutató munkák hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok hazai kutatásához, lehetőséget nyújtva a hallgatóknak ahhoz, hogy elmélyedjenek a nemzetközi politika, a nemzetközi jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok aktuális trendjeinek megértésében.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Állami és nem állami szereplők a nemzetközi rendszerben
 • A nemzetközi jog fejlődése, aktorai és dilemmái
 • A nemzetközi migráció kihívásai
 • A globalizáció hatásai a nemzetközi rendszerre
 • Politikai és gazdasági folyamatok az egyes világrégiókban
 • Emberi jogok és nemzetközi kapcsolatok
 • A nemzetközi politika elmélete és a gyakorlat találkozása
 • A külpolitika gazdaságiasodása, gazdaságdiplomácia
 • Civilizációk és kultúrák a nemzetközi rendszerben, ezek hatása az államközi kapcsolatokra
 • Biztonságpolitikai dilemmák a 21. században
 • Nemzetközi terrorizmus: kihívások és megoldási kísérletek
 • Aktuálpolitikai kérdések, különös tekintettel a nagyhatalmak szerepvállalására

Pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Pesuth Tamás (szoba: E 289)

A szekció szívesen fogad a Pénzügy Tanszék oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű témákat makro-, mikro-, banki-, nemzetközi pénzügyek és közpénzügyek területén.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Bánfi Tamás: Pénzelmélet, pénzügypolitika
 • Varga József: Alternatív finanszírozási rendszerek
 • Kürthy Gábor: Pénzelmélet, a hitelpénzrendszer működése, pénzügyi egyensúlyhiányok és pénzügyi stabilitás
 • Pesuth Tamás: Bankszabályozás, etikus pénzügyek, nemzetközi pénzügyek, Fintech
 • Varga Erzsébet: Adónemek és adórendszerek
 • Madar László, Kalfmann Petra: Banki kockázatok
 • Adóelkerülés, adóoptimalizáció, adótervezés
 • Egészségügy- és nyugdíjfinanszírozás

Pénzügyi és vezetői számvitel szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügyi Számvitel Tanszék és Vezetői Számvitel Tanszék

Szekciótitkár: László Norbert, Adorján Csaba (szoba: E 310)

Minden, ami kapcsolódik a számvitelhez.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Pénzügyi számvitel
  • Könyvvizsgálat
  • Számviteli törvény a gyakorlatban
  • Számvitel az adótörvények tükrében
  • Költségvetési számvitel jelene és jövője
  • Bankszámvitel szabályozásának dilemmái
  • Jogutód nélküli megszűnések szabályozásának gyakorlati kérdései
  • Jogutóddal történő megszűnések és könyvvizsgálati feladatai
  • Számviteli törvény, vagy magyar számviteli standardok
  • A számviteli szabályozás változásának iránya itthon és külföldön
 • Vezetői számvitel
  • Költségszámítás és –gazdálkodás új irányzatai, számviteli kérdései
  • Transzferárak számvitele
  • Felelősségi elven felépített számviteli rendszerek
  • Vezetői döntések számviteli támogatása
  • Pénzügyi instrumentumok számvitele
  • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
  • Nemzeti szabályozások számviteli összehasonlítása
  • Számviteli információkra épülő elemzések
  • Konszolidált beszámolók elméleti és módszertani kérdései
  • Pénzügyi vállalkozások (biztosítók és lízingcégek) számviteli sajátosságai

Politikai gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Mikroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Sárvári Balázs (szoba: E 225/a), Drabancz Áron (szoba: E 218)

A szekcióba olyan szerzők dolgozatait várjuk, akik a gazdasági folyamatokat politikai vonatkozásukkal együtt elemzik, legyen az akár iparág-, országspecifikus, regionális, vagy globális keretbe foglalva. A szekció befogad minden, a klasszikus és modern politikai gazdaságtan tárgykörébe tartozó, tudományos igénnyel megírt pályamunkát. Akinek még nincs konzulense, tanácsért forduljon a szekció titkárához.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • A szekció fókuszában kiemelt helyen szerepelnek az alábbi témák:
  • A világrend alakulásának hosszú távú politikai, gazdasági és kulturális aspektusai, különös tekintettel ezek elméleti hátterére
  • Erkölcsi-kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel
  • Információs és tudásalapú gazdaság
  • A fejlődéssel összefüggő elméleti közgazdasági eredmények különös tekintettel az iparpolitikára
  • Trautmann László: A világrend alakulásának hosszú távú politikai, gazdasági és kulturális aspektusai, különös tekintettel ezek elméleti hátterére
  • Trautmann László: Globalizáció elmélete
  • Sárvári Balázs: Erkölcsi-kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel
  • Sárvári Balázs: Információs és tudásalapú gazdaság
  • Trautmann László: A fejlődéssel összefüggő elméleti közgazdasági eredmények különös tekintettel az iparpolitikára

Politikatudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Intézet

Szekciótitkár: Török Gábor (szoba: C 302)

A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti vagy akár politikai kommunikációs tárgyúak is. A konzulensek megtalálásához segítséget nyújtó oldal.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • A konzulensek megtalálásához segítséget nyújtó oldal.

Public policy and management szekció

Meghirdető szervezeti egység: Department of Public Policy and Management 

Szekciótitkár: PETROVICS, Nándor (szoba: E 275)

We welcome papers to the section in which authors make a research on 

 • the actors, institutions, processes, mechanism and decisionmaking on different levels (national, regional, European) of governance, and in the public or nonprofit sector in a broad sense, or on
 • any public policy area, or policy measure from theoretical or practical perspective
 • by using scientific approaches from the field of economics, public policy, political science, sociology, management studies and other fields of social sciences. 

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Attila BARTHA, Attila
  • Welfare policy reforms
  • Development policy and well being
  • Economic policy and institutions
  • Corruption and governance
 • CSENGŐDI, Sándor
  • Network industry and departmental regulation
  • Role of the State in encouraging research, development and innovation
  • Subvention of SMEs and competitiveness
  • Effective implementation of public functions of the State
  • Planning and evaluation of public policies
 • HAJNAL, György
 • UGRÓSDY, Márton
  • Performance management in public organizations

Statisztika és ökonometriai szekció

Meghirdető szervezeti egység: Statisztika Tanszék

Szekciótitkár: Mák Fruzsina (szoba: E 111)

A Statisztika Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti TDK témajavaslatait a statisztika és ökonometria iránt érdeklődő hallgatók számára. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel az alkalmazott statisztika, ökonometria, képesek a tananyag továbbgondolására és alkalmazására és szívesen tanulnának a tananyagon túlmutató ismereteket.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ferenci Tamás: Metaanalízisek módszertana és a publikációs torzítás statisztikai alapú detektálása
 • Ferenci Tamás: Statisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
 • Ferenci Tamás: Többváltozós adatvizualizáció
 • Ferenci Tamás: Statisztikai modellek összekapcsolt tér és idő dimenzióban („spatiotemporal modeling”)
 • Ferenci Tamás: Túlélés-analízis többszörös eseményekkel
 • Hunyadi László: Következtetéselmélet
 • Keresztély Tibor: Előrejelzés és szcenárió-elemzés kalibrált makromodellel
 • Ruzsa Gábor: Statisztikai és pszichometriai modellek alkalmazása a viselkedéselemzésben
 • Sugár András: Beruházások kvantitatív elemzése
 • Sugár András: Energiafelhasználás előrejelzése Magyarországon
 • Sugár András: A rejtett gazdaság egyes szegmenseinek elemzése, nagyságának becslése
 • Sugár András: Tipikus eloszlások a gazdaságban, társadalomban, elmélet és gyakorlat
 • Sugár András: Villamosenergia és gázfogyasztás elemzése, háztartásstatisztika, előrejelzések, hőmérsékletfüggés
 • Sugár András: Hedonikus árindex, lakásárak változásának mérése
 • Természetesen más statisztikai vagy ökonometriai vonatkozású téma is választható, amihez igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetéstudományi Intézet, Vezetés és Stratégia Tanszék

Szekciótitkár: Szabó Zs. Roland (szoba: E 377)

