November - 2020
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28 29
30  

Szekciók

Ezen az oldalon rövidesen megtalálhatók lesznek a 2020. évre meghirdetett szekciók és azok ismertetései. A meghirdetett szekciók listája és a szekcióismertetők egyben is elérhetők lesznek a TDK Kisokos 2020 anyagból.

A szekciók szervezési feladatait szekciótitkárok látják el, akik általában a szekciót gondozó tanszék oktatói. A témát érintő kérdéssel kapcsolatban az itt feltüntetett elérhetőséget használva a szekciótitkárral érdemes a kapcsolatot felvenni és egyeztetni. A tanárok (szekciótitkárok, témavezetők) egyéb elérhetőségei az itt feltüntetettek mellett megtalálhatók az egyetemi telefonkönyvben is. A szekcióismertetők a tanszékek által rendelkezésünkre bocsátott információkat tartalmazzák, melyek általában a következőket foglalják magukban:

 • gondozó szervezet (általában tanszék);
 • a szervezet szekciótitkárának neve és elérhetősége;
 • a szekció témájának ismertetése;
 • illetve egyes esetekben javasolt dolgozattémák is.

A témát illetően nincsenek kötöttségek. Ahhoz, hogy a dolgozat a hallgató által kívánt szekcióban indulhasson, az illetékes szekciótitkár jóváhagyása szükséges, melyet a dolgozatregisztrációk lezárását követően fognak megadni. Előfordulhat az is, hogy nem fogadják be a dolgozatot. Elutasítás esetén a szekciótitkárokkal egyeztetve a TDK-koordinátorok fognak új szekciót keresni a dolgozatnak.


A szekciók a jelentkezések és a beérkezett dolgozatok számának függvényében indulnak el, ebből adódóan előfordulhat, hogy egyes szekciókat össze kell vonnunk vagy szét kell bontanunk.


A dolgozatregisztráció során ugyanezen szekciók közül kell kijelölni azt az egyet, ahol a hallgató indítani kívánja dolgozatát. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a szekciókba csak angol nyelvű dolgozatok is benyújthatók, de a szóbeli konferencián ezeket a dolgozatokat is magyarul kell bemutatni.

Adózási szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdasági Jogi Tanszék

Szekciótitkár: Czoboly Gergely, Erdős Gabriella (szoba: E 321a)

A szekcióba elsősorban adózással (magyar, összehasonlító, európai uniós és nemzetközi adózás) és transzferárazással kapcsolatos dolgozatokat várunk. A dolgozatok témája lehet aktuális adózási kérdés (esettanulmány) vagy elméleti (pl. adópolitikai) problémafelvetés is.

ajánlott témák

Beruházások adóvonzatai
Beruházás ösztönzés
Befektetési stratégiák
Crowd funding adózási kérdései
Angyalbefektetések adózása
Bizalmi vagyonkezelés
Vállalkozási formák
Nemzetközi adósturktúrák (finanszírozási és szellemi tulajdon holdingok)
Treaty shopping
Adóelkerülés elleni irányelv
Nemzetközi kiküldetések adózási szabályai (expat szabályok)
Részvény és részvécsopciós programok külföldi példái
Digitális gazdaság adóztatása
Digitális eszközök alkalmazása az adócsalás elleni küzdelemben
Adózási compliance digitalizációja
Adóügyi információcsere
Sharing economy adózási kihívásai
Szellemi vagyon transzferárazása
Telephelynek betudható nyereség
Cash-pool adózása
Cost-sharing megállapodások

Agrárközgazdasági és vidékfejlesztési szekció

Meghirdető szervezeti egység: Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék

Szekciótitkár: Török Áron (szoba: E 222)

Az agrárközgazdasági szekció a széles értelemben vett agrárközgazdaságtan területeit foglalja magában. A hagyományos agrárgazdasági termékpálya-elemzésektől a vidékfejlesztésen és az agrárpolitika vizsgálatán át a bioenergia és a mezőgazdaság kapcsolatáig számos témakörrel foglalkozik. A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki megfelelő tudást és elkötelezettséget érez magában az agrárközgazdaságtan egyes területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

témavezetők

ajánlott témák

Balogh Jeremiás

Klímaváltozás agrárgazdasági- környezeti hatásainak az elemzése
Globális klímaegyezmények, kereskedelmi megállapodások hatásai a mezőgazdaságra
Online borkereskedelem és bormarketing 
Média, közösségi média használat a borkereskedelemben és fogyasztásban 
Söripar és sörkereskedelem vagy más alkoholos italok (cider, whisky, pezsgő) kereskedelme

Csáki Csaba

Élelmiszerválság és áringadozások 
Nemzetközi agrárkereskedelmi tárgyalások
Vidéki térségek helyzete

Forgács Csaba

Élelmiszer(csoport) termékpálya elemzés
Mezőgazdasági kis -és nagyüzemek specializációja
Koncentráció a mezőgazdaságban
Kisgazdaságok szerepe
Települések stratégiai fejlesztési terve

Jámbor Attila

Nemzetközi agrárkereskedelem
Globális élelmezésbiztonság
Mezőgazdaság versenyképessége
Nemzetközi agrárpolitikák
Kelet-Közép-Európa agrárgazdasága

Mezőszentgyörgyi Dávid

Állati termékpályák szabályozása az Európai Unióban
Állattenyésztési ágazatok helyzete
Agrobusiness menedzsment
Jó gyakorlatok a vidékfejlesztésben
Államigazgatás szerepe a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben
Digitalizáció a vidéken és az agráriumban 

Mizik Tamás

Borpiac
GMO
Bioüzemanyagok
Közös Agrárpolitika
Precíziós mezőgazdaság

Nemes Gusztáv

Vidékfejlesztés Magyarországon, Európában és a nagyvilágban -intézmények, szakpolitikák, fejlesztési irányok, stílusok
Fenntartható fejlesztés, helyi fejlesztés - helyi közösségek, falusi turizmus, helyi élelmiszer rendszerek, rövid ellátási láncok
Kulturális örökség és vidékfejlesztés
Digitális technológiák alkalmazása a vidékfejlesztésben (térinformatika, social media, youtube, smart phones, stb.)
Innováció és társadalmi innováció a vidékfejlesztésben

Podruzsik Szilárd

Élelmiszerláncok
Regionális élelmiszerellátás
Élelmiszerbiztonság (food safety)
Új lehetőségek és eszközök az élelmiszer-marketingben
Magyarország élelmiszerbiztonsága

Tóth József

Tudás- és innováció menedzsment az élelmiszerlánc mentén
Hatékonyság- és versenyképesség vizsgálatok
Piacműködési zavarok elemzése
„Willingness to pay” vizsgálatok

Török Áron

Eredetvédelem, földrajzi árujelzős termékek
Hungarikumok versenyképessége
Rövid élelmiszer ellátási láncok 
Jövedelmezőség a mezőgazdasági vállalkozásoknál
Mezőgazdasági termékek, élelmiszerek versenyképessége
Az Európai Unió élelmiszer minőségrendszerei

Befektetések és vállalati pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Bihary Zsolt (szoba: E 277.1)

Befektetések, pénzügyi matematika, vállalati pénzügy

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Lásd a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék oktatóinak honlapjain.
 

Communication and media studies section

Institutional unit: Institute of Communication and Sociology

Secretary of the section: Ágnes, VESZELSZKI (room: C 310)

We welcome papers to the Communication and Media Studies section in the following research areas: social, corporate or public communication, language and human communication, psychology of communication, education; media and new media, marketing communication, media literacy by using scientific approaches from the fields of communication and media studies, linguistics or social psychology. The section is open for empirical and theoretical research papers as well.

supervisors

recommended topics

Petra, ACZÉL

 • Rhetoric

Réka, BENCZES

 • Cognitive linguistics
 • Metaphor theory
 • Framing

Eszter, DELI

 • Visual communication

Gábor, KOVÁCS

 • Media content analysis

Márton, RÉTVÁRI

 • Virtual reality

Döntéselmélet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Döntéselmélet Tanszék

Szekciótitkár: Kiss Gabriella (szoba: E 130)

A szekcióba minden olyan dolgozatot szívesen látunk, amely a döntéselmélettel: döntések meghozatalának elméleti vagy gyakorlati megközelítésével kapcsolatos. A meghirdetett témakörök a döntéstervezés, a társadalmi vállalkozások és civil szervezetek döntési helyzetei, és a társadalmi innovációk témakörét is felölelik.

témavezetők

ajánlott témák

Gáspár Judit
Matolay Réka

 • Döntési technikák a gyakorlatban – társadalmi, szervezeti és személyes problémahelyzetekben – Hogyan alakítjuk saját és környezetünk jövőjét itt a jelenben? - reflexió egy problémafelismerési és megoldási folyamatra. Cél: egy szabadon választott - társadalmi, szervezeti, csoportos vagy egyéni szinten megfogalmazott - probléma mélyebb megértése, és a problémamegoldási folyamatban alkalmazott döntéshozatali technikák, módszerek és megközelítések bemutatása, külön reflektálva az egyéni és társadalmi (szűkebb és tágabb) környezetben értelmezhető tapasztalatokra, tanulságokra.
 • Kutatás a közösségért a közösséggel - civil szervezetek bevonásával valódi problémamegoldás, a Corvinus Sciences Shop támogatásával – Olyan TDK írásához adunk teret és konzultációt, amely civil/társadalmi/nonprofit szervezet aktuális és valódi kérdésére, döntési helyzetére épül. A civil szervezetek kérdéseit a Corvinus Science Shop gyűjti és kínálja a diák és a konzulense számára, azaz a témát ez a kiírás előre nem határozza meg. A választott civil kérdés feldolgozása és megválaszolása képezi a TDK elméleti és empirikus részeit. A folyamatban a szervezet, a diák és az oktató közösen dolgozik a kérdés megválaszolásán.

Kiss Gabriella

 • Társadalmi részvétel online platformokon: elmélet és gyakorlat – Hogyan vehetnek részt az állampolgárok az őket érintő döntések meghozatalában helyi szinten? Milyen online platformok segíthetik ennek a kialakítását? Miben különbözhet a részvétel tartalma online illetve offline terekben? Ennek milyen elméleti vonatkozási vannak és milyen gyakorlati tapasztalatok támasztják ezt alá?
 • A részvételi költségvetés elmélete és gyakorlata – Hogyan vehetnek részt az állampolgárok egy város költségvetésének megtervezésében? Valóban társadalmilag jobb/elfogadhatóbb költségvetés születik ilyen módon? Elméleti áttekintés és gyakorlati megvalósítás.

Matolay Réka

 • Társadalmi vállalkozások döntési helyzetei – Milyen dilemmákkal, döntési helyzetekkel szembesülnek a társadalmi vállalkozók? Olyan empirikus munkák születésén dolgozunk, amelyek létező vagy születőben lévő, hazai vagy nemzetközi társadalmi vállalkozásokban vagy az őket támogató szereplők, azaz a társadalmi vállalkozási ökoszisztéma bizonyos tagjainál merülnek fel.

Szántó Richárd

 • Döntéstervezés (choice architecture) alkalmazhatósága Magyarországon – A döntéstervezés koncepcióját Richard Thaler és Cass Sunstein (2011): Nudge - Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról c. könyve hozta be a köztudatba. A nudge (ösztökélés) koncepciójának lényege, hogy az emberi döntések szisztematikus torzításait, tévedéseit úgy aknázzuk ki, hogy ismerve ezeket a tévedéseket, olyan döntési környezeteket alakítsunk ki, amelyekben az emberek nagyobb eséllyel hoznak számukra kedvező döntéseket. Célunk, hogy feltárjuk, jelenleg milyen nudge-okat (rejtett ösztönzőket) alkalmaznak Magyarországon.

Wimmer Ágnes

 • Információk a döntéshozatalban
 • Viselkedéstudományi megközelítés, pszichológiai tényezők az üzleti döntésekben
 • Heurisztikák a szállító-kiválasztásban és a vevő-szállító kapcsolatok kezelésében
 • Kulturális hatások az üzleti döntésekben, siker- és kudarctényezők vizsgálata
 

Economics section

Institutional unit: Department of Macroeconomics

Secretary of the section: Izabella, KUNCZ (room: E 225)

We welcome papers to this track in which authors make research in theoretical and/or empirical economics. There is no further specification, any area of economics is welcome. The professors of the faculty provided some research topics below, however any other research agenda is welcome. The main criteria of this track are to have a clear research question, a sound and reasonable methodology and solid results.

 

supervisors

recommended topics

László, ANDOR

 • EU economic gonvernance

Éva, BERDE

 • Demographic elements of economic growth
 • Price discrimination in Budapest Fitness Centers
 • The microeconomics of the gig economy (sharing economy)
 • Labor market situation of those who are older than 55

Péter Ákos, BOD

 • Economic and monetary sovereignty and the Global Value Chain

Valentin, BRODSZKY

 • Pharmacoeconomic modelling

László, CSATÓ

 • Ranking methods in sport and other fields

József, GOLOVICS

 • Economics of Migration
 • Applications of Institutional Economics

László, GULÁCSI

 • Major issues in health policy and financing in developed and developing countries: health seeking behavior, health economics aspects of healthy lifestyle, diet, prevention and screening

Klára, MAJOR

 • Empirics and theory of real business cycles
 • Investment and financial uncertainties
 • Exchange rates and financial globalization

Péter, MIHÁLYI

 • Understanding endogenous economic growth (Nobel prize, 2018)
 • The role of education, knowledge and skills in economic growth
 • The relationship between health status and economic development levels (regional comparisons)

András Olivér, NÉMETH

 • Economics and economic policy of growth

Márta, PÉNTEK

 • Measurement and valuation of health states for clinical studies and economic analyses

Miklós, PINTÉR

 • Game Theory

Dóra, PIROSKA

 • FinTech innovation and financial markets

Fanni, RENCZ

 • Health preference research

Balázs, SÁRVÁRI

 • Economic Policy of China
 • Economic Lessons from Christian, Buddhist, Confucianist and Daoist traditions

Tamás, SOLYMOSI

 • Cooperation and allocation on networks

Péter, TALLOS

 • Difference and differential equations with applications in economics

Miklós, WESZL

 • Valuation of medical technologies

Zsombor, ZRUBKA

 • The value of digital innovation in healthcare

Egészségügy-gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Rencz Fanni (szoba: E 113)

A szekcióba olyan dolgozatokat várunk, melyek tárgya tágabban vagy szorosabban kapcsolódik az egészségügyi közgazdaságtan, gyógyszer-gazdaságtan, egészségpolitika vagy egészségbiztosítás témakörökhöz.