A szekció a stratégiai és a nemzetközi menedzsment aktuális kihívásait és az arra adott megoldásokat tárgyalja.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • A klasszikus stratégiai tervezési (Balaton et al. 2017: Stratégiai és üzleti tervezés alapján) stratégiai menedzsment (Balaton et al. 2010: Stratégiai menedzsment alapján) témák mellett javasoljuk az alábbi újszerűbb témákat:
 1. A vállalkozások szerepének társadalmi és gazdasági vizsgálata a növekedés szempontjából;
 2. Stratégiai kettős képesség feltárása, amely magába foglalja mind a felderítést, mind a kiaknázást;
 3. A szervezeti tudásmegosztási folyamatok, a tanulás és a megújulás kapcsolódási pontjainak vizsgálata;
 4. Az egyes generációk (X, Y, Z) és a vállalkozói kultúra kapcsolatának feltárása;
 5. A digitális átalakulás kezelése (Ipar 4.0);
 6. A vállalatközi kapcsolatrendszer új formáinak megjelenése, a hálózatosodás és a virtuális szervezetek növekvő térhódítása, ezzel párhuzamosan a vállalatok határainak elmosódása;
 7. Vállalati integrációk, egyesülések és vállalatfelvásárlások, amelyek a szervezeti koncentráció új minőségét eredményezik;
 8. Az üzleti tevékenység globalizációjának folytatódása;
 9. Regionális integrációk szerepének erősödése, ezen belül is az Európai Unió szerepe;
 10. A technológiai fejlődés stratégiai jelentőségének növekedése, a K+F tevékenység versenyképességet befolyásoló szerepének fokozódása;
 11. A társadalmi felelősség és a felelős vállalat koncepciójának erősödése és hatása a vállalati stratégiák tartalmára;
 12. Stratégiai változások vezetése.

 • A konzulensek tekintetében a Vezetés és Stratégia Tanszék valamennyi munkatársa, doktorandusza javasolt, azonban érdemes a választáshoz a szekciótitkár megkeresése és segítségének igénybe vétele.

Szociológia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Szekciótitkár: Vicsek Lilla Mária (szoba: C 403)

Egy társadalom- vagy fejlesztéspolitikai relevanciával bíró társadalmi probléma (például szegénység, etnikai konfliktusok, deviancia, szegregáció) vizsgálata – vagy egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése.

Társadalmi és gazdasági válságok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Rajk László Szakkollégium

Szekciótitkár: Madari Zoltán (szoba: E 104)

A szekció a történelmi válságok elemzésével, a jelenkor problémáival és az esetlegesen előrejelezhető jövőbeni veszélyekkel foglalkozik, legyen szó gazdasági vagy társadalmi válságokról. A szekció célja a társadalom és a gazdaság széles körét érintő problémák tudományos elemzése, hosszú távú hatásainak vizsgálata, illetve a dolgozatokban ismertetett válság elkerülésére, orvoslására tett javaslatok bemutatása. A szekcióba jelentkező hallgatók többek között a következő kérdésekre kereshetnek választ:

 • Mit tanulhatunk az elmúlt évek válságaiból?
 • Milyen elemzői eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy a múlt társadalmi, gazdasági válságaiból a megfelelő következtetéseket vonjuk le?
 • Mi korunk legnagyobb válsága és mik lehetnek ennek hatásai?
 • Mik a társadalmi, gazdasági hatásai a médiában hangoztatott válságpredikcióknak?
 • Milyen eszközei vannak a válságpredikcióknak?
 • Hogyan lehet elkerülni a jövő válságait?