 

témavezetők

ajánlott témák

Brodszky Valentin

 • Betegséggel összefüggő költségek, költségszámítás, költség-hatékonysági modellezés

Gulácsi László

 • Egészségpolitika, egészségügyi menedzsment és finanszírozás, gyógyszerközgazdaságtan, az idősödés és a munkaerőpiac egészségügyi közgazdaságtana

Péntek Márta

 • A lakosság egészségi állapota és jól-léte; Az informális gondozás egészség-gazdaságtani kérdései

Rencz Fanni

 • Az egészség értékelése időalku módszerrel, EQ-5D, kérdőívfejlesztés, megosztott orvos-beteg döntéshozatal

Zrubka Zsombor János

 • Betegek szerepe az “egészségtermelés” hatékonyságában (egészségműveltség, betegek aktivációja)

Európa szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Intézet

Szekciótitkár: Miklós Gábor (szoba: C Fszt. 9)

Az Európai Unióval és az EU kívüli de még Európán belüli elsősorban aktuális kérdésekkel foglalkozó dolgozatokat várjuk ebbe a szekcióba. Európa és az EU gazdasági integrációjának jelenét és jövőjét elemző munkáknak elsősorban összehasonlítóknak érdemes lenniük, amelyek lehetnek elméleti és gyakorlati megközelítésre épülő dolgozatok. Különös hangsúlyt érdemes fektetni Magyarország és a magyarság helyzetére gazdasági és politikai megközelítésben az európai integrációban és Európában.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Európai Unió jövője gazdasági, integrációs, jogi szempontból EU tagállamok makrogazdasági változása, fejlődése Magyarország szerepe és felelőssége az EU-ban EU és az EU-n kívüli együttműködések és konfliktusok Európai Unió Amerika és Ázsia szorításában Migrációs nyomás és ellene való védekezés Európán Magyar kisebbségek és autonómia törekvések Európában

Felsőoktatás-menedzsment és felsőoktatás-policy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja

Szekciótitkár: Kováts Gergely (szoba: E 375)

A szekció elsősorban a felsőoktatáshoz és tudománypolitikához kapcsolódó témákkal foglalkozó dolgozatokat vár. Minden olyan dolgozat releváns a szekcióban, amelynek fő fókusza a felsőoktatási ágazat vagy a felsőoktatási intézmények működése, és a tanulságok a felsőoktatás szereplői számára fogalmazódnak meg. A szekcióban szívesen fogadunk empirikus dolgozatokat, esettanulmányokat és koncepcionális írásokat, hazai és nemzetközi összehasonlításokat.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Felsőoktatás-policy: finanszírozás, intézményintegrációk, hozzáférés és esélyegyenlőség,
 • Felsőoktatási intézmények menedzsmentje: intézményirányítási modellek és értékelésük, HR, gazdálkodás, minőségmenedzsment, teljesítményértékelés, IT rendszerek a felsőoktatásban
 • Tanulás- és oktatásmenedzsment, pedagógiai paradigmaváltások, lemorzsolódás, expanzió, programmenedzsment,
 • A Bologna-folyamat
 • Kutatásmenedzsment, tudománymetria, tudománypolitikai elemzések
 • A felsőoktatás nemzetköziesedése
 • Nemzetközi és hazai rangsorok
 • Digitalizáció a felsőoktatásban, smart universities
 • Intézményi stratégia, intézményi üzleti modellek
 • Felsőoktatási innovációk
 • Harmadik misszió a felsőoktatásban: a felsőoktatás társadalmi szerepe
 • Ipar és egyetem együttműködése
 • A felsőoktatás története

Témavezetők:

 • Drótos György
 • Golovics József
 • Kováts Gergely
 • illetve a Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központjának tagjai

A kutatóközpontról további információ itt érhető el:

http://nfkk.uni-corvinus.hu

A megfelelő konzulens megtalálásában a szekciótitkár tud segíteni.

Fenntartható és társadalmilag felelős vállalatirányítás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vállalatgazdaságtan Intézet (Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézettel együttműködve)

Szekciótitkár: Harangozó Gábor (szoba: E 122)

A szekció a gazdasági és társadalmi folyamatok környezeti és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a vállalatok, vállalkozások működésére. A környezeti és társadalmi problémák elemzését és megoldási javaslatokat tartalmazó dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

 

témavezetők

ajánlott témák

A szekciótitkár Harangozó Gábor szívesen ad javaslatot témavezetőkre is egy rövid beszélgetés után

 • Versenystratégia és környezetvédelem
 • Karbon és ökológiai lábnyom számítás
 • Ellátási láncokon átívelő környezeti és társadalmi hatások menedzsmentje
 • Fenntarthatósági kommunikáció
 • Vállalati környezeti menedzsment
 • Vállalatok társadalmi felelőssége
 • Új üzleti modellek a fenntarthatóság jegyében (megosztáson alapuló gazdaság, társadalmi vállalkozások stb.)
 • Vállalati és egyéni környezeti tudatosság
 • Közösségi kezdeményezések, (kis)közösségek szerepe a fenntartható életmód felé való átmenetben
 • Környezetirányítási rendszerek
 • Környezeti számvitel, kontrolling és pénzügyek
 • Környezeti attitűdök
 • A karbonpiac működése, szén-dioxid kvótakereskedelem
 • Ökodesign

Fenntarthatósági politikák, zöld pénzügyek szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Szekciótitkár: Széchy Anna (szoba: C 414)

Napjaink fenntarthatósággal kapcsolatos, egyre égetőbben jelentkező kihívásai számos kérdést felvetnek mind a környezet védelmét szolgáló – nemzetközi, európai uniós illetve hazai – szakpolitikák egyes konkrét területei kapcsán (pl. klímapolitika, energiapolitika, hulladék, közlekedés, mezőgazdaság, biodiverzitás, stb.), mind a fenntartható fejlődés kérdését érintő alapvető összefüggések szintjén (pl. a gazdasági növekedés, az anyagi jólét, a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve a tágabb értelemben vett jól-lét és a környezeti fenntarthatóság kapcsolata). Az utóbbi években növekvő figyelem irányul a környezetvédelem és a pénzügyek kapcsolódási pontjaira is, legyen szó akár a klímaváltozás vagy más környezeti problémák jelentette pénzügyi kockázatokról, akár a környezeti javaknak a szakpolitikák megalapozására szolgáló pénzbeli értékeléséről, vagy a fenntarthatóság előmozdítását szolgáló pénzügyi intézmények és instrumentumok megjelenéséről, illetve a zöld befektetői stratégiák térnyeréséről. Szekciónk mindezen témakörökben várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Kerekes Sándor
  • A jövedelmi egyenlőtlenségek és a fenntarthatóság összefüggései
 • Kocsis Tamás
  • Az anyagi jólét, a jól-lét és a fenntarthatóság kapcsolata
 • Kovács Antal Ferenc
  • Zöld pénzügyek
 • Marjainé Szerényi Zsuzsanna
  • A környezeti javak pénzbeli értékelése
 • Széchy Anna
  • A környezetpolitika konkrét területeinek aktuális kérdései

Filozófia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Intézet

Szekciótitkár: Toronyai Gábor (szoba: C 322)

A szekcióba minden filozófiai tárgyú illetve filozófiai jellegű dolgozatot befogadunk.

ajánlott témák

 • Filozófiatörténet
 • Politikai filozófia
 • Etika
 • Tudományfilozófia
 • Matematika és logika filozófiai kérdései
 • Gazdaságpszichológia
 • Kultúraelmélet
 • Kultúragazdaságtan

FinTech szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Pesuth Tamás (szoba: E 289)

A Pénzügy Tanszék az MKB Bankkal együttműködve hirdeti meg a FinTech szekciót. A szekció szívesen fogad pénzügyi technológiákkal kapcsolatos dolgozatokat (pl. banki digitalizáció és új technológiák; innovatív termékek és banki üzleti modell változása stb.) A TDK témájának kiválasztásában és a konzulensi munkában a Pénzügy Tanszék és az MKB Bank munkatársai is segítenek.

A szekcióval felmerülő további kérdéseikkel keressék a szekciótitkárt!

témavezetők

ajánlott témák

terület tevékenységének rövid leírása

kutatási irány

Faluvégi Balázs

Befektetések

Személyre szabott befektetések

Hogyan segítheti a digitalizáció és big data a befektetések személyre szabását, mit jelentene a személyre szabottság az ügyfelek viselkedését, elért hozamát nézve?

Gaál Norbert

Banki ügyfélélmény

Banki ügyfélélmény-elvárások a magyar társadalomban

A társadalom mely szegmense milyen igényekkel rendelkezik bankjával szemben, honnan származnak elvárásai? elképzelhető-e hogy az ügyfélélmény miatt a fintech cégektől vennék-e igénybe a szolgáltatásokat?

Mark Flores

Jelzáloghitelezés

Jelzáloghitelezés fejlesztési lehetőségei

Jelzáloghitelezés jövője Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban a fintech forradalom tükrében

Mary Collins

Pénzügyi szokások

Fiatalok pénzügyi szokásai

Fiatalok pénzügyi szokásai, edukáltsága és viszonyulása pénzügyi termékekhez - kitől, hogyan és milyen szolgáltatásokat fognak 10 év múlva igénybe venni?

Mészáros György

Azonnali fizetés rendszere és jövője

Azonnali fizetés bevezetésének a rendszere Magyarországon.

A kötelezően nyújtandó szolgáltatások mellett, milyen új kiegészítő szolgáltatások megjelenésére lenne igény?

Pereczes János

Befektetések

Megtakarítás, fintech és a fiatalok

Hogyan növelhető a megtakarítási hajlandóság a fiatalok körében? Hogyan segíthetnek a fintech cégek?

Pongrácz Gábor

Vállalati PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A vállalati ügyfelek körében, milyen pénzügyi applikációnak lenne létjogosultsága.

Annak a felkutatása, hogy az új vagy kis piaci résztvevők körében, milyen funkciókkal/tulajdonságokkal ellátott applikációk lehetnek közkedveltek.

Sebők Ádám Archibald

Lakossági PFM Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A bizalom megszerzése az új, piacon megjelenő számlainformációs szolgáltatásokat nyújtó FinTech aggregátorok számára. Számlainformáció automatikus csoportosítása, vizualizálása.

Mi a kulcsa az ügyfél bizalmának megszerzéséhez?  Milyen funkciókat/tartalmat várnának el ahhoz, hogy valóban napi szinten használják. Ügyféligények feltárása, hogy milyen elvárásaik vannak egy bankfüggetlen pénzügyi applikációval szemben?

Weidinger Tamás

Digitális fizetés lehetőségei jövője

Mobiltárca, NFC megoldások kutatása.

További digitális fizetési lehetőségek keresése.

 

 

Folyamatmenedzsment, controlling és teljesítménymenedzsment

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Kontroll Tanszék

Szekciótitkár: Móricz Péter (szoba: E 375)

A szekció a Vezetés és kontroll tanszék kutatási és oktatási területéhez kapcsolódó témákban várja TDK-írók jelentkezését. Egyik központi témánk a szervezeti kontroll értelmezése és gyakorlati megvalósítása, ahol kiemelt trend a menedzsmentkontroll digitalizációja. Másik fókuszunk a digitális transzformáció, akár a folyamatok átalakulásán és menedzsmentjén, akár az erre épülő üzleti modellek kapcsán. Harmadik területünk abból adódik, hogy tanszékünk kiemelten foglalkozik az üzleti mellett a közszolgálati (egészségügy, felsőoktatás stb.) és a nonprofit szektor (teljesítmény)menedzsmentjével, az üzleti szektorból pedig a szolgáltatóközpontok vezetés-szervezési kérdéseivel.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Controlling- és teljesítménymenedzsment-rendszerek (pl. tervezési és beszámolási rendszerek, stratégiai mutatószámok, intellektuális tőke)
 • Üzleti intelligencia, adatvezérelt vállalatirányítás (advanced analytics, big data)
 • Felelősségi és elszámolási rendszer kialakítása a szervezetben; a controller és a controllingszervezet működése
 • Az egyéni és szervezeti teljesítmény fejlesztése; hálózatok teljesítménye, hálózatos szervezetek irányítása
 • Szervezeti és informatikai projektek menedzsmentje, agilis módszerek
 • Információs erőforrás menedzsment, IT és versenyképesség, digitalizációra épített üzleti modellek
 • Folyamatszervezés, folyamatmenedzsment; folyamatok és szervezetek digitalizációja; folyamatautomatizálás (pl. RPA – robotic process automation, AI – mesterséges intelligencia)
 • Üzleti szolgáltatások menedzsmentje
 • Teljesítménymérés a közszektorban
 • Az egészségügyi rendszer szervezése, az egészségügyi szolgáltatók finanszírozása, egészségügyi szolgáltatók menedzsmentje
 • Non-profit szervezetek menedzsmentje; társadalmi hatásmérés
 • Oktatási intézmények menedzsmentje

Témavezetők:

 • Antal Zsuzsanna
 • Bodnár Viktória
 • Drótos György
 • Kiss Norbert
 • Kováts Gergely
 • Krenyácz Éva
 • Lázár László
 • Marciniak Róbert
 • Móricz Péter
 • Révész Éva
 • Szukits Ágnes
 • Tirnitz Tamás

Ha szükséges, az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét. Tanszékünkről bővebben itt olvashat: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=27056

Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Szekciótitkár: Jeney László (szoba: C 410)