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ferenci Tamás
  • Haladó ökonometriai módszerek alkalmazása válságok előrejelzésére, kimenetük becslésére, tulajdonságaik vizsgálatára. A feladat megoldásához egyaránt használhatók keresztmetszeti és idősoros elemzési módszerek.
 • Győrffy Dóra
  • A 2008-ban kitört amerikai subprime válság rámutatott arra, hogy a pénzügyi válságok problémája nem csupán a feltörekő piacokat érinti, ahogy korábban gondoltuk. A jelenség értelmezése számos kérdést vet fel, amelyeket eltérő módszertannal lehet megválaszolni. Tekinthetjük-e a periodikus válságokat a kapitalizmus rendszerspecifikus tulajdonságának? Mikor érdemes kimenteni egy országot vagy bankot? Milyen társadalmi folyamatok állnak a pénzügyi jelenségek mögött? Hogyan lehet modellezni a befektetői viselkedést egy-egy válság kitörése vagy elkerülése során? Milyen lehetőségei és korlátai vannak a válságokat előrejelző modelleknek? A válságok megértése során egyaránt helye van a matematikai modellezésnek, a statisztikai elemzéseknek, a történeti bemutatásnak és az esettanulmánynak a pontos kérdéstől függően.
 • Kuncz Izabella
  • A demográfiai átalakulás gazdasági hatásait hirdetném meg témaként. Például a csökkenő születésszámból és a növekvő várható életkorból fakadó kihívások, mint a nyugdíjrendszer fenntarthatósága vagy az idősebb munkavállalók gazdasági aktivitásának elősegítése. Illetve az is kérdés lehet, hogy a munkaképes korúak arányának csökkenése hogyan befolyásolja az egy főre eső GDP növekedését.
 • Kürthy Gábor
  • Az MNB válságkezelése: ezen belül lehet szűkíteni (pl. egyes programok hatását megnézni), vagy a bevezetett eszközök egymásra épülését vizsgálni;
  • Globális egyensúlyhiányok: a 2008-as válságot megelőzően jelentősen fizetési mérleg egyensúlyhiányok épültek fel. Érdemes megnézni, hogy azóta mi van ezekkel (pl. USA - Kína viszonylatban vagy néhány kitüntetett országnál);
  • Válság és pénzelmélet: a válságra több, korábban partvonalon lévő elméleti iskola, illetve ezek képviselői hatásosnak tűnő magyarázatokat adtak. Meg lehet nézni, ezek közül néhányat (mit mondanak), illetve azt, hogy mennyire sikerült megragadniuk a mainstreamben;
  • Válság és pénzelmélet: a válságra több, korábban partvonalon lévő elméleti iskola, illetve ezek képviselői hatásosnak tűnő magyarázatokat adtak. Meg lehet nézni, ezek közül néhányat (mit mondanak), illetve azt, hogy mennyire sikerült megragadniuk a mainstreamben.
 • Vidovics Dancs Ágnes
  • Államadósság-válságok, államcsődök - bármi jöhet a témában, lehet empirikus számolgatós vagy elméleti lírai is. Támpont lehet ez a két cikkem:
   • 2013: Államcsődök: Tények és alapfogalmak újragondolva. – Hitelintézeti Szemle / Financial and Economic Review 12:(4) pp. 285–305.
   • 2014: Az államcsőd költségei régen és ma. – Közgazdasági Szemle 61:(3) pp. 262–278.

Turizmus szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék

Szekciótitkár: Kiss Kornélia (szoba: E 312)

A Turizmus Tanszék turizmus és közlekedés témaköreit oktató kollégái sokrétű oktatási és kutatási tevékenységéhez kapcsolódó témákban szívesen állnak TDK-t írni kívánó hallgatók rendelkezésére. Az alábbiakban néhány olyan főbb témakört (és hozzá témafelelősöket) sorolunk fel, amelyekkel kapcsolatban tanszékünk oktatói az érdeklődő hallgatók segítségére tudnak lenni. Ha ettől bármilyen eltérő ötletük, javaslatuk van TDK kapcsán, mely kapcsolódik tanszékünk oktatási/kutatási tevékenységéhez kérjük, keressék meg oktató kollégáinkat, akik készséggel állnak hallgatóink rendelkezésére!

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Ásványi Katalin: Családbarát turisztikai szolgáltatások hazai és nemzetközi vizsgálata, Fesztiválturizmus
 • Jászberényi Melinda: Gasztronómia és gasztroturizmus, Kulturális és örökségturizmus
 • Lontai-Szilágyi Zsuzsanna: A Dunakanyar turisztikai imázsának evolúciója, A Dunakanyar mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség potenciális márkaértékeinek meghatározása, A Dunakanyar mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség piacszegmentációja
 • Kiss Kornélia: Turizmusmarketing és kreativitás, Utazási szokások, fogyasztói magatartás a turizmusban, A kkv-k menedzsmentjének és marketingjének speciális jellemzői a turizmusban, Turizmus és életminőség
 • Michalkó Gábor: Turizmusbiztonság
 • Sziva Ivett: Desztinációk menedzsmentje és marketingje – különös tekintettel a hazai desztinációk fenntartható fejlesztésére
 • Zsarnóczky Martin: A gasztroturizmus néprajzi összefüggései; Gasztronómiai innovációk a vendéglátóipari hatékonyságnövelés érdekében; Kis- és közép-gasztrovállalkozások telephelyválasztási optimalizációja desztinációk menedzsmentje és marketingje – különös tekintettel a hazai desztinációk fenntartható fejlesztésére

Üzleti esettanulmányok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet

Szekciótitkár: Ábrahám Zsolt (szoba: E 145)

A szekcióba olyan magyar vagy angol nyelven írott harvard-i típusú esettanulmányokat várunk, amelyek valamilyen vállalati stratégiai kérdést dolgoznak fel. Az üzleti esettanulmány alapját a szerző(k) a vállalkozás működéséről szóló adatgyűjtés előzi meg. Az esettanulmányban definiált probléma valós felsővezetői kérdés, az iparág és vállalatméret tekintetében a szerző(k) szabadon választhat(nak). 

Ajánlott témák:

 • A szekcióba olyan dolgozatokat, esettanulmányokat várunk, amelyek átfogóan bemutatnak, megvizsgálnak egy vagy több stratégiai kérdést. A dolgozatoknak részletesen ki kell térnie az iparág, versenytársak, vállalkozás, termékek és a felvetett problémához szorosan kapcsolódó kérdések, trendek elemzésére. Az esettanulmány során a harvard-i esettanulmányokra vonatkozó szabályok érvényesek.

Vállalatgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet, Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Kazainé Ónodi Annamária (szoba: E 145/a)

A szekció felöleli a vállalatgazdaságtan, stratégiai menedzsment, piacelemzés, versenyképesség, sportmenedzsment, tudásmenedzsment témaköreit.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • András Krisztina: A (hivatásos) sport üzleti kérdései
 • Czakó Erzsébet: Feltörekvő országok vállalatai az Európai Unióban
 • Csányi Tamás: Az üzleti intelligencia alkalmazások a vállalati gazdálkodásban
 • Havran Zsolt
  • A humán erőforrás menedzsment szerepe a sportban
  • Egy választott hivatásos sport játékospiaci sajátosságai
  • Hivatásos labdarúgás játékospiacához kapcsolódó elemzés (kiválasztott bajnokságok, vagy klubok elemzésével
  • Közép-kelet-európai hivatásos labdarúgás üzleti elemzése (több aspektus lehetséges: játékospiac, nézőszámok, bevételek, szponzorok, televíziós jogdíjak, nemzetközi szereplések stb.)
  • Sportvállalatok nemzetköziesedésenek vizsgálata: miért és hogyan lépnek nemzetközi piacra? Hazai vagy külföldi konkrét példákon keresztül
  • Olimpia, vagy más mega sportesemény (például labdarúgó EB) gazdasági megvalósíthatóságának vizsgálata (például turizmus, építőipar, foglalkoztatottság, környezetre gyakorolt hatások stb. alapján)
 • Kajos Attila
  • 1. Sportfogyasztás mögött húzódó motivációk
   • 1.1. Részvételi (aktív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
   • 1.2. Nézői (passzív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
  • 2. Gender hatás a sportmarketing területén
   • 2.1. Női és férfi sportolók önábrázolása (self representation) a közösségi média kommunikációjuk során
   • 2.2. Női és férfi ábrázolásmód a sporttermékek reklámjaiban
   • 2.3. Nőket és férfiakat célzó sporthoz köthető termékek és szolgáltatások marketingkommunikációjának különbségei
   • 2.4. Női és férfi sportolók ábrázolása közötti különbségek a sporthoz kötődő reklámokban
  • 3. Márkaépítés a sportban
   • 3.1. Sportegyesületek, sportcsapatok márkaépítése
   • 3.2. Sportegyesültek, sportcsapatok online márkakommunikációja
   • 3.3. Személyes márkázás a sport területén
   • 3.4. Sportolók egyéni márkaépítése a közösségi médián keresztül
   • 3.5. Munkáltatói márkaépítés a sport terültén
  • 4. A kiterjesztett valóságban rejlő marketing lehetőségek
  • 5. Az esport társadalmi és gazdasági kérdései.
 • Kiss János: Vállalati innováció
 • Kazainé Ónodi Annamária
  • Vállalati teljesítménymérés
  • Tulajdonosi-érték szemlélet versus érintett elmélet (etikai dilemmák)
  • Kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén a 4. ipari forradalom tükrében
  • Hazai kis vagy középvállalatok nemzetközivé válása (Vállalati esettanulmány készítés)
 • Kozma Miklós
  • 1. Emberierőforrás-menedzsment
   • a) Nemzeteken átívelő és országon belüli kulturális különbségek a vállalatvezetésben – megjelenési módja,
   • gyökerei, hatása a teljesítményre
   • b) A kulturális intelligencia – és ennek mérési lehetőségei a vállalati gyakorlatban
   • c) A globális tudáshoz való hozzáférés vállalati megoldásai – technológia, szervezés, kihívások, stratégiai
   • előnyök/hátrányok