A Földrajz, regionális fejlődés, geopolitika szekció a társadalmi–gazdasági jelenségek, egyes társadalmi csoportok földrajzi megjelenésének, területi egyenlőtlenségeinek és folyamatainak vizsgálataitól kezdve a települések és vállalatok fejlődésén át a fejlesztéspolitika és geopolitika valamennyi aspektusáig terjedő témában várja és gondozza a tudományos igényű vizsgálatok iránt érdeklődő hallgatók munkáit.

témavezetők

ajánlott témák

Forman Balázs

 • Budapest átalakulása ipari központból szolgáltatás alapú gazdaság felé
 • A magyarországi lakásépítési piac és a tőkepiacok kapcsolata
 • Regionális folyamatok Németországban és a skandináv országokban
 • Amerika társadalom- és gazdaságföldrajzi változásai

Hideg Éva

 • Az integrált jövőkutatás elméleti és módszertani kérdései
 • Az integrált jövőkutatás művelése a gyakorlatban
 • Az interaktív előrejelzés-készítés folyamata különböző előrejelzési témákon bemutatva
 • Integrált foresight helye és szerepe az intézmények stratégiaformáló gyakorlatában
 • Az intézmények foresight érettségi szintjének összetett mérése egy-egy intézménycsoport esetében
 • Horizon scanning a gyakorlatban

Jeney László

 • Egy választott ország gazdaságföldrajzi különbségeinek vizsgálata regionális elemezési módszerekkel
 • Sikeres foglalkoztatási fejlesztések Dél-Abaúj hátrányos helyzetű településein
 • A fejlesztéspolitikai támogatások földrajzi összefüggései az Encsi járásban

Kocsis János Balázs

 • Település, közösség, identitás és irányítás
 • Urbanizációs folyamatok társadalmi vetülete

Tózsa István

 • Településmarketing
 • Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem
 • Területi identitás

Varga Ágnes

 • Vidéki tereink újraértelmezése a posztmodern korban: kényszerpályák, lehetőségek, dilemmák
 • Településföldrajzi, településhálózati kutatások a Kárpát-medencében/ V4-es országokban
 • Gazdaság- és társadalomföldrajzi egyenlőtlenségek a hazai térszerkezetben

Gazdaság- és társadalomtörténet szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ

Szekciótitkár: Pogány Ágnes (szoba: C 406)

A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Központ ebben az évben is várja a történelem iránt érdeklődő hallgatókat. A szekció az elmúlt évszázadok gazdaság- és társadalomtörténetéről készült, tudományos igénnyel megírt, történeti forrásokat feldolgozó pályamunkákat fogad be. Egyaránt várunk magyar és egyetemes történeti kérdéseket vizsgáló dolgozatokat. 

témavezetők

ajánlott témák

Pogány Ágnes
Szántay Antal

 • Társadalomtörténet a XVIII–XX. században
 • Gazdaságtörténet a XVIII–XX. században
 • Történeti demográfia a XVIII–XX. században
 • Pénz- és banktörténet a XIX–XX. században
 • Vállalkozástörténet a XIX–XX. században
 • Fogyasztástörténet a XVIII–XX. században

 

 

Gazdaságelemzés és gazdaságmodellezés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék, Matematika Tanszék, Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Szekciótitkár: Csató László (szoba: S 208/a)

A közgazdasági módszertan különböző területeiről várunk elméleti és empirikus dolgozatokat. A szekció témáit az alábbi tanszékek profiljából állítottuk össze:

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék
 • Matematika Tanszék
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék

Ajánlott témák:

 • Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemzés Tanszék:
  • Matematikai közgazdaságtan és mikroökonómia (általános egyensúlyelmélet, társadalmi választások elmélete, mechanizmus- és implementációs elméletek, játékelmélet közgazdasági alkalmazásai)
  • Matematikai közgazdaságtan és makroökonómia (közgazdasági dinamika, dinamikus modellek, bifurkációs elméletek, kaotikus jelenségek, monetáris makrogazdaságtan)
  • Lineáris modellek elmélete és alkalmazásai (input-output modellek, lineáris erőforrás-allokációs modellek, újratermelési és árelméletek)
  • Alkalmazott ökonometriai és makrogazdasági modellek (számszerűsített általános egyensúlyelméleti modellek, energia- és környezetgazdasági modellek, makropénzügyi modellek)
 • Matematika Tanszék:
  • Pénzügyi matematika (tőzsdei árfolyamok modellezése, árfolyam-ingadozások elemzése, kockázatbecslés (VaR), lakossági és vállalati hitelkockázatok modellezése)
  • Konvex analízis és döntéselmélet (kereslet- és kínálatelmélet, relációelmélet)
  • Fogyasztói döntések elmélete (hasznosság-elmélet, keresleti függvény, termelés-elmélet)
  • Játékelmélet (Kooperatív játékelmélet, Algoritmikus játékelmélet, Elosztások axiomatikus vizsgálata, mandátumszámítási eljárások, választókerületek szabdalása, oligopol játékok)
  • Ütemezéselmélet (egy- és többgépes ütemezés, optimális és közelítő algoritmusok, heurisztikák)
  • Stabilitás, működőképesség és irányítás dinamikai rendszerekben (decentralizált dinamikai modellek, egyensúly és stabilitás, működőképesség és egyensúly kapcsolata, irányítási rendszerek, optimális és működőképes irányítások)
 • Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék:
  • Döntéselmélet, többszempontú döntési problémák, (nem teljesen kitöltött) páros összehasonlítás mátrixok és alkalmazásaik
  • Rangsorok, rangsorkészítési elvek és módszerek
  • Stabil párosítások és iskolai felvételi rendszerek
  • Kooperatív játékelmélet (implementáció alkumodellekkel: Nash-program, korrelált egyensúly, együttműködés és elosztás hálózatokban, költségelosztás játékelméleti módszerei, mérések bonyolult rendszerekben)
  • Osztályozás kategorizálás nélkül (klaszteranalízis)
  • Lineáris programozási feladatok gazdasági alkalmazásai
  • Kockázat és biztosítás
  • Többdimenziós adattömbök (pl. nyugdíj vagy hitelállomány) elemzése - Statisztikai módszerek aktuáriusi alkalmazásai (pl. mortalitási ráták előrejelzése, gépjármű-felelősségbiztosítás és bonus-malus rendszerek modellezése)

Gazdasági rendszerek, intézmények, szabályozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Székely-Doby András (szoba: E 226)

A tanszék szívesen fogad minden olyan TDK dolgozatot, amely gazdasági rendszerekkel, a posztszocialista átmenettel vagy szabályozási kérdésekkel foglalkozik, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a gazdasági rendszerelmélet, a politikai gazdaságtan, az átment gazdaságtana, az oktatás-gazdaságtan vagy a piac- és versenyszabályozás diszciplínák valamely témaköréhez kapcsolódik.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Ádám Zoltán: A poszt-szocialista átalakulás összehasonlító gazdaságtana
 • Gedeon Péter: A modern kapitalizmus modell-változatai; a posztszocialista átalakulás politikai gazdaságtana; a jóléti állam politikai gazdaságtana
 • Hámori Balázs: Versenyképességi kérdések, értelmezésük makroszinten és a vállalkozások életében. Jóléti, és globalizációs problémák: fenntartható-e a jóléti gazdaság, milyen változások figyelgetők meg? Miként függ össze az állam gazdasági szerepvállalása az egyes nemzetgazdaságok fejlődési útjának a történeti sajátosságaival? Miért nem alakult ki elmélyült és erős gazdasági együttműködés a kelet-közép európai térség országai között?
 • Horváth József: Jóléti állam és globalizáció; Kína és India gazdasági reformjai
 • Medve-Bálint Gergő: Közép-európai kapitalizmus változatok; az európai integráció hatásai a kelet-európai tagállamok politikaigazdasági intézményrendszerére
 • Rosta Miklós: Közigazgatási reformok intézményi elemzése; önkormányzati rendszerek intézményi elemzése; puha költségvetési korlát
 • Székely-Doby András: A kelet-ázsiai fejlődés politikai gazdaságtana: különböző fejlődési stratégiák összevetése, sikeres és kevésbé sikeres felzárkózási kísérletek tapasztalatai és tanulságai; a kínai átalakulás aktuális kérdései; gazdasági fejlődés, reformok és átmenet: modellek és empirikus vizsgálatok
 • Veres Pál: A felsőoktatási rendszer finanszírozási és irányítási kérdései; a globalizáció intézményi kihívásai, különös tekintettel a nemzetgazdaságok esélyeire és kockázataira

Gazdaságpolitika és makroökonómia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Gazdaságpolitika Tanszék, Makroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Németh András Olivér (szoba: E 263)

A szekció a gazdaságpolitika és makroökonómia széles tárgykörében írt dolgozatokat várja, legyen szó akár elméleti megközelítésekről, akár a nemzetközi vagy a magyar tapasztalatok elemzéséről. Szívesen látunk minden dolgozatot az elméleti makrogazdasági kérdésektől a költségvetési vagy monetáris politikai szabályozáson át az egyes ágazati szakpolitikákig bármilyen gazdaságpolitikai és makroökonómiai témában.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Andor László: Az EU gazdaságpolitikája
 • Bod Péter Ákos: Nemzetközi pénzügyi intézmények működése és gazdaságpolitikai szerepe
 • Kálecz-Simon András: A kultúra gazdaságtana
 • Kuncz Izabella, Németh Petra: Demográfiai folyamatok gazdasági hatásai
 • Mihályi Péter: Az egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás közgazdaságtana
 • Misz József: Az innováció gazdaságtana
 • Németh András Olivér, Varga Gergely: A költségvetési politika elméleti és gyakorlati kérdései
 • Piroska Dóra, Szabó-Bakos Eszter: A monetáris politika elméleti és gyakorlati kérdései
 • Takács Tibor: A gazdaságpolitika intézményrendszere és gazdaságpolitikai döntéshozatal
 • Tőkés László: Gazdasági ingadozások, gazdasági növekedés

Hazai tőkepiac szekció

Meghirdető szervezeti egység: MNB Tanszék

Szekciótitkár: Neszveda Gábor (szoba: E 114)

A szekció felöleli a tőkepiac főbb területeinek hazai vonatkozásait: részvényhozamok elemzése, likviditás szerepe és ára, félreárazások identifikálása és értelmezése, hírek és jelentések szerepe az árazásban, mikrostruktúra hatása a piaci kereskedésre és minden más téma, ami kapcsolódik a hazai tőkepiac kérdéseihez.

témavezetők

ajánlott témák

Baranyai Eszter

Befektetési alapok elemzése és vizsgálata
Befektetési alapok és pénzügyi stabilitás

Neszveda Gábor

Likviditás nyújtás ára a részvénypiacokon
Likviditás nyújtás árának időbeli változása különös tekintettel a válságos időszakokra
Momentum hatása vizsgálata
A negyedéves jelentések hatása az árazásra
A korlátozott figyelem hatása az árazásra
Félreárazások vizsgálata a részvénypiacokon
A részvénypiaci félreárazások vizsgálata és kereskedési stratégiák kialakítása

Sebestyén Géza

A tőzsde és a fejlett tőkepiacok társadalmi hatásai
Bitcoin árfolyamának vizsgálata
Bitcoin és ICO-k szerepe és hatása a tőkepiacon

Vonnák Balázs

Nemzetközi tőkemozgások
Hitelezési ciklusok
Állampapír piacok
Államadósság fenntarthatóság

 

 

Health economics, policy and financing section

Institutional unit: Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék

Secretary of the section: Fanni, RENCZ (room: E 113)

Student papers dealing with any topic related to health economics, pharmacoeconomics, financing healthcare systems, health policy in any country are welcomed. 

supervisors

recommended topics

Valentin, BRODSZKY

 • Pharmacoeconomic modelling. Analysis of disease related costs.

László, GULÁCSI

 • Health policy, healthcare management and financing, pharmacoeconomics, economics of aging and health at work

Márta, PÉNTEK

 • Population health and well-being; Economic evaluation of informal care

Fanni, RENCZ

 • Health preference research, time trade-off, EQ-5D, questionnaire development and validation, shared decision-making

Zsombor, ZRUBKA

 • The role of patients in efficient health production (health literacy, patient activation)

HR és szervezetfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék

Szekciótitkár: Bácsi Katalin (szoba: E 379)

A szekció a vezetés és szervezés témakörein belül a szervezetek "soft" oldalát helyezi előtérbe, vizsgálati fókusza egyrészről az emberi tényező, másrészről pedig a szervezeti valóságok különböző megközelítései. Olyan főbb témaköröket ölel át, mint az emberi erőforrás menedzsment és -fejlesztés kérdései, szervezetfejlesztés, szervezetelméletek és a szervezeti magatartást meghatározó tényezők.

 

témavezetők

ajánlott témák

Az adott témához leginkább kapcsolódó oktatók megtalálásában bátran vegye igénybe a szekciótitkár segítségét!

 • Emberi erőforrás menedzsment és fejlesztés
 • HR jövője
 • Szervezetfejlesztés
 • Vállalati gyakorlat eltérő szervezeti paradigmák és szervezetelméletek szerint
 • A szervezeti magatartást meghatározó tényezők
 • Szervezetfejlesztés és szervezeti tanulás
 • Interkulturális menedzsment
 • Szerep – személy – szervezet
 • Szervezeti szocializáció és identitás
 • Employee voice
 • Leadership
 • Társadalmi vállalkozások vezetése
 • Karriermenedzsment

Infokommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Infokommunikációs Tanszék

Szekciótitkár: Duma László (szoba: S Fszt. 20)

Az Infokommunikáció szekcióba várunk minden olyan TDK-zót, akit infokom világ bármely része érdekel: üzleti modellek, social media, blog, játékipar, zeneipar, szexipar, online üzleti megoldások, e-pénzügyek, az internet társadalmi és szociológiai kérdései, média- és tartalomipari kérdések, szerzői jogok, e-business és IT projektek menedzsmentje és gazdasági kérdései, új és feltörekvő technológiák és hatásaik, stb., hogy csak egy néhányat említsünk.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Balogh Zsolt
  • Elektronikus kereskedelem jogi és szabályozási kérdései
 • Duma László
  • Robotika, biometria és egyéb feltörekvő technológiák egyedi alkalmazásai
  • Információrendszerek a közlekedésben (a jövő autói, repülői, közlekedési rendszerei)
  • Technológiai innovációk és üzleti hatásaik, intelligens technológiák
 • Kis Gergely
  • Innovatív online boltok
  • Online marketing
  • Az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztések Magyarországon és a világban
  • Frekvencia gazdálkodás, távközlés
 • Pintér Róbert
  • Információs társadalom
  • Okostelefonok terjedése, társadalmi és gazdasági beágyazódása
  • Közösségi média és közösségi hálózatok
  • Online kutatás
 • Urbán Ágnes
  • Új üzleti modellek a tartalomiparban
  • Médiapolitikai kihívások az új technológiai és piaci környezetben
  • Látens szabályozás: az állami beavatkozás formái a magyar médiapiacon

Információmenedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Információrendszerek Tanszék

Szekciótitkár: Varga Krisztián (szoba: S 222)

A szekció témái elérhetőek ezen a honlapon. Ezen az oldalon szakdolgozat témák is találhatóak, azok közül is választhatnak az érdeklődők. Bármilyen egyéb témával keressék a szekciótitkárt!

Informatika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Számítástudományi Tanszék

Szekciótitkár: Láng Blanka (szoba: S Fszt. 7)

A szekció az információs technológia fejlesztésének, működtetésének és alkalmazásainak kérdéseivel foglalkozik és felöleli a termelés, a szolgáltatások és közintézmények minden területét. Tematikailag az algoritmikus megoldásoktól a koncepcionális javaslatokig terjed.

témavezetők

ajánlott témák

Barna Balázs
Fodor Szabina

 • Gamifikáció – A motiváció az emberi viselkedést és teljesítményt befolyásoló egyik legfontosabb tényező. A gamifikáció vagy játékosítás az elmúlt évek egyik legnépszerűbb stratégiája a motivációs módszertár megújítására. Napjainkban a gamifikáció eszközeinek használata az üzleti élet számos területén egyre népszerűbb és fontos szerephez jut az oktatás hatékonyságának növelésében is. A TDK munka során a hallgatóknak lehetőségük nyílik a gamifikáció hatásainak konkrét gazdasági környezetben vagy az egyetemi oktatásban történő vizsgálatára.

Borbásné Szabó Ildikó
Fodor Szabina
Ternai Katalin

 • Mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei: Webes szövegbányászat – Napjainkban az internet széleskörű elterjedésével és az ott található dokumentumok számának rohamos növekedésével kiemelt fontosságúvá vált az Internetet való keresés támogatása, az ott található adattömeg strukturált rendszerezése, hatékony tárolása. Ugyanez a probléma fellép nagyobb vállalatok, intézmények, ill. hivatalok belső dokumentumtárolási, -keresési, -rendszerezési, -archiválási feladataiban. A TDK munka keretében a hallgató feladata lesz egy kiválasztott tématerületen belül internetes oldalról szövegek, adatok kigyűjtése. A szövegekben releváns információk megkeresése mesterséges intelligencia és gépi tanulásos módszerekkel.

Fodor Szabina

 • Gamifikáció – A motiváció az emberi viselkedést és teljesítményt befolyásoló egyik legfontosabb tényező. A gamifikáció vagy játékosítás az elmúlt évek egyik legnépszerűbb stratégiája a motivációs módszertár megújítására. Napjainkban a gamifikáció eszközeinek használata az üzleti élet számos területén egyre népszerűbb és fontos szerephez jut az oktatás hatékonyságának növelésében is. A TDK munka során a hallgatóknak lehetőségük nyílik a gamifikáció hatásainak konkrét gazdasági környezetben vagy az egyetemi oktatásban történő vizsgálatára.

Láng Blanka

 • Weboldal szemmozgás követéses vizsgálata – Eltérő felhasználói csoportok eltérő területeket, eltérő intenzitással néznek adott weboldalakon, a tervezés során ezt figyelembe véve érdemes kialakítani weboldalunkat. A szakdolgozat keretében a szakdolgozó először elkészít egy alacsony költségvetésű szemmozgás követő eszközt, majd annak segítségével 1 vagy több csoport viselkedését követi, vizsgálja az azokba tartozó emberek szemmozgását weboldal nézés közben, és következtetéseket von le a kapott eredményekből a weboldalak tervezését illetően.
 • Függvényoptimalizálás metaheurisztikus algoritmusokkal – A korszerű metaheurisztikus algoritmusokat különböző optimalizálási feladatok megoldására használhatjuk. Különböző közismert tesztfüggvények esetén vizsgálandó, milyen metaheurisztika alkalmazása vezet a függvény maximumának/minimumának minél hatékonyabb, gyorsabb megtalálásához. Hallgatói igény esetén a vizsgált problémán módosíthatunk, de a metaheurisztikus algoritmus alkalmazása kötött.

 

 

International relations section

Institutional unit: Institute of International Studies

Secretary of the section: Bernadett, LEHOCZKI (room: C 515)

We welcome papers that focus on contemporary international issues. Foreign relations and activities of states, IGOs, NGOs and further non-state actors (such as transnational communities, media, organised crime groups, terrorist groups, etc.) should be examined from a multi-disciplinary perspective focusing on the post-Cold War era.

ajánlott témák

 • multipolarity in the international system
 • emerging powers in international relations
 • area studies
 • challenges of international organisations, international law and human rights in the 21st century
 • global challenges (poverty, inequality, migration, climate change, diseases, etc.)

 

 

Intézmények és gazdasági viselkedés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Székely-Doby András (szoba: E 226)

A tanszék ebben a szekcióban elsősorban olyan dolgozatokat vár, amelyek betekintést engednek az intézményi közgazdaságtan és a gazdasági viselkedés különféle problémáiba. Ennek során többek között örömmel foglalkozunk a tranzakciós költségek gazdaságtanával, a szerződések kérdéseivel, a közösségi döntések elméletével, a kollektív cselekvés logikájával és a tulajdonjogok mindig aktuális problémaköreivel. A dolgozatok foglalkozhatnak például a legfontosabb gazdasági intézményekkel, és a kapcsolódó viselkedési és szabályozási kérdésekkel, a különböző tulajdonformákkal és koordinációs mechanizmusokkal és a gazdasági szereplőknek az azokra adandó racionális és érzelmi reakcióival. Ugyancsak üdvözlünk minden a piac, a vállalat és az állam intézményi elméletének és viselkedési kérdéseinek, azok empirikusan vizsgált problémáinak a bemutatására vállalkozó, továbbá az intézmények és viselkedési sajátosságok gazdasági rendszerré szerveződését tárgyaló kutatást/munkát.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Ádám Zoltán: A populizmus, az autoriter politikai rendszerek és a demokratizálódás intézményi gazdaságtana
 • Golovics József: Elvándorlás Magyarországról; a képzett munkaerő Európai Unión belüli áramlása; az intézményi közgazdaságtan alkalmazási lehetőségei aktuális kérdésekre
 • Győrffy Dóra: Intézményi minőség és gazdasági teljesítmény Magyarországon és a tágabb régióban
 • Hámori Balázs: Intézményi kérdések, intézményi átalakulás és intézményi innovációk az átmeneti gazdaságokban; a piactípusok és gazdasági szereplők kapcsolódó viselkedési sajátosságai, általában a gazdasági viselkedés sajátosságai, az érzelmek, indulatok viszonya a racionális magatartáshoz, mi számít racionálisnak és mi nem, s miért nem baj az, ha valamilyen gazdasági/üzleti magatartás nem fér bele a közgazdaságtan racionalitási elképzeléseibe?
 • Kertész Krisztián: Piaci és kormányzati kudarcok
 • Veres Pál: A tulajdonjogok értelmezhetősége a felsőoktatásban rendszer és szervezeti szinten. A tulajdonjogok elosztása és tulajdonformák - hazai és nemzetközi tények, viták és tendenciák

Kommunikációelméleti szekció

Meghirdető szervezeti egység: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Szekciótitkár: Veszelszki Ágnes (szoba: C 310)

A Kommunikációelméleti szekció vizsgálódási körébe a társadalmi és szervezeti kommunikáció, a közvetlen emberi kommunikáció, a kommunikáció pszichológiája, továbbá az oktatás témakörei tartoznak. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja.

témavezetők

ajánlott témák

Benczes Réka

 • Keretezés, metafora és metonímia a verbális/vizuális kommunikációban
 • Kultúrán belüli és kultúrák közötti variálódás a kommunikációban

Bokor Tamás

 • Digitális kompetenciák egyetemisták és munkavállalók körében
 • Etikai kérdések a digitalizációban

Kovács Gábor

 • A nem verbális jelzések hatása a gondolkodásra és a beszédre
 • Médiaüzenetek kognitív feldolgozása

Sass Judit

 • Információfeldolgozási mód és világkép
 • Önszabályozás és akadémiai teljesítmény
 • Tehetségképek a felsőoktatásban

Veszelszki Ágnes

 • Digitális kommunikáció legújabb fejleményei (fake news, deep fake, AI, új közösségi oldalak)
 • Tudománykommunikáció (áltudományosság)
 • Marketolingvisztika (a marketing nyelvészeti kutatása; a digitális marketing nyelvi jellemzői)

 

 

Közgazdálkodás és közpolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék

Szekciótitkár: Petrovics Nándor (szoba: E 275)

A Közgazdálkodás és közpolitika szekcióba olyan dolgozatokat várunk, amelyek a különböző szintű (helyi, nemzeti, európai) kormányzatok és tágabban a közszektor (és a nonprofit szektor) működését, intézményeit, döntéshozatali mechanizmusait vizsgálják; illetve valamely szakpolitika, szabályozás, kormányzati döntés elméleti és/vagy empirikus elemzését végzik el a közgazdaságtan, a menedzsmenttudományok, a közpolitikai elemzés, a szociológia, a politikatudomány vagy más társadalomtudomány eszközeivel.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Egy-egy szakpolitika(i részterület) közgazdasági elemzése (pl. oktatás, egészségügy, szociálpolitika, közlekedés)
 • Európai integráció kormányzási és szakpolitikai kérdései
 • Települési és regionális kormányzatok működése, szakpolitikai funkciói
 • Közszolgáltató és szabályozott vállalatok
 • Irányítás, vezetés a közszektorban
 • Adózás, adórendszerek, adóigazgatás
 • Közintézményi menedzsment reformok és közpolitikai döntéshozatal
 • Nonprofit szervezetek
 • A megadott témák példálózó jellegűek. A témakörökbe nem sorolható, ám a közszektor más kérdéseit, problémáit leíró vagy előíró elemző dolgozat is beadható!

Közlekedés és mobilitás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Továbbképző és Kutatóközpont

Szekciótitkár: Jászberényi Melinda (szoba: E 341)

Szekció célja, hogy teret adjon a közlekedés és turizmus sokrétű kapcsolódását, a közlekedés fejlesztését, annak fenntarthatóságát, aktuális tendenciáit és a közlekedés alágazati jellegzetességeit bemutató dolgozatoknak. Alábbi témák iránt érdeklődők keressék a szekciótitkárt, aki megfelelő egyetemi és külső szakmai konzulensekhez irányítja a hallgatókat.

 

témavezetők

ajánlott témák

Jászberényi Melinda

 • Közlekedési és turisztikai szolgáltatások Budapesten és Európában
 • Közlekedésfejlesztés és a fenntarthatóság
 • Repülőtér fejlesztések, azok várható hatása a térség turizmusára
 • Légi közlekedési aktuális tendenciái
 • Balaton körüli közlekedés és a fenntartható közlekedésfejlesztés
 • Folyami- és tengerhajózás tendenciái, azok hatása a turizmusra
 • A nagysebességű vasúti szolgáltatás és fejlesztési stratégia
 • Vasúti közlekedés fejlesztése, vasúti pályaudvarok szerepe a XXI. században
 • Nemzetközi autóbusz közlekedés tendenciái, low-cost járatok megjelenése
 • Kerékpáros közlekedés és aktívturizmus
 • Kitekintés a jövőbe, technológia, digitalizáció, közlekedéspszichológia
 • Overtourism jelenség, annak okai, kezelése Európában

Ásványi Katalin
Jászberényi Melinda

 • Önvezető járművek

 

 

Logisztika és ellátási lánc menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék

Szekciótitkár: Kiss János (szoba: E 123.2)

A szekció felöleli az ellátási lánc menedzsment, beszerzés, közbeszerzés, disztribúció, szállítás, termelésmenedzsment, lean menedzsment, logisztikai teljesítménymérés, innováció és a fentarthatóság a logisztikában témaköreit.

témavezetők

ajánlott témák

Demeter Krisztina

 • Globális termelés
 • Termelési stratégia
 • Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
 • Ipar 4.0

Gelei Andrea

 • Logisztikai menedzsment és stratégia, ellátásilánc-menedzsment, kapcsolatmenedzsment, ellátási hálók menedzsmentje

Kiss János

 • Innováció az ellátási láncban
 • Az innováció hatása a versenyképességre
 • Innováció és fenntarthatóság

Losonci Dávid

 • Vállalati versenyképesség Magyarországon – lemaradók, felzárkózók (kérdőíves adatbázis elemzése; vállalati esettanulmány készítése)
 • A lean menedzsment mint a versenyképesség javításának eszköze – vezetői képességek és leadership vizsgálata
 • Digitális vállalat – digitalizáció a vállalati gyakorlatban esettanulmány alapján (ipar 4.0, service 4.0)

Matyusz Zsolt

 • Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
 • Logisztikai szolgáltatások, szállítmányozás, fuvarozás
 • Minőségmenedzsment értékteremtő folyamatok menedzsmentje

Nagy Judit (összesen maximum 5 fő)

 • Ipar 4.0 a logisztikában
 • Ipar 4.0 az élelmiszeriparban
 • Menedzsment problémák az élelmiszeripari ellátási láncban

Tátrai Tünde

 • Kis- és középvállalkozások támogatása a közbeszerzésben

Vörösmarty Gyöngyi

 • Vállalati beszerzés
 • Beszerzési folyamat, beszállítómenedzsment és eszközei
 • Környezeti szempontok a beszerzésben
 • Kkv-k beszerzése
 • Beszerzési szerepek és feladatok a beszerzési szervezetben

Wimmer Ágnes

 • Teljesítménymérés, teljesítménymenedzsment az ellátási láncban
 • Logisztikai teljesítménymérés és kontrolling
 • Vevő–szállító kapcsolatok értékelése, üzleti kapcsolatok értékelése és menedzsmentje
 • Az emberi tényező szerepe az üzleti kapcsolatokban
 • Viselkedéstudományi megközelítés a termelés- és szolgáltatásmenedzsmentben

 

 

Magatartástudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Szekciótitkár: Veszelszki Ágnes (szoba: C 310)

Marketing-, média-, designkommunikáció szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék

Szekciótitkár: Ásványi Katalin (szoba: E 341)

A marketingkommunikáció a XXI. században már nem ATL és BTL eszközök kombinációjaként vizsgálandó. Minden kommunikál, megjelennek közvetlen és közvetett üzenetek. Az infokommunikációs technológiák forradalma nemcsak a média színtéren vezetett radikális szerkezeti átalakulásokhoz, hanem a vállalati kommunikáció területén is komoly változásokat idézett elő az ezredfordulót követően. A designkommunikáció nem csupán funkció és forma, hanem tartalom, üzenet, stílus és kultúra is egyben. Ez egy szemlélet, amely a designt és az életünket meghatározó gazdaságot, valamint a stratégiai kommunikációt próbálja összekötni a hozzáillő státusszal együtt. A kommunikáció ebben a formában nem egy utólagos sallang, hanem a problémakereséssel, problémamegoldással együtt születik és kódolódik a termék, szolgáltatás vagy éppen eljárás fejlődésébe.