   • d) A participatív (bevonó) munkakörnyezet hatása az egyéni és a vállalati teljesítményre
   • e) Az emberierőforrás-menedzsment döntések gyakorlati kihívásai – kapcsolat a vonalbeli vezetők
   • szerepével (esettanulmány)
  • 2.Szabadidősport
   • a) Hálózatok a szabadidősportban – a közösség motiváló, tájékoztató és megtartó ereje
   • b) Motiváció a szabadidősportban – kit mi mozgat meg, hogyan éli meg mozgás örömét a szabadidőben?
   • c) Gamification a szabadidősportban – lehetőségek és korlátok, itthon és külföldön
  • 3.Professzionális sport
   • a) Sportklubok menedzsmentje – a gazdasági és társadalmi szempontok megjelenése (esettanulmány)
   • b) Sportklubok menedzsmentje – a klub szerepe a település és a kistérség fejlődésében (esettanulmány)
   • c) Sportklubok menedzsmentje – a nemzetközi működés céljai, gyakorlata, kihívásai (esettanulmány)
 • Máté Tünde
  • Nemzetközi sportrendezvények - szponzoráció, turizmus stb.
  • Sportmédia (a sportmédiapiac átalakulása Magyarországon)
  • Sporthoz kapcsolódó piacok vizsgálata (sportszerek jártása - kereskedelme, táplálékiegészítők stb.)
  • Amerikai sportok gazdasági háttere
 • Sebrek Szabolcs
  • Vállalati átalakulás kulcsmotívumai a hatékony működés érdekében
  • Észlelés, megragadás, átalakítás - a vezető szerepe a piaci versenyben
  • Szervezeti tanulási folyamat a hazai kkv-k nemzetközi piacra lépése nyomán
  • A siker záloga a vállalati átalakulás terén: (nyílt) innováció
 • Szalay Zsuzsanna
  • Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
  • A vetélkedő, a rivalizáló és az együttműködő magatartásformák értékelése
  • Szolidáris gazdaság a múltban, a jelenben és a jövőben
  • Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
  • Helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatainak összehasonlítása, bemutatása pl.: Rozsály
  • A spanyol Mondragon szövetkezet válsága és túlélése
  • Érvek és ellenérvek az EU és az USA között tervezett (megbukott) TTIP egyezményről
  • Mire tanít bennünket Ladakh, India legészakibb tartományának sorsa?
  • A menedzsment forradalma: a Google modell
  • Művészet-gazdaságtan
 • Stocker Miklós
  • Tudás alapú vállalatfelfogás
  • Sportszervezetek gazdálkodásának kérdései
  • Versenyképesség a sportban
  • Sport és innováció
 • Wimmer Ágnes
  • Kreatív(nak tartott) vállalatok vagy iparágak elemzése (avagy: mi teremt értéket?)
  • Üzleti modellek hatása a vállalati teljesítményre
  • Megbízó-ügynök probléma a gyakorlatban 
  • A közösségi média szerepe a szolgáltatások fejlesztésében
  • A könyvpiac (piaci szegmensek és/vagy piaci szereplők) elemzése, változások a hazai könyvpiacon
  • Elektronikus és nyomtatott tartalmak versenye (könyvkiadás, tananyagok stb.)
 • Pistrui Bence
  • A stratégia támogatása IT eszközökkel
  • A stratégia átalakulása a XXI. századra születő és eltűnő üzleti modellek

Vállalkozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Szekciótitkár: Kerékgyártó Gábor (szoba: E 329)

A vállalkozás szekció minden olyan témát felölel a vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés témakörétől a vállalkozások indításától, menedzselésétől, eladásán keresztül a vállalkozások etikai problémájáig, a fenntartható fejlődésen át a vállalkozások versenyképességéig, amelyek vagy egy mai magyar vállalkozó (vállalkozás) életében relevánsak, vagy közvetlenül kapcsolódnak a Központ e témakörben folytatott kutatásaihoz. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen ismerkednének meg közelebbről a vállalkozások világával, konkrét vállalkozókkal, illetve szívesen elemeznék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, valamely problémáját vállalkozói nézőpontból.