A TDK szekció munkája során arra keressük a választ, hogy mit jelent a vállalati kommunikáció klasszikus és legújabb eszközei közötti átjárás tartalmi és technikai értelemben, az egyes eszközök szinergiái milyen feltételek között és hogyan használhatók ki, mik az üzenethordozók fogyasztói/felhasználói befogadásának tényezői, támogatói és hátráltatói. Kitérünk így a klasszikus és új generációs kommunikációs eszközökre, az olyan közvetett kommunikációs eszközökre, mint a termék, márka, csomagolás, vagy a divat, vizsgáljuk a kommunikáció gazdasági hátterét és művészi megoldásainak hatásait. TDK szekciónkba újszerű, tudományos kérdéseket felvető a technikát bátran használó, kísérletező kedvű szerzőket és szerzőcsoportokat várunk.

témavezetők

ajánlott témák

Ásványi Katalin

 • Fenntarthatóság és felelősségvállalás kommunikációja, felelős marketing

Cosovan Attila

 • Identitásmenedzsment a tervezői kapcsolatteremtés kontextusában

Csordás Tamás

 • Pénzintézetek reklámtevékenysége (ATL / ATL vs. online összehasonlítás / paid vs. owned media összehasonlítás)
 • Online közösségek vs. márkák (márkaközösségek üzleti szerepe; ellenmárkázás; online fogyasztói értékelések / panaszok)

Faludi Julianna

 • Cobranding, open design, interkulturális márkázás

Horváth Dóra

 • Desingkommunikáció vs. designgondolkodás - elmélet / gyakorlat

Komár Zita

 • Gender és reklám: nemi sztereotípiák megjelenítése és femvertising
 • Reklám- és médiaretorika: meggyőzési és manipulációs technikák
 • Énmárka: márkaépítés és kommunikációs stratégiák
 • Interkulturális kommunikáció

Markos-Kujbus Éva

 • Az offline és online szájreklám marketingkommunikációs szerepe
 • Az online közösségek szerepe és működése

Simay Attila

 • Személyes adatok és a magánélet védelme (privacy)
 • Internetes gazdaság Kínában

Varga Ákos

 • Neuromarketing
 • Online marketing
 • Hírek, álhírek a közösségi médiában

 

 

Marketingkutatás és fogyasztói magatartás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék

Szekciótitkár: Kasza-Kelemen Kata (szoba: E 357)

Tanszékünk oktatói ebben az évben is várják azon hallgatók jelentkezését, akik elkötelezettséget éreznek a marketingkutatás, a fogyasztói magatartás és a nemzetközi marketing területeinek tudományos igényű vizsgálatához.

A szekcióban minden olyan hallgatót szívesen látunk, aki a piaci környezettel és a piac szereplőivel kapcsolatos információszerzéssel, és az információ marketing döntéshozatalban való felhasználásávalkíván foglalkozni. Várjuk azokat a hallgatókat is, akik a vásárlók viselkedésének, illetve gondolkodásának megismerésére és megértésre kívánják helyezni a hangsúlyt, és dolgozatukban a vásárlási döntési folyamat külső (kultúra, társadalmi osztály, referenciacsoport, háztartás, család) vagy belső (percepció, tanulás, motiváció, attitűd) befolyásoló tényezőinek vizsgálatát tűzik ki célul.

A szekcióba a marketingkutatás, fogyasztói magatartás és nemzetközi marketing bármely területének vizsgálatával foglalkozó dolgozatot befogadunk és a Tanszék profiljának megfelelően konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Kérjük, hogy azok a hallgatók, akik úgy döntenek, hogy elkezdik ezt a tudományos munkát, minél hamarabb keressenek témavezetőt. Ha a konzulens-választás nehézségekbe ütközik, akkor keressék a szekciótitkárt.

Javasoljuk a hallgatóknak, hogy kellőképpen leszűkített, és tudományosan megalapozott dolgozattal jelentkezzenek, amelynek feldolgozásában a témavezető nyújt segítséget.

témavezetők

ajánlott témák

Bogáromi Eszter

 • Akkulturáció
 • Fogyasztói akkulturáció

Bogáromi Eszter
Hlédik Erika
Neulinger Ágnes

 • Szemkamerás kutatás az akadémiai és üzleti kutatásokban

Hofmeister-Tóth Ágnes

 • Szimbólikus fogyasztás a fiatalok körében

Hofmeister-Tóth Ágnes
Neulinger Ágnes

 • Értékkutatások a hazai lakosság körében
 • Idősek a reklámokban

Kajos Attila

 • Nézői és részvételi sportfogyasztói magatartásvizsgálatok
 • Fogyasztói magatartás az online térben

Kasza-Kelemen Kata

 • Fenntartható fogyasztás
 • Elköteleződés a fenntartható fejlődési célok (SDG) iránt
 • Környezeti aktivizmus a fiatalok körében

Malota Erzsébet

 • Kultúraközi kommunikáció, nemzetközi marketing

Neulinger Ágnes

 • Fogyasztói magatartás a családban/ háztartásban
 • Fogyasztási rítusok
 • Fogyasztói jól-lét

 

 

Marketingstratégia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Marketing Tanszék

Szekciótitkár: Mitev Ariel (szoba: E 355)

A marketingstratégia szekcióban olyan dolgozatokat várunk, melyek a marketing stratégiai kérdéseit, valamint az azokhoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati megfontolásokat tárgyalják, ideértve a piaci stratégia, versenyelemzés, online-marketing, kereskedelem, szolgáltatások, valamint a non-profit területek marketingstratégiai témakörét is.

A szekció a mainstream területek mellett az alternatív megközelítésekben gondolkodókat is szívesen várja (pl. posztmodern). Bátorítjuk az olyan dolgozatokat, amelyek más tudományterület és a marketing módszereit közösen alkalmazzák.

A TDK keretében várjuk azokat a hallgatókat, akik elméletileg felkészültek, megfelelő kutatási kérdéseket képesek megfogalmazni akár egy gyakorlati területen is és azt tudományos igénnyel elemezni tudják.

A résztvevőknek a témavezetők széleskörű irodalmi és kutatási támogatást nyújtanak, magyar és idegen nyelvű irodalom ajánlásával, kutatási módszertani megoldások megvitatásával.

témavezetők

ajánlott témák

Agárdi Irma

 • Kiskereskedelem
 • CRM

Bauer András

 • Marketingstratégia

Gáti Mirkó

 • Business marketing

Gyulavári Tamás

 • Árképzés

Kenesei Zsófia

 • Szolgáltatásmarketing

Keszey Tamara

 • Marketingtervezés

Kolos Krisztina

 • Szolgáltatásmarketing
 • Márkamenedzsment
 • Márka és fogyasztó kapcsolata

Mitev Ariel

 • Társadalmi marketing és alternatív megközelítések

 

 

Médiatudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet

Szekciótitkár: Veszelszki Ágnes (szoba: C 310)

A Médiatudományi szekció a média és az újmédia kérdéseit vizsgálja, társadalomtudományi aspektusból, külön figyelemmel a közéleti kommunikáció, a marketingkommunikáció, illetve a médiatudatosság témaköreire. A szekció mind az elméleti, mind az empirikus kutatások iránt érdeklődő hallgatók munkáit fogadja. 

témavezetők

ajánlott témák

Bodnár Éva

 • Generációs eltérések a munkaerőpiacon
 • Önkéntesség személyiségháttere

Bokor Tamás

 • Digitális hálózati média mint iskolarendszeren kívüli oktató-nevelő eszköz
 • Újmédia-jártasság vállalkozások körében

Deli Eszter

 • Vizuális retorika
 • Médiaretorika

Komár Zita

 • Férfi–női kommunikáció és a média: genderkérdések és nemi sztereotípiák megjelenése a reklámokban; femvertising; a femininitás és maszkulinitás változó dimenziói
 • Marketingkommunikáció: branding és personal branding; influencer marketing; reklámpszichológia
 • Retorika és (nyilvános) beszéd: érveléstechnika, manipuláció és meggyőzési stratégiák a kommunikációban
 • Kultúraközi kommunikáció a szervezeti és interperszonális kommunikációban

Pelle Veronika

 • A médiaoktatás kihívásai: történeti, tartalmi és gyakorlati kérdések, lehetőségek, kihívások, jó gyakorlatok, célok és törekvések magyarországi viszonylatban és kontrasztív megközelítésből
 • Az újmédia jelenségköre: a webkettő kommunikációs színterei, közösségi platformok és sajátosságaik, használat és hatások
 • A médiatudatosság kérdései: Történeti és konceptualizációs megközelítések, gyakorlati aspektusok, generációs különbségek, médiatudatosság az újmédiában

Székely Levente

 • (Témafüggetlen) empirikus kvantitatív és kvalitatív kutatások: kérdőíves felmérések, fókuszcsoportok, interjús kutatások, kísérletek, marketing- és piackutatások (pl. célcsoport kialakítás, szegmentáció)
 • Médiafogyasztási és/vagy kommunikációs szokások, egyes társadalmi csoportok (pl. fiatalok, idősek stb.) szokásai

 

 

Mikroökonómia, versenypolitika szekció

Meghirdető szervezeti egység: Mikroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Bakó Barna (szoba: E 225/a)

A szekció elsősorban fogyasztói viselkedéssel, piacelméleti problémákkal és versenypolitikával foglalkozó dolgozatokat vár. 

témavezetők

ajánlott témák

Bakó Barna

 • Viselkedési gazdaságtani, játékelméleti és piacelemzési  problémák és alkalmazások

Berde Éva

 • Az idősek munkaerőpiaci helyzetével összefüggő elmezések
 • A megosztásos gazdaság, gig (meló) gazdasággal kapcsolatos elmezések
 • Árdiszkriminációval kapcsolatos elemzések

Isztin Péter

 • Piacelemzés
 • Árelméleti alkalmazások
 • Társadalmi jelenségek/problémák közgazdasági elemzése

Szakadát László

 • Piacelemzés
 • Vállalatelmélet és ösztöntési problémák
 • Járadékvadászat, szabályozás, antitröszt

 

 

Nemzetközi gazdálkodás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Gazdálkodás Központ

Szekciótitkár: Jenes Barbara (szoba: E 385) 

A szekció a nemzetközi gazdasági és gazdálkodási folyamatok gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik, különös tekintettel a globális és regionális folyamatokra, illetve a vállalatok, vállalkozások működésére. Olyan dolgozatokat várunk mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban, amelyek  a nemzetközi, az egyes nemzeti, valamint az európai piacok jellemzőivel, a piacra lépés technikáival, elemzésével foglalkoznak. Érdeklődés esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Jenes Barbara
  • nemzetközi marketing, nemzetközi reklám, kulturális különbségek, nemzetközi márkázás
 • Kacsirek László
  • nemzetközi kereskedelem, kereskedelempolitika, globális gazdasági és kereskedelmi trendek, nemzetköziesedés, egyes ország és regionális szereplők, D. Trump kereskedelempolitikája
 • Kiss Attila
  • exportfinanszírozás, exportösztönzés, nemzetközi adózás
 • Meisel Sándor
  • nemzetközi gazdaság, nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika, európai integráció, EU politikák
 • Mészáros Ádám
  • közvetlen külföldi beruházások, beruházásösztönzés, magyar külgazdasági kapcsolatok
 • Miskolcziné Gábriel Mónika
  • nemzetközi szállítmányozás és logisztika, elllátási lánc menedzsment

Nemzetközi pénzügyi piacok szekció

Meghirdető szervezeti egység: MNB Tanszék

Szekciótitkár: Neszveda Gábor (szoba: E 114)

A szekció felöleli a nemzetközi pénzügyi piacok főbb területeit a nemzetközi folyamatok szemszögéből: részvényhozamok elemzése, likviditás szerepe és ára, félreárazások identifikálása és értelmezése, hírek és jelentések szerepe az árazásban, mikrostruktúra hatása a piaci kereskedésre és minden más téma, ami kapcsolódik a nemzetközi pénzügyi piacok kérdéseihez.

 

témavezetők

ajánlott témák

Baranyai Eszter

Nemzetközi trendek az alapkezelői tevékenységek alakulásában
Befektetési alapok elemzése és vizsgálata
Befektetési alapok és pénzügyi stabilitás

Neszveda Gábor

Globális hatások a likviditás területén
Nemzetközi hatások vizsgálata a nemzeti tőzsdék likviditásában
Momentum hatás kulturális különbségek tükrében
Nemzetközi pénzügyi piacok hatékonysága a negyedéves jelentések után
Nemzetközi pénzügyi félreárazások a korlátozott figyelem miatt
Nemzetközi pénzügyi piacokon félreárazások vizsgálata
A részvénypiaci félreárazások vizsgálata és kereskedési stratégiák kialakítása

Sebestyén Géza

A tőzsde és a fejlett tőkepiacok társadalmi hatásai
Bitcoin árfolyamának vizsgálata
Bitcoin és ICO-k szerepe és hatása a tőkepiacon

Vonnák Balázs

Nemzetközi tőkemozgások
Hitelezési ciklusok
Állampapír piacok
Államadósság fenntarthatóság

 

 

Nemzetközi tanulmányok szekció

Meghirdető szervezeti egység: Nemzetközi Tanulmányok Intézet

Szekciótitkár: Lehoczki Bernadett (szoba: C 515)

A szekció a 20-21. század nemzetközi kapcsolatainak témakörében vár dolgozatokat. A nemzetközi rendszer aktorait, kihívásait, konfliktusait bemutató munkák hozzájárulnak a nemzetközi kapcsolatok hazai kutatásához, lehetőséget nyújtva a hallgatóknak ahhoz, hogy elmélyedjenek a nemzetközi politika, a nemzetközi jog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok aktuális trendjeinek megértésében.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Állami és nem állami szereplők a nemzetközi rendszerben
 • A nemzetközi jog fejlődése, aktorai és dilemmái
 • A nemzetközi migráció kihívásai
 • A globalizáció hatásai a nemzetközi rendszerre
 • Politikai és gazdasági folyamatok az egyes világrégiókban
 • Emberi jogok és nemzetközi kapcsolatok
 • A nemzetközi politika elmélete és a gyakorlat találkozása
 • A külpolitika gazdaságiasodása, gazdaságdiplomácia
 • Civilizációk és kultúrák a nemzetközi rendszerben, ezek hatása az államközi kapcsolatokra
 • Biztonságpolitikai dilemmák a 21. században
 • Nemzetközi terrorizmus: kihívások és megoldási kísérletek
 • Aktuálpolitikai kérdések, különös tekintettel a nagyhatalmak szerepvállalására

Pénzügy szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügy Tanszék

Szekciótitkár: Pesuth Tamás (szoba: E 289)

A szekció szívesen fogad a Pénzügy Tanszék oktatási és kutatási területeihez kapcsolódó elméleti és gyakorlati megközelítésű témákat makro‐, mikro‐, banki, nemzetközi pénzügyek és a közpénzügyek területén. A tanszéki munkatársak kutatási területe, elérhetőségei és a fogadóórák megtalálhatóak a Pénzügy Tanszék honlapján.

ajánlott témák

 • Adópolitika, adózás
 • Egészségügy‐ és nyugdíjfinanszírozás
 • Pénzelmélet, pénzügypolitika
 • Hitelpénzrendszer működése, pénzügyi egyensúlyhiányok és pénzügyi stabilitás
 • Banki kockázatok
 • Bankszabályozás, nemzetközi pénzügyek, FinTech
 • Monetáris politika, euróövezet
 • Adónemek és adórendszerek
 • Alternatív finanszírozási rendszerek
 • Államadósság, állampapír-piacok

Pénzügyi és vezetői számvitel szekció

Meghirdető szervezeti egység: Pénzügyi Számvitel Tanszék és Vezetői Számvitel Tanszék

Szekciótitkár: László Norbert, Adorján Csaba (szoba: E 310)

Minden, ami kapcsolódik a számvitelhez.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • Pénzügyi számvitel
  • Könyvvizsgálat
  • Számviteli törvény a gyakorlatban
  • Számvitel az adótörvények tükrében
  • Költségvetési számvitel jelene és jövője
  • Bankszámvitel szabályozásának dilemmái
  • Jogutód nélküli megszűnések szabályozásának gyakorlati kérdései
  • Jogutóddal történő megszűnések és könyvvizsgálati feladatai
  • Számviteli törvény, vagy magyar számviteli standardok
  • A számviteli szabályozás változásának iránya itthon és külföldön
 • Vezetői számvitel
  • Költségszámítás és –gazdálkodás új irányzatai, számviteli kérdései
  • Transzferárak számvitele
  • Felelősségi elven felépített számviteli rendszerek
  • Vezetői döntések számviteli támogatása
  • Pénzügyi instrumentumok számvitele
  • Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
  • Nemzeti szabályozások számviteli összehasonlítása
  • Számviteli információkra épülő elemzések
  • Konszolidált beszámolók elméleti és módszertani kérdései
  • Pénzügyi vállalkozások (biztosítók és lízingcégek) számviteli sajátosságai

Politikai gazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Mikroökonómia Tanszék

Szekciótitkár: Sárvári Balázs (szoba: E 225/a), Drabancz Áron (szoba: E 218)

A szekcióba olyan szerzők dolgozatait várjuk, akik a gazdasági folyamatokat politikai vonatkozásukkal együtt elemzik, legyen az akár iparág-, országspecifikus, regionális, vagy globális keretbe foglalva. A szekció befogad minden, a klasszikus és modern politikai gazdaságtan tárgykörébe tartozó, tudományos igénnyel megírt pályamunkát.

 

témavezetők

ajánlott témák

Akinek még nincs témavezetője, tanácsért forduljon a szekció titkárához

 • A világrend alakulásának hosszú távú politikai, gazdasági és kulturális aspektusai, különös tekintettel ezek elméleti hátterére
 • Globalizáció elmélete
 • Erkölcsi–kulturális értékek érvényesítése gazdasági eszközökkel
 • Információs és tudásalapú gazdaság
 • A fejlődéssel összefüggő elméleti közgazdasági eredmények különös tekintettel az iparpolitikára

 

 

Politikatudományi szekció

Meghirdető szervezeti egység: Politikatudományi Intézet

Szekciótitkár: Ványi Éva (szoba: C 304.2)

A szekcióba várjuk azon politikatudományi tárgyú dolgozatokat, amelyek a tágan értelmezett politikai rendszer egy vagy több elemével kívánnak foglalkozni. Az írások irányulhatnak a politikai intézmények leírására és összehasonlítására, politikai szereplők (pártok, politikusok) vizsgálatára, választások vagy választói magatartás bemutatására, egyes politikai események magyarázatára, de lehetnek közpolitikai, politikaelméleti, politikatörténeti vagy akár politikai kommunikációs tárgyúak is. A konzulensek megtalálásához segítséget nyújtó oldal.

Témavezetők és ajánlott témák:

 • A konzulensek megtalálásához segítséget nyújtó oldal.

Public policy and management section

Institutional unit: Department of Public Policy and Management 

Secretary of the section: Nándor, PETROVICS (room: E 275)

We welcome papers to the section in which authors make a research on 

 • the actors, institutions, processes, mechanism and decisionmaking on different levels (national, regional, European) of governance, and in the public or nonprofit sector in a broad sense, or on
 • any public policy area, or policy measure from theoretical or practical perspective
 • by using scientific approaches from the field of economics, public policy, political science, sociology, management studies and other fields of social sciences.  

supervisors

recommended topics

Attila, BARTHA

 

 • Welfare policy reforms
 • Development policy and well being
 • Economic policy and institutions
 • Corruption and governance

Sándor, CSENGŐDI

 

 • Network industry and departmental regulation
 • Role of the State in encouraging research, development and innovation
 • Subvention of SMEs and competitiveness
 • Effective implementation of public functions of the State
 • Planning and evaluation of public policies

György, HAJNAL

 

 • Reforms, structures, and problems of government and governance on subnational and national levels
 • Europeanization of national administrations and policies
 • Policy processes and policy problems
 • Any of the research topics of Professor Hajnal: latest list of publications

Márton, UGRÓSDY

 

 • Performance management in public organizations

Statisztika és ökonometriai szekció

Meghirdető szervezeti egység: Statisztika Tanszék

Szekciótitkár: Mák Fruzsina (szoba: E 111)

A Statisztika Tanszék ebben a tanévben is meghirdeti TDK témajavaslatait a statisztika és ökonometria iránt érdeklődő hallgatók számára. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiket érdekel az alkalmazott statisztika, ökonometria, képesek a tananyag továbbgondolására és alkalmazására és szívesen tanulnának a tananyagon túlmutató ismereteket.

témavezetők

ajánlott témák

Fellner Zita

 • Háztartások viselkedésének empírikus vizsgálata mikroszintű adatok felhasználásával

Ferenci Tamás

 • Metaanalízisek módszertana és a publikációs torzítás statisztikai alapú detektálása
 • Statisztikai próbák vizsgálata Monte Carlo-szimulációval
 • Többváltozós adatvizualizáció
 • Statisztikai modellek összekapcsolt tér és idő dimenzióban
 • Túlélés-analízis többszörös eseményekkel

Keresztély Tibor

 • Előrejelzés és szcenárió-elemzés kalibrált makromodellel

Madari Zoltán

 • Gazdasági idősorok elemzése, kiemelten VAR és VECM modellek alkalmazása
 • Panel adatok elemzése

Mák Fruzsina

 • Pénzügyi és energiapiaci idősorok elemzése
 • Statisztikai és ökonometriai modellek és gyakorlati alkalmazásuk a pénzügyi és energiapiacokon

Ruzsa Gábor

 • Statisztikai és pszichometriai modellek alkalmazása a viselkedéselemzésben

Sugár András

 • Beruházások kvantitatív elemzése
 • Energiafelhasználás előrejelzése Magyarországon
 • A rejtett gazdaság egyes szegmenseinek elemzése, nagyságának becslése
 • Tipikus eloszlások a gazdaságban, társadalomban, elmélet és gyakorlat
 • Villamosenergia és gázfogyasztás elemzése, háztartásstatisztika, előrejelzések, hőmérsékletfüggés
 • Hedonikus árindex, lakásárak változásának mérése

Természetesen más statisztikai vagy ökonometriai vonatkozású téma is választható, amihez igény esetén konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Stratégiai és nemzetközi menedzsment szekció

Meghirdető szervezeti egység: Vezetés és Stratégia Tanszék

Szekciótitkár: Felsmann Balázs (szoba: E 117.1)

A szekció a stratégiai és a nemzetközi menedzsment aktuális kihívásait és az arra adott megoldásokat tárgyalja. A szekció a stratégiai tervezési (Balaton et al. 2017: Stratégiai és üzleti tervezés) és stratégiai menedzsment (Balaton et al. 2010) törzstárgyakban tárgyalt témakörökhöz kapcsolódóan vár dolgozatokat. Megközelítésüket tekintve a dolgozatok lehetnek egy-egy témát körüljáró áttekintő munkák vagy egyes iparági illetve konkrét vállalati problémákat bemutató esetközpontú művek is. Módszertan tekintetében egyaránt üdvözöljük a kvantitatív és a kvalitatív módszerek alkalmazását.

témavezetők

ajánlott témák

A témavezetők tekintetében a Vezetés és Stratégia Tanszék valamennyi munkatársa, doktorandusza örömmel áll a hallgatók rendelkezésére. A témavezető választásában a szekciótitkár segítségét is igénybe vehetik

 • A vállalkozások szerepének társadalmi és gazdasági vizsgálata a növekedés szempontjából
 • Stratégiai kettős képesség feltárása, amely magába foglalja mind a felderítést, mind a kiaknázást
 • A szervezeti tudásmegosztási folyamatok, a tanulás és a megújulás kapcsolódási pontjainak vizsgálata
 • Az egyes generációk (X, Y, Z) és a vállalkozói kultúra kapcsolatának feltárása
 • A digitális átalakulás kezelése (Ipar 4.0)
 • A vállalatközi kapcsolatrendszer új formáinak megjelenése, a hálózatosodás és a virtuális szervezetek növekvő térhódítása, ezzel párhuzamosan a vállalatok határainak elmosódása
 • Vállalati integrációk, egyesülések és vállalatfelvásárlások, amelyek a szervezeti koncentráció új minőségét eredményezik
 • Az üzleti tevékenység globalizációjának folytatódása
 • Leányvállalati stratégiák nemzetközi vállalatcsoportokon belül
 • A hazai tulajdonú vállalatok növekedési útjai
 • Regionális integrációk szerepének erősödése
 • A technológiai fejlődés stratégiai jelentőségének növekedése, a K+F tevékenység versenyképességet befolyásoló szerepének fokozódása
 • A stratégiai menedzsment intézményi megközelítése
 • A tulajdonosiérték-alapú megközelítés és ennek gyakorlati kérdései
 • A társadalmi felelősség és a felelős vállalat koncepciójának erősödése és hatása a vállalati stratégiák tartalmára
 • Stratégiai változások vezetése

 

 

Szociológia szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szociológia és Társadalompolitika Intézet

Szekciótitkár: Vicsek Lilla Mária (szoba: C 403)

Egy társadalom- vagy fejlesztéspolitikai relevanciával bíró társadalmi probléma (például szegénység, etnikai konfliktusok, deviancia, szegregáció) vizsgálata – vagy egy fontos szociológiai elmélet, megközelítés kritikai elemzése és/vagy empirikus tesztelése.