Konzulensek és ajánlott témák:

 1. Innováció, inkubáció, spin-off:
  • Béza Dániel: Egyetemi spin-offok: gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
  • Vecsenyi János: Vállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
 2. Vállalkozások finanszírozása, pénzügyei:
  • Freész Gergely: Kockázati tőke, üzleti angyalok
  • Moll János: Teljes önköltségelemzés és értékelés valamely kkv termékekre
  • Petheő Attila: Kisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
 3. Vállalkozások menedzsmentje:
  • Vecsenyi János: Induló vállalkozások menedzsmentje
  • Vecsenyi János: A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
  • Petheő Attila: Kkv menedzsment a gyakorlatban
 4. Vállalkozás-fejlesztési politikák:
  • Kállay László: Vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon/külföldön
  • Kerékgyártó Gábor: A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozások közterhei
  • Kerékgyártó Gábor: Budapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
 5. Vállalkozásoktatás, vállalkozói képzés:
  • Vecsenyi János: Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
 6. A kkv-k helyzete változó környezetbe
  • Breuer Pál: Export-import vállalkozások indítása és működtetése egy „vegyes” Európában, avagy az átmeneti korszakok nemzetközi csapdája. Gazdaságtörténelmi vizsgálódás a szocializmus-kapitalizmus rendszerváltás időszakából.
  • Kállay László: Kkv a válságban
  • Kerékgyártó Gábor: Kisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édesipar, stb.)
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozói esetek elemzése
 7. Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozások
  • Béza Dániel: Paradigmaváltó“kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége
  • Breuer Pál: Erkölcs és üzlet (Public Moral and Privat Business). Szerzői jogi védelemben részesülő (“másolható”) termékekkel való vállalkozás és üzletelés Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon.
 8. Egyéb
 • A fentebb felsorolt témajavaslatok irányadó jellegűek. A tanszék tevékenységéhez kapcsolódó más témákat is befogadunk, előzetes egyeztetés alapján.

Vállalkozásfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégia és Projektvezetés Tanszék; Vállalkozások Pénzügyei Tanszék

Szekciótitkár: Blaskovics Bálint (szoba: E 348)

A Vállalkozásfejlesztés szekció elsősorban a vállalkozás/vállalat alapításával és fejlesztésével kapcsolatos témakörökben várja a dolgozatokat. Ebbe éppúgy beletartozik a vállalati stratégia alkotásának folyamati és tartalmi vizsgálata, mint a pénzügyi elemzések elkészítése, az innováció, a projektmenedzsment, az üzleti tervezés vagy a döntéstámogató rendszerek. Azonban más vállalkozáshoz kapcsolódó témakörökben is szívesen várjuk hallgatók jelentkezését. Szekciónkban lehetőség van mind elméleti, mind gyakorlati téma választására és kidolgozására. Ebben nyújtanak segítséget oktatóink, akik örömmel állnak rendelkezésre akár az ötletgyűjtés fázisában, akár pedig a dolgozat megírása során.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Csődelőrejelzés
 • Gamification
 • Innováció menedzsmentje
 • Pénzügyi teljesítménymérés
 • Projektvezetés
 • Stratégiai menedzsment
 • Üzleti tervezés
 • Vállalat-, és vállalkozás-finanszírozás
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek

Vezetés és szervezés, változásvezetés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetéstudományi Intézet tanszékei

Szekciótitkár: Szabó Zs. Roland (szoba: E 377)

A szekció az általános menedzsment mellett a vállalkozó vezetés és a változásvezetés témaköreit kívánja gondozni.

Konzulensek és ajánlott témák:

 1. Vezetés és a vezetők szerepe, kihívásai, eszközei
 2. Szervezeti struktúrák és folyamatmenedzsment
 3. Üzleti modellek (szervezeti) kihívásai és szervezési kérdései
 4. Kontroll és controlling
 5. Innovatív szervezetek és szerveződések
 6. Változásvezetés
 7. Üzleti szolgáltatások menedzsmentje
 • A Vezetéstudományi Intézet valamennyi munkatársa vállal konzulensi feladatokat, mindemellett a szekciótitkár szívesen ad orientációs segítséget megkeresés esetén.

Világgazdasági szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Intézet

Szekciótitkár: Endrődi-Kovács Viktória (szoba: C 013)

A Világgazdasági szekció minden olyan jelentkezőt szívesen fogad, aki aktuális és/vagy fontosnak tekintett világgazdasági, nemzetközi gazdasági kérdések, kapcsolatok témakörben szeretne kutatni, elmélyedni. Kevés induló esetén a szekció összevonásra kerülhet az Európa szekcióval!