Turizmus szekció

Meghirdető szervezeti egység: Turizmus Tanszék

Szekciótitkár: Kiss Kornélia (szoba: E 312)

A Turizmus Tanszék alap- és mesterszakos turisztikai képzésekben oktató munkatársai sokrétű oktatási és kutatási tevékenységükhöz kapcsolódó témákban állnak a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, TDK-dolgozatot írni szándékozó hallgatók rendelkezésére. Az alábbiakban néhány olyan témakört és hozzá témafelelősöket sorolunk fel, amelyekkel kapcsolatban tanszékünk oktatói a hallgatók kutatási tevékenységét konzulensként támogathatják. A Turizmus Szekció a témavezetők által megjelölt, lehetséges kutatási témákhoz képest további, a Turizmus Tanszék oktatóinak profiljába illő kutatási témák befogadására is nyitott. Tanszékünk munkatársai minden, a tudományos igényű kutatások iránt érdeklődő, illetve amellett elkötelezett hallgató jelentkezését várják. Amennyiben a kutatási téma vagy a témavezető-választás kapcsán merül fel kérdés, kérjük, forduljanak bizalommal a szekciótitkárhoz!

 

témavezetők

ajánlott témák

Ásványi Katalin

 • Fenntartható turizmus, fenntartható rendezvények
 • Családbarát turizmus

Irimiás Anna

 • Digital detox utazások az Instán
 • Érzelmi intelligencia a turizmusban

Juhász-Dóra Katalin

 • Nemzetközi szállodavállalatok működésének sajátosságai

Keller Krisztina

 • Innováció és kreativitás a turizmusban
 • Turisztikai vonzerőfejlesztés egy adott desztináció példáján keresztül
 • Egészségturisztikai beruházások helyi gazdaságra gyakorolt hatása

Kiss Kornélia

 • A turisztikai élmény összetevői egyes turisztikai terméktípusok vonatkozásában
 • Idősek foglalkoztatásának lehetőségei a turizmusban, idősek turisztikai foglalkoztatásának hatásai egyéni és közösségi szinten

Michalkó Gábor

 • Létezik-e "overtourism"?
 • Digitalizáció és turizmus
 • Turizmus és biztonság
 • Láthatatlan turizmus

Pinke-Sziva Ivett

 • Innovatív marketingkommunikáció a turizmusban
 • Desztináció menedzsment és marketing

Vállalatgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Üzleti Gazdaságtan Tanszék

Szekciótitkár: Kazainé Ónodi Annamária (szoba: E 145/a)

A szekció felöleli a vállalatgazdaságtan, stratégiai menedzsment, piacelemzés, versenyképesség, sportmenedzsment, tudásmenedzsment, vállalatértékelés témaköreit.

témavezetők

ajánlott témák

András Krisztina

 • A (hivatásos) sport üzleti kérdései

Czakó Erzsébet

 • Feltörekvő országok vállalatai az Európai Unióban

Havran Zsolt

 • A humán erőforrás menedzsment szerepe a sportban
 • Hivatásos labdarúgás játékospiacához kapcsolódó elemzés (kiválasztott bajnokságok, vagy klubok elemzésével
 • Kelet-közép-európai hivatásos labdarúgás üzleti elemzése (több aspektus lehetséges: játékospiac, nézőszámok, bevételek, szponzorok, televíziós jogdíjak, nemzetközi szereplések stb.)

Kajos Attila

 • Sportfogyasztás mögött húzódó motivációk
  • Részvételi (aktív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
  • Nézői (passzív) sportfogyasztás motivációinak vizsgálata
 • Gender hatás a sportmarketing területén
  • Női és férfi sportolók önábrázolása (self representation) a közösségi média kommunikációjuk során
  • Női és férfi ábrázolásmód a sporttermékek reklámjaiban
  • Nőket és férfiakat célzó sporthoz köthető termékek és szolgáltatások marketingkommunikációjának különbségei
  • Női és férfi sportolók ábrázolása közötti különbségek a sporthoz kötődő reklámokban
 • Márkaépítés a sportban
  • Sportegyesületek, sportcsapatok márkaépítése
  • Sportegyesültek, sportcsapatok online márkakommunikációja
  • Személyes márkázás a sport területén
  • Sportolók egyéni márkaépítése a közösségi médián keresztül
  • Munkáltatói márkaépítés a sport terültén
 • A kiterjesztett valóságban rejlő marketing lehetőségek
 • Az esport társadalmi és gazdasági kérdései.

Kazainé Ónodi Annamária

 • A turisztikai élmény összetevői egyes turisztikai terméktípusok vonatkozásában
 • Idősek foglalkoztatásának lehetőségei a turizmusban, idősek turisztikai foglalkoztatásának hatásai egyéni és közösségi szinten

Kiss János

 • Vállalati teljesítménymérés
 • Tulajdonosi-érték szemlélet versus érintett elmélet (etikai dilemmák)
 • Kihívások az emberi erőforrás menedzsment területén a 4. ipari forradalom tükrében
 • Hazai  kis- vagy középvállalatok nemzetközivé válása (Vállalati esettanulmány készítés)

Kozma Miklós

 • Magyar cégek nemzetközi sikerei
  • Magyar startupok – miben rejlik az eddigi siker, és hogyan tovább a nemzetközi színtéren? (esettanulmány)
  • Magyar informatikai vállalatok nemzetközi sikerei – min múlik, kin múlik a siker, és mit tehetünk a fenntartható gazdasági eredményesség érdekében? (esettanulmány)
 • Emberierőforrás-menedzsment
  • Nemzeteken átívelő és országon belüli kulturális különbségek a vállalatvezetésben – megjelenési módja, gyökerei, hatása a teljesítményre
  • A kulturális intelligencia – és ennek mérési lehetőségei a vállalati gyakorlatban
  • A globális tudáshoz való hozzáférés vállalati megoldásai – technológia, szervezés, kihívások, stratégiai előnyök/hátrányok
  • A participatív (bevonó) munkakörnyezet hatása az egyéni és a vállalati teljesítményre
  • Az emberierőforrás-menedzsment döntések gyakorlati kihívásai – kapcsolat a vonalbeli vezetők szerepével (esettanulmány)
 • Szabadidősport
  • Hálózatok a szabadidősportban – a közösség motiváló, tájékoztató és megtartó ereje
  • Motiváció a szabadidősportban – kit mi mozgat meg, hogyan éli meg mozgás örömét a szabadidőben?
  • Játékosítás (gamification) a szabadidősportban – lehetőségek és korlátok, itthon és külföldön
 • Professzionális sport
  • Sportklubok menedzsmentje – elüzletiesedő sport és/vagy átpolitizált sport? Lehet-e a sportklub vagy sportesemény a közösség, a lakosság szolgálatában? (esettanulmány)
  • Sportklubok menedzsmentje – a klub szerepe a település és a kistérség fejlődésében – gazdasági és azon túli pozitív hatások és kihívások (esettanulmány)
  • Sportklubok menedzsmentje – hogyan legyünk sikeresek nemzetközi szinten? A nemzetközi működés céljai, gyakorlata, kihívásai (esettanulmány)

 Máté Tünde

 • Sportturizmus - Milliárdos üzlet a sportturizmus?
  • Sportrendezvényekre szakososodott utazási iroda (irodák) üzleti működésének bemutatása, elemzése
  • Nem specializálódott, széles kínálattal rendelkező utazási irodák kínálatának elemzése, ebben a sportrendezvények megjelenésének bemutatása, elemzése
 • Aktív sportolást nyújtó sportturisztikai célpontok Magyarországon
  • Példáként: Sípályák és vízisportközpontok üzleti működésének bemutatása és elemzése (Eplény, Kékestető, Mátraszentistván, Lupa WakeCentrum, Dunaharaszti)
 • Sportrendezvények (kiemelten szabadidős) szervezésének üzleti elemei  Példaként: Futóversenyek, FittAréna
 • Rendezvények, a rendezvényszervezés üzleti működése

Pistrui Bence

 • A stratégia támogatása IT eszközökkel
 • A stratégia átalakulása a XXI. századra születő és eltűnő üzleti modellek

Sebrek Szabolcs

 • Vállalati átalakulás kulcsmotívumai a hatékony működés érdekében
 • Észlelés, megragadás, átalakítás – mint dinamikus vállalati képesség és a vezető szerepe a piaci versenyben
 • Szervezeti tanulási folyamat a hazai KKV-k nemzetközi piacra lépése nyomán
 • Külső technológia keresés hatása a vállalat stratégiájára és innovációs politikájára
 • A siker záloga a vállalati átalakulás terén: (nyitott) innováció
 • Innováció hatása a szervezet fejlődésére (méret, tevékenységi kör, termékportfolió)

Stocker Miklós

 • Tudás alapú vállalatfelfogás
 • Sportszervezetek gazdálkodásának kérdései
 • Versenyképesség a sportban
 • Sport és innováció

Szalay Zsuzsanna

 • Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
 • A vetélkedő, a rivalizáló és az együttműködő magatartásformák értékelése
 • Szolidáris gazdaság a múltban, a jelenben és a jövőben
 • Lokális elszámoló-rendszerek bevezetésének és működtetésének feltételei
 • Helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatainak összehasonlítása, bemutatása pl.: Rozsály
 • A spanyol Mondragon szövetkezet válsága és túlélése
 • Érvek és ellenérvek az EU és az USA között tervezett (megbukott? ) TTIP egyezményről
 • Mire tanít bennünket Ladakh, India legészakibb tartományának sorsa?
 • A menedzsment forradalma: a Google-modell
 • Művészet-gazdaságtan

Wimmer Ágnes

 • Elektronikus és nyomtatott tartalmak versenye a könyvkiadásban vagy a lapkiadásban
 • E-könyv és e-tananyag itthon és külföldön – piacelemzés
 • Szerzői jogsértések hatása a szerzői jogvédelem alá eső termékek piacain
 • Piacelemzés a könyvpiacon, piaci szegmensek és/vagy piaci szereplők elemzése
 • Üzleti modellek és üzleti teljesítmény
 • A közösségi média szerepe a szolgáltatások fejlesztésében

 

 

Vállalkozás szekció

Meghirdető szervezeti egység: Kisvállalkozás-fejlesztési Központ

Szekciótitkár: Kerékgyártó Gábor (szoba: E 329)

A vállalkozás szekció minden olyan témát felölel a vállalkozásoktatás, vállalkozásfejlesztés témakörétől a vállalkozások indításától, menedzselésétől, eladásán keresztül a vállalkozások etikai problémájáig, a fenntartható fejlődésen át a vállalkozások versenyképességéig, amelyek vagy egy mai magyar vállalkozó (vállalkozás) életében relevánsak, vagy közvetlenül kapcsolódnak a Központ e témakörben folytatott kutatásaihoz. Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szívesen ismerkednének meg közelebbről a vállalkozások világával, konkrét vállalkozókkal, illetve szívesen elemeznék a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét, valamely problémáját vállalkozói nézőpontból.

Témavezetők és ajánlott témák:

 1. Innováció, inkubáció, spin-off:
  • Béza Dániel: Egyetemi spin-offok: gyakorlatban működő technológiatranszfer és tudásáramlás a kutatóhelyek és a piac szereplői között
  • Vecsenyi János: Vállalkozásindítás folyamata és támogató eszközei, módszerei
 2. Vállalkozások finanszírozása, pénzügyei:
  • Freész Gergely: Kockázati tőke, üzleti angyalok
  • Moll János: Teljes önköltségelemzés és értékelés valamely kkv termékekre
  • Petheő Attila: Kisvállalkozások alapításának és finanszírozásának problémái
 3. Vállalkozások menedzsmentje:
  • Vecsenyi János: Induló vállalkozások menedzsmentje
  • Vecsenyi János: A növekedést választó kis-és középvállalkozások stratégiái
  • Petheő Attila: Kkv menedzsment a gyakorlatban
 4. Vállalkozás-fejlesztési politikák:
  • Kállay László: Vállalkozásfinanszírozás, vállalkozásfejlesztés
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési eszközök
  • Kerékgyártó Gábor: Kormányzati vállalkozásfejlesztési politika itthon/külföldön
  • Kerékgyártó Gábor: A gazdasági kamarák szerepe a vállalkozások életében
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozások közterhei
  • Kerékgyártó Gábor: Budapest startup ökoszisztémájának vizsgálata
 5. Vállalkozásoktatás, vállalkozói képzés:
  • Vecsenyi János: Kisvállalkozók és kisvállalkozások oktatása, képzése
 6. A kkv-k helyzete változó környezetbe
  • Breuer Pál: Export-import vállalkozások indítása és működtetése egy „vegyes” Európában, avagy az átmeneti korszakok nemzetközi csapdája. Gazdaságtörténelmi vizsgálódás a szocializmus-kapitalizmus rendszerváltás időszakából.
  • Kállay László: Kkv a válságban
  • Kerékgyártó Gábor: Kisvállalkozások szerepe és működése egy-egy szektorban (Pl. borászat, édesipar, stb.)
  • Kerékgyártó Gábor: Vállalkozói esetek elemzése
 7. Etikusan, fenntarthatóan működő vállalkozások
  • Béza Dániel: Paradigmaváltó“kék gazdaság”: A környezettudatosan működő vállalkozások versenyképessége
  • Breuer Pál: Erkölcs és üzlet (Public Moral and Privat Business). Szerzői jogi védelemben részesülő (“másolható”) termékekkel való vállalkozás és üzletelés Kelet-Közép-Európában, illetve Magyarországon.
 8. Egyéb
 • A fentebb felsorolt témajavaslatok irányadó jellegűek. A tanszék tevékenységéhez kapcsolódó más témákat is befogadunk, előzetes egyeztetés alapján.

Vállalkozásfejlesztés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Stratégia és Projektvezetés Tanszék; Vállalkozások Pénzügyei Tanszék

Szekciótitkár: Blaskovics Bálint (szoba: E 348)

A Vállalkozásfejlesztés szekció elsősorban a vállalkozás/vállalat alapításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos témakörökben várja a dolgozatokat. Ebbe éppúgy beletartozik a vállalati stratégia alkotásának folyamata és tartalmi vizsgálata, mint a pénzügyi elemzések elkészítése, az innováció, a projektmenedzsment, az üzleti tervezés vagy a döntéstámogató rendszerek. Azonban más vállalkozáshoz kapcsolódó témakörökben is szívesen várjuk hallgatók jelentkezését. Szekciónkban lehetőség van mind elméleti, mind gyakorlati téma választására és kidolgozására. Ebben nyújtanak segítséget oktatóink, akik örömmel állnak rendelkezésre akár az ötletgyűjtés fázisában, akár pedig a dolgozat megírása során.