Bármilyen kérdés, kérés esetén bátran keressék a szekció titkárát: Endrődi-Kovács Viktória

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Magas IstvánA világgazdaság globalizációja, pénzügyi globalizáció
 • Vigvári Gábor, Magas IstvánA nemzetközi kereskedelem, pénzügyek aktuális kérdései
 • Miklós Gábor, Nagy Sándor GyulaRegionalizáció a világgazdaságban
 • Endrődi-Kovács Viktória, Tétényi András, Vigvári GáborA tőke (FDI) és munkaerő áramlásának (migráció) kérdései
 • Gál Péter, Endrődi-Kovács ViktóriaTransznacionális vállalatok stratégiája
 • Magas István, Endrődi-Kovács ViktóriaA 2008-2009-es világgazdasági válság és hatásai (napjainkban)
 • Tétényi András, Ricz Judit, Szabó KrisztinaA fejlődő országok kérdése, fejlődésgazdaságtani kérdések
 • Vigvári GáborA nemzetközi politikai gazdaságtan tudományához tartozó kérdések
 • Ricz Judit, Nagy Sándor GyulaA BRICS országok gazdasága, problémái, jövője
 • Ricz Judit, Nagy Sándor GyulaLatin-amerikai országok gazdasága
 • Vigvári Gábor, Tétényi AndrásAz átalakuló országok
 • Kollai IstvánKözép-Európa gazdasága globális kontextusban, területi egyenlőtlenségek Közép- és Kelet-Európában
 • Kollai IstvánAz örökség/kulturális diverzitás közgazdaságtana
 • Kollai IstvánNyelv és közgazdaságtan: termékbranding és márkastratégiák
 • Almadi SejlaÖnbeteljesítő jóslatok: Pygmalion-hatás az európai integrációban; Golem-hatás a nemzetközi pénzügyi válságban.
 • Almadi SejlaExpatriálás és nemi egyenjogúság a fejlődő és feltörekvő gazdaságokban
 • Almadi SejlaÜzleti etika –etikai kódexek és gender menedzsment a nemzetközi szervezeteknél és transznacionális vállalatoknál
 • Almadi SejlaElméleti és gyakorlati trianguláció technikái a nemzetközi gazdaságtanban és politikai gazdaságtanban
 • Konzulensként a Világgazdasági Intézet minden munkatársa szívesen áll a hallgatók rendelkezésére. A munkatársaink elérhetősége és kutatási területei elérhető.
 

Vízközmű szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)

Szekciótitkár: Ungvári Gábor (szoba: E 117.1)

A víziközművek működése (az ivóvíz ellátás és a szennyvíz ártalmatlanítás, mint települési szolgáltatások) a stabilitást szimbolizálják, ugyanakkor működési biztonságuk pénzügyi, vízkészlet és természeti oldalról is kitett a mai kor előtt álló legfontosabb kihívásoknak, mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a d-emográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás, ami a célterületeken túlhasználatot, infrastruktúra fejlesztési igényeket generál, míg a forrásuknál túlméretezett, pénzügyileg fenntarthatatlan kapacitásokat hagy maga után.

A vízközmű szektor szabályozási környezetének erre a kihívás halmazra kell válaszokat találnia, jó és rossz gyakorlatok, tapasztalatok egyaránt vannak már. A téma céges, országos, régiós és globális fókusszal egyaránt megfogható.

Konzulensek és ajánlott témák:

 • Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a víziközművek gazdálkodásának valamely aspektusán keresztül reflektál a működésüket befolyásoló kihívásokra. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, a víziközmű ágazatban jelentkező hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztó csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat.

Témavezetők:

Különösen ösztönözzük olyan dolgozatok elkészülését, amelyek nem csak egy tudományterület felől közelít a feldolgozott témájához, hanem csoportos multidiszciplináris megközelítést alkalmaz. A szekcióba éppen ezért nem csak a Corvinus egyetem hallgatóinak anyagait várjuk, hanem nyitott minden hazai felsőoktatási intézmény hallgatója számára.

A szekció szakmai támogatója a Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal, az első és második helyezett pályaművek a Hivatal jóvoltából pénzdíjban is részesülnek.

Utolsó frissítés: 2019.03.08.