A témakörökhöz kapcsolódó témavezetőket az alábbi lista tartalmazza, azonban az oktatóval való egyeztetés után ezektől el lehet térni. Kérdés esetén, vagy, ha támpont, javaslat szükséges, akár a témavezetővel, akár a témával kapcsolatban, kérjük, írjon a balint.blaskovics(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre.

témavezetők

ajánlott témák

Aranyossy Márta

 • Gamification
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek
 • IT-projektek értékelése

Blaskovics Bálint

 • Projektsiker
 • IT projektmenedzsment
 • Projektmenedzsment humán oldala

Csendes István

 • Projektporfólió-menedzsment

Csubák Krisztián

 • Vállalat- és vállalkozás-finanszírozás és -értékelés

Deutsch Nikolett

 • Stratégiai menedzsment
 • Techno-innováció

Fekete István

 • Projektmenedzsment
 • Kockázatmenedzsment

Felméry Zoltán

 • Vállalkozásfejlesztési politika

Fiáth Attila

 • Pénzügyi teljesítményérés
 • Vállalati döntéstámogató rendszerek

Filepné Nagy Éva

 • Vállalkozás innováció

Hoffer Ilona

 • Vállalkozás innováció
 • Értékelemzés

Horváth Viktória

 • Projektmenedzsment
 • Tudásmenedzsment

Jáki Erika

 • Kockázati tőkefinanszírozás
 • Üzleti tervezés
 • Vállalatfinanszírozás

Jelen Tibor

 • Stratégiai menedzsment, projektmenedzsment

Kristóf Tamás

 • Vállalat-, és vállalkozásfinanszírozás
 • Csődelőrejelzés

Mészáros Tamás

 • Stratégiai menedzsment

Nyitrai Tamás

 • Csődelőrejelzés
 • Pénzügyi teljesítménymérés

Szabó Lajos

 • Stratégiai projektek menedzsmentje
 • Pályázati projektek menedzsmentje
 • Projektérettség

Virág Attila

 • Energiapolitika, ellátásbiztonság

Virág Miklós

 • Csődelőrejelzés
 • Pénzügyi teljesítménymérés

 

 

Vezetés és szervezés, változásvezetés szekció

Meghirdető szervezeti egység: Szervezeti Magatartás Tanszék, Vezetés és Kontroll Tanszék, Vezetés és Stratégia Tanszék, Vezetés és Szervezés Tanszék

Szekciótitkár: Lázár László (szoba: E 361)

A szekció az általános menedzsment mellett a szervezeti magatartás, a kontroll, a stratégiai menedzsment, a szervezés-szervezettervezés és a változásvezetés témaköreit kívánja gondozni.

témavezetők

ajánlott témák

A Vezetéstudományi Intézet valamennyi munkatársa vállal témavezetői feladatokat, mindemellett a szekciótitkár szívesen ad orientációs segítséget megkeresés esetén

 • Stratégiai és szervezeti modellek
 • Szervezetközi hálózatok és vállalatcsoportok irányítása
 • Stratégiai emberi erőforrás menedzsment
 • Alternatív megközelítések az emberierőforrás-menedzsmentben
 • Teljesítménymérés és -értékelés
 • Controlling és teljesítménymenedzsment üzleti szervezetekben
 • Controlling és teljesítménymenedzsment nem üzleti szervezetekben
 • Menedzsmentkontroll-rendszerek múltja, jelene és jövője
 • Információs erőforrás menedzsment
 • Információmenedzsment a közszektorban
 • Üzletiintelligencia-rendszerek
 • Stratégiaalkotás, szervezettervezés és folyamatszervezés a közszektorban
 • Stratégiai vállalkozás és innováció vezetése
 • Multinacionális vállalatok stratégiája és szervezete
 • Szervezetelméletek gyakorlati vonatkozásai
 • A szervezeti magatartás kritikus fókuszterületei
 • OD és HR tanácsadói készségek
 • Szervezeti kultúra kutatása és fejlesztése
 • Tanuló szervezetek
 • Üzleti etika, felelős vállalat
 • Távol-keleti menedzsment
 • Változásvezetés

 

 

Világgazdasági szekció

Meghirdető szervezeti egység: Világgazdasági Intézet

Szekciótitkár: Endrődi-Kovács Viktória (szoba: C 013)

A Világgazdasági szekció minden olyan jelentkezőt szívesen fogad, aki aktuális és/vagy fontosnak tekintett világgazdasági, nemzetközi gazdasági kérdések, kapcsolatok témakörben szeretne kutatni, elmélyedni, mint például a kibontakozó kereskedelmi háború, Kína növekvő gazdasági szerepe, BRIC országok gazdasága, Brexit hatásai, nemzetközi politikai gazdaságtan kérdései, vagy a multinacionális vállalatok nemzetköziesedése, menedzsmentje és befektetései stb. Kevés induló esetén a szekció összevonásra kerülhet az Európa szekcióval! Bármilyen kérdés, kérés esetén bátran keressék a szekció titkárát Endrődi-Kovács Viktóriát. Témavezetőként a Világgazdasági Intézet minden munkatársa szívesen áll a hallgatók rendelkezésére. A munkatársaink elérhetősége és kutatási területei itt érhetőek el.

témavezetők

ajánlott témák

Almadi Sejla

 • Nemzetközi gazdaságtan és kereskedelem, versenyképesség
 • Marketing, menedzsment és stratégiák a nemzetközi vállalatoknál
 • Viselkedésgazdaságtan, szervezeti viselkedés, vállalati pszichológia

Burucs Judit

 • A fejlődő országok finanszírozáshoz való hozzáférésének fejlődése
 • Bankok nemzetközi terjeszkedése
 • Likviditási kockázatkezelés

Endrődi-Kovács Viktória

 • FDI hatásai, transznacionális vállalatok stratégiája és befektetései

Gál Péter

 • Multinacionális és transznacionális vállalatok stratégiái és beruházásai
 • Az új technikai korszak hatásai a világgazdaságban

Kollai István

 • Közép-Európa gazdasága globális kontextusban
 • Területi egyenlőtlenségek Közép- és Kelet-Európában
 • Az örökség/kulturális diverzitás közgazdaságtana
 • Nyelv és közgazdaságtan: termékbranding és márkastratégiák

Magas István

 • A világgazdaság globalizációja, pénzügyi globalizáció
 • USA gazdasága és a 2008–2009-es válság
 • Nemzetközi pénzügyek aktuális kérdései

Miklós Gábor

 • Regionalizáció a világgazdaságban, regionalizációs törekvések elemzése (pl. ASEAN, CETA, NAFTA stb.)

Nagy Sándor Gyula

 • Latin-Amerika gazdasága
 • BRICS országok gazdasága, problémái, jövője

Ricz Judit

 • A fejlődő országok kérdése
 • Fejlődésgazdaságtani kérdések
 • BRICS országok gazdasága, problémái, jövője

Szabó Krisztina

 • A fejlődő országok kérdése
 • Fejlődésgazdaságtani kérdések

Szunomár Ágnes

 • Kelet-Ázsia gazdaságai, ill. feltörekvő országok működőtőke-befektetései

Tétényi András

 • V4-ek és migráció kérdései
 • Fejlődő (afrikai) országok gazdasága, segélyezése

Vigvári Gábor

 • A nemzetközi kereskedelem aktuális kérdései
 • Munkaerő áramlásának (migráció) kérdései
 • Euróbevezetés
 • Nemzetközi politikai gazdaságtani kérdések

Viselkedési közgazdaságtan szekció

Meghirdető szervezeti egység: Heller Farkas Szakkollégium

Szekciótitkár: Bakó Barna (szoba: E 225/A)

A szekció célja a hagyományos közgazdasági modellekkel nem leírható helyzetekre a viselkedési közgazdaságtan elméleteinek alkalmazása, illetve ezen elméletek továbbgondolása, empirikus tesztelése.

A szekcióba jelentkező hallgatók többek között olyan kérdésekre kereshetnek választ, mint hogy hogyan modellezhető a jövő kiszámíthatatlansága, milyen hatása van a mentális könyvelésnek a kiadásainkra, befektetéseinkre, illetve hogy miért érezzük nagyon valószínűnek azt, hogy ha egy kosárlabdajátékos egymás után 8-szor betalált, akkor kilencedjére is pontot fog szerezni.

témavezetők

ajánlott témák

Bakó Barna

 • Egészséggel kapcsolatos döntések vizsgálata
 • Hot hand fallacy és gambler’s fallacy vizsgálata

Neszveda Gábor

 • Kilátáselmélet (prospect theory)
 • A jövő kiszámíthatatlanságának modellezése
 • Korlátozott figyelem hatása a pénzügyi döntésekre

Tóth László

 • Érzelmek szerepe a gazdasági döntésekben
 • A döntési környezet hatása a gazdasági aktorok döntéseire és azok kimenteleire (ökológia racionalitás)
 • Mentális számlák használata a pénzügyi (megtakarítási, fogyasztási, befektetési) döntésekben

Víz- és energiagazdálkodás kérdései szekció

Meghirdető szervezeti egység: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Szekciótitkár: Ungvári Gábor (szoba: E 117.1)

A szekció a meghirdető szervezeti egység kutatási témáinak teljes spektrumát lefedi. A víz és energiagazdálkodás egyaránt hálózatos közszolgáltatások, sok hasonlósággal és számos eltéréssel, az alkalmazható szabályozási megoldások széles körével és sokféle kapcsolódási ponttal a környezetvédelem, fenntarthatóság, technológiai fejlődés vagy éppen az üzleti élet irányába. Ennek megfelelően a szekción belül mi is nyitottak vagyunk a víz- és energiagazdálkodáshoz kapcsolódó témák széles körére.

VÍZGAZDÁLKODÁS: A víziközművek (az ivóvíz ellátás és a szennyvíz ártalmatlanítás) működése a stabilitást szimbolizálja, ugyanakkor működési biztonságuk pénzügyi, vízkészlet és természeti oldalról is kitett a mai kor előtt álló legfontosabb kihívásoknak, mint az éghajlat változás, a tiszta ivóvízkészletek iránti növekvő igények, a készletek elszennyeződése, a demográfiai változások, az országokon belüli, vagy azokon átívelő vándorlás.

A vízközmű szektor szabályozási környezetének erre a kihívás halmazra kell válaszokat találnia, jó és rossz gyakorlatok, tapasztalatok egyaránt vannak már. A téma céges, országos, régiós és globális fókusszal egyaránt megfogható.
Olyan dolgozatokat várunk, amelyek a víziközművek gazdálkodásának valamely aspektusán keresztül reflektál a működésüket befolyásoló kihívásokra. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, a víziközmű ágazatban jelentkező hatását dolgozza fel, vagy egy cég / fogyasztó csoport szempontjából elemez, tár fel folyamatokat. Ízelítőül felvetünk néhány témát:

 • az árak alkalmazhatóságának társadalmi dilemmái;
 • a különböző management modellek társadalmi előnyei, hátrányai, kockázatai;
 • kívül a hálózati infrastruktúrán. Hatékony ellátás és társadalmi kirekesztés dilemmái a gyéren lakott, vagy alacsony jövedelmű területek kiszolgálásában;
 • piac/közszolgáltatás szabályozás monopol környezetben – az ár- és piacszabályozó hatóságok specifikus szerepei a víziközmű szektorban;
 • víziközművek az okosodó városok korában;
 • a korlátossá váló vízkészletek hatékony hasznosításának dilemmái;
 • a szürke, zöld és kék infrastruktúrák koordinált alkalmazásából fakadó új lehetőségek;
 • a hosszútávú éghajlati és társadalmi változások megjelenése a vízgazdálkodásban (árvíz, aszály, demográfia, migráció).

ENERGIAGAZDÁLKODÁS: Az energiagazdaság szekció az energiaszektorral kapcsolatos széles tématerületet ölel fel. Szekciónkba az áram-, gáz-, olaj- vagy hőpiacok akár európai szintű, akár régiós vagy hazai aktualitásait elemző dolgozatokat várunk. A dolgozatok fókusza lehet a globális, európai vagy régiós trendek elemzése, a piacok átalakulása és a szektorvállalatok adaptációs stratégiáinak elemzése. Megfelelő témaválasztás az is, ha a dolgozat egy-egy hazai szakpolitikai döntés hátterének megvilágítását, egy iparági szegmens vagy akár egy konkrét, az energiaszektorban tevékenykedő vállalat stratégiájának elemzését állítja középpontba. A következő témalista inkább csak kedvcsináló, az energiaszektor egyes területeihez kapcsolódóan más témakörökben is szívesen fogadunk dolgozatokat:

 • energy transition - az európai villamosenergia-piacok átalakulása;
 • innováció az energiaszektorban;
 • kihívások a hazai villamosenergia- és gázszektorban;
 • vállalati alkalmazkodási folyamatok;
 • e-mobilitás;
 • energiahatékonyság;
 • a régiós és a hazai energiaárak alakulása és azok magyarázó tényezői;
 • energiaár és versenyképesség;
 • megújuló energiák térnyerése és ennek gazdasági hatásai;
 • klímapolitika.

További témaötletekért mindkét témakörben javasoljuk a REKK honlapjának megtekintését, ahol számos általunk készített tanulmány anyaga hozzáférhető.

témavezetők

ajánlott témák

Felsmann Balázs

 • Innováció
 • Vállalati alkalmazkodás
 • E-mobilitás
 • Energiaár és versenyképesség

Kis András

 • Víziközmű
 • Vízgazdálkodás

Mezősi András

 • Energiaár
 • Versenyképesség
 • Energy transition

Szabó László

 • Megújuló energia

Szajkó Gabriella

 • Klímapolitika

Tóth Borbála

 • Földgáz szektor

Ungvári Gábor

 • Víziközmű
 • Vízgazdálkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020.02.25